Přerušení dodávky vody

Z důvodu havárie bude dnes přerušena dodávka vody, přesný čas není znám, proto se raději předzásobte vodou.