Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva září 2020

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 30.9.2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtových změn
6. Schválení prodeje pozemků
7. Projednání a schválení změnových listů č.1,2 (kanalizace)
8. Informace o postupu prací na akci kanalizace a ČOV
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce