Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva srpen 2022

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 23.8.2022 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Informace k postupu prací na kanalizaci a ČOV

6. Schválení rozpočtových změn

7. Schválení záměrů pronájmu pozemků

8. Schválení pronájmu pozemků

9. Schválení záměru prodeje pozemku

10. Schválení prodeje pozemků

11. Schválení příspěvku na ekologické topení

12. Schválení prodeje automobilu Avia

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce