Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 25.02.2019

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 25.2. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení spoluúčasti na dotaci

6. Schválení prodeje pozemku

7. Vyhlášení výběrového řízení na stožáry VO

8. Schválení záměru pronájmu a prodeje pozemků

9. Schválení plánu kontrolní činnosti výborů

10. Schválení příspěvku na ekologické topení

11. Schválení převodu z rezervního fondu ZŠ a MŠ

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce