Získali jsme Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku ÚK 2019

S radostí oznamujeme občanům, že naše obce získaly ocenění Bílá stuha v prestižní soutěži VESNICE ROKU Ústeckého kraje 2019. Z 22 obcí jsme byli mezi 5 oceněnými.
Děkujeme všem aktivním občanům, kteří k ocenění pomohli.

“Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času.
Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.”

 

Zároveň do Koštic putuje také cena ZLATÁ CIHLA, ÚK 20019 za opravu Koštického mlýna.
Blahopřejeme majiteli panu Kindlovi.