Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 12.února 2020

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 12.2.2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení dodavatele na výměnu stožárů VO
6. Schválení pronájmu pozemků
7. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Koštice na rok 2020
8. Schválení spoluúčasti na dotaci z MMR
9. Schválení žádostí o příspěvek na činnost spolků
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce