Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva listopad 2021.pdf

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 18.11. 2021 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Schválení záměru pronájmu pozemků
7. Schválení záměru prodeje pozemků
8. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2022
9. Projednání výsledků vodohospodářské studie
10. Projednání odměny starostovi obce
11. Různé
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce