Uzavření ordinace od 21.-28.2.2020

Praktický lékař v Košticích oznamuje uzavření ordinace od 21.-28.2.2020.
Akutní ošetření bude poskytnuto v Libochovicích u Mudr. Javůrka, tf. 416 591 169