Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva září 2022

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 20.9.2022 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Koštice

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Informace k postupu prací na kanalizaci a ČOV

6. Schválení rozpočtových změn

7. Schválení záměrů pronájmu pozemků

8. Schválení pronájmu pozemků

9. Schválení prodeje pozemků

10. Různé

11. Diskuse

12. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce