Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 21.ledna 2020

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 21.1.2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Vyhlášení nabídkového řízení na výměnu stožárů VO

6. Schválení pronájmu pozemků

7. Projednání a schválení akcí na rok 2020

8. Schválení podání žádostí o dotace

9. Různé

10. Diskuse

11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce