Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2019 od 19hod

ZASTUPITELSTVO OBCE KOŠTICE, které se koná
dne 17.12.2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtové změny
6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – SPÚ
7. Schválení cen za odvoz TDO
8. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
9. Schválení výše úvěru spolufinancování kanalizace a ČOV
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce