Novinky

Projekt „Koštice – spolu!“

Projekt „Koštice – spolu!“ byl spolufinancován Ústeckým krajem.

Cílem projektu Koštice – spolu! byla podpora mezigeneračního setkávání a vhodného využití volného času občanů ve vesnickém prostředí, kde je nabídka aktivit omezena. Projekt podporuje zapojení místní komunity, což by mělo vést

k rozvoji občanské aktivity v obci.

Cílem projektu bylo dodržování tradic v obci, podnícení pocitů sounáležitosti k obci, k místnímu regionu. Projekt měl vytvořit nový impuls a pomocí zajímavého programu zpříjemnit setkávání občanů všech našich obcí.

V uvedeném období se uskutečnilo 14 aktivit, které dobrovolníci připravili pro občany našich obcí. Aktivity podporovaly akce tradiční i nové:

Koštická pouť – setkání občanů: kulturní program pro občany (vystoupení dětí a mažoretek, duo Kamélie, ozvučení + hudební produkce, kouzelník Péťa)

Výstava obrazů: výstava koštického malíře Jana Hiráka

Legohrátky: celodenní hrátky rodičů a dětí s legem

Noční pochod pod Házmburk: společný noční pochod pod Házmburk zakončený ohňostrojem

Kuličkiáda: turnaj v hraní

Tradiční pouť – setkání občanů ve Vojničkách

Rybářské závody ve Vojnicích (setkání občanů ve Vojnicích): rybářské závody s kulturním programem (hudební produkce + travesti show)

Posvícení v Želevicích: setkání občanů propojené kulturním programem

Odpoledne s deskovými hrami: společné hraní různých deskových her

Výtvarná dílna pro malé i velké: hraní si s různými materiály

Setkání důchodců s dětmi: společné setkání seniorů a dětí ze ZŠ a MŠ zakončené taneční zábavou

Brigáda na úklid okolí obce: úklid vybraného prostoru v obci nebo jejím okolí

Dušičková slavnost – vzpomínka na zemřelé (koncert, světelné obrazy, vodní lampiony)

Adventní setkání: setkání občanů v předvánočním čase (koncert, výtvarné dílny)

Stalo se rok 2019

… zpět

Rok 2019

Koštická pouť

Víkend po svátku sv. Antonína je v Košticích tradičně zasvěcen pouti. Bohatý program začal už v pátek, kdy se děti mohly přijít podívat na kouzelníka. V sobotu program zahájil fotbalový turnaj, ve kterém vyhrálo mužstvo z Kozel. Odpoledne se nejprve představily koštické mažoretky, poté zatančily malé děti pod vedením Alenky Bozděchové. Po nich už vystoupilo slavné duo Kamélie, jehož koncert měl velký úspěch. Navečer zahráli v KD koštičtí ochotníci svou komedii a poté už se rozjela večerní venkovní zábava. V neděli byly pro tatínky s dětmi připraveny soutěže, koštičtí hráči si zahráli vzájemný zápas, vystoupil kouzelník Péťa a hasiči připravili pro děti pěnu. Během pouti probíhala na ostrově výuka paddleboardu, v kostele měl výstavu J. Hirák, občerstvení zajišťovali fotbalisté a nesměly chybět ani kolotoče a houpačky. I když trošku sprchlo, počasí koštické pouti přálo a každý si mohl vybrat podle svého vkusu.

Oslava K.Orta

V neděli 9.6. bylo v koštickém mlýně oslaveno 130. výročí narození známého vynálezce, mlynářského syna Karla Orta. Oslavě byli přítomni členové rodiny Blížencových – potomků rodiny Ortovy. Před mlýnem David Hrivko přečetl úryvky ze slohové práce malého Karla Orta a Josef Kindl jako Karel Ort přivezl z Ameriky levné pneumatiky. Promluvili zástupci rodiny, starosta obce, pěvecký sbor Melodie pod vedením Anny Skalské zanotoval několik písní. Na dvoře mlýna proběhla přehlídka spolku Šatník paní mlynářky „Od vařečky k tenisové raketě“. Hvězdou odpoledne byl známý moderátor Aleš CIbulka, jehož rodina pochází z Vojnic a Koštic. Ve mlýně byly vystaveny staré fotografie ze mlýna, lidé se mohli vyfotografovat v dobovém oblečení u Káči Suché. Děkujeme všem pomocníkům, zejména však majiteli mlýna Josefu Kindlovi.

Vodácký víkend
Vodacky víkendLetos se během víkendu 7. – 9. června vodáci z Koštic a okolí vydali na první splavnou část Ohře – z Chebu do Sokolova. Všichni se sešli v pátek v kempu v Kynšperku, kde proběhla první seznamovací akce (pokaždé se přidá někdo nový). V sobotu ráno přejeli vlakem do Chebu, odkud se všech 24 vodáků a pes po lodích přeplavili zpět do Kynšperka. Zde už na ně čekala večeře v osvědčené restauraci Skleník a Letní kynšperské slavnosti. V neděli vodácipokračovali až do Sokolova. Celkem během víkendu ujeli 38 km na naší domovské řece a slíbili si, že se sem zase někdy vrátí.

Beseda “Co nevíme o včelkách”
Poslední knihovnická beseda v letošním školním roce pro ZŠ a MŠ Koštice se uskutečnila netradičně venku. Děti se dozvědí o nezastupitelné roli včel v přírodě, jak funguje včelí společenství, kdo co v úle dělá, kdo se o ně stará, co včelkám škodí a jak se k nim chovat. Nakonec jsme obrázky včelek, úlů a kytiček vyzdobili chodník u obecního úřadu.

Dětský den
V neděli 2. 6. se na koštickém ostrově konal dětský den ve znamení šmoulů. Všichni pomocníci se namalovali na modro a nasadili bílé čepičky, aby měly děti pocit, že se ocitly na šmoulím ostrově. Na děti čekalo 15 disciplín vybraných podle šmouly, který soutěž představoval. Po jejich splnění na děti čekal za odměnu balíček a balónek, pro modro-bíle oblečené děti i sladká odměna v podobě nanuku.

Mažoretky – přehlídka Budyňský krokodýl
V neděli 26.5.2019 se uskutečnil Budyňský krokodýl – přehlídka dětských uměleckých souborů. Už poněkolikáté byly pozvány i koštické mažoretky Berušky, které vystoupily se svou skladbou, za což obdržely medaile a účastnický list.

Želevická stopa
V sobotu 25.5.2019 se uskutečnil další ročník Želevické stopy, tentokrát soutěžilo – sportovalo přes 50 dětí ?! Děkujeme organizátorům – přátelům želevické hospůdky a všem jejich kamarádům a známým – za výbornou organizaci akce, které se účastní stále více dětí i dospělých.

Noc kostelů tentokrát s výstavou
V pátek 24. května se uskutečnila celostátní akce Noc kostelů, na kterou členky Vožekova sdružení ve spolupráci s obcí Koštice připravily zajímavý program – vernisáž malíře Jana Hiráka, jejíž součástí bylo vystoupení několika dětí, které recitovaly upravené texty Erbenových balad. Malíř Jan Hirák má velice blízký vztah ke Košticím – od roku 1962 zde žili jeho rodiče, a tak se malíř od mládí seznamoval s místním krajem, který si zamiloval a který nyní výtvarně ztvárnil v několika desítkách obrazů. Součástí výstavy byl průřez Hirákovými pracemi, od nejstarších po ty nejnovější (na obraze koštického kostela ještě nebyla zaschlá barva ?). K příjemné atmosféře přispěly také origami květin, které vyrobily žáci ZŠ v Košticích. Výstava obrazů bude ještě k vidění v době koštické pouti. Panu Janu Hirákovi i všem účinkujícím děkujeme!

Vítání občánků a oslava svátku matek
V neděli 12. 5. proběhlo v Košticích vítání občánků spojené tradičně s oslavou svátku matek. V kulturním domě se sešly rodiny 8 malých občánků, aby jejich ratolesti byly oficiálně přivítány mezi občany obce Koštice. Zároveň se sál naplnil rodiči a příbuznými dětí koštické MŠ a ZŠ, neboť si děti pod vedením svých p. učitelek připravily krásná vystoupení a předaly maminkám kytičky a přáníčka.

Závody mladých hasičů O pohár starosty obce
V sobotu 11. května se na koštickém fotbalovém hřišti uskutečnil závod mladých hasičů O pohár starosty obce. Za deštivého počasí a v konkurenci 8 družstev koštické děti skončily na čtvrtém místě.
Velké poděkování patří všem organizátorům i reprezentantům.

Uctění památky slavných
Dne 7. května 2019 starosta obce položil květiny k uctění památky zemřelých v době 1. a 2. světové války u pomníku padlých v Košticích a ve Vojnicích.

100 let lípy svobody
Letos 1. května uběhlo sto let od vysazení lípy svobody na návsi u kostela. Protože při sázení lípy asistovali místní hasiči a sokolové, i tentokrát stáli zástupci těchto složek čestnou stráž. Starosta obce pronesl svůj projev a všichni přítomní si vyslechli skladbu v podání příčné flétny Kateřiny Karfíkové.

Pálení čarodějnic
V úterý 30. 4. se před koštickým kostelem sešly čarodějnice, aby prošly obcí a na fotbalovém hřišti zapálily jednu velkou čarodějnici. Zde už na ně čekali diváci a kapela Parťáci, kteří hráli k tanci a poslechu. Všichni měli možnost opéci si špekáčky a využít občerstvení organizované Sokolem Koštice.

Seminář genealogie
Dne 29.4.2019 se v místní knihovně v Košticích uskutečnil seminář genealogie, Zájemci se seznámili se základními pojmy a možnostmi vyhledávání genealogických informací.

Vítání ptačího zpěvu
V sobotu 27. 4. 2019 se v ranních hodinách sešli zájemci o již tradiční akci Vítání ptačího zpěvu. Kvůli nepřízni počasí se nakonec ornitologická procházka i kroužkování ptáků uskutečnilo na ostrově u Ohře, ale tady nás čekalo překvapení – ptáček, kterého jsme viděli poprvé! Kulík říční ?! Velmi nás také zaujal svou nádhernou žlutou barvou konipas horský. Děkujeme ornitologům – manželům Vaníkovým (z České společnosti ornitolog. a z Ornitolog. skupiny při Bílinské přírodověd. společnosti).

Výtvarný kurz – malovaná trička
30.3.2019 se v Místní knihovně sešly děti, aby si na nadcházející jaro vyrobily originální tričko. Celkem bylo 6 dětí a 3 maminky. Velké děti se nechtěly s triky vyfotit, ale výrobky se pochlubily. Všem se moc to moc povedlo, nejmladší účastnici jsou 3 roky.

Premiéra koštických ochotníků
Koštický divadelní soubor nazkoušel komedii Antonína Procházky – Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Jde o příběh muže, který se po pěti letech vrací z vězení a musí si zvyknout na svobodu i na svou ženu. Tu jeho návrat také překvapí, nejhůře to však nese její milenec, kterého se naštěstí (nebo bohužel?) ujme majitelka domu. Jak to dopadne, když se do toho všeho připlete ještě policista, kurátorka a zloděj? Premiéru hry mohli návštěvníci vidět v sobotu 6. 4. 2019 na sále KD Koštice.

Schůzka občanů kvůli výstavbě kanalizace v obci
Dne 26. 3. 2019 se uskutečnila schůzka s projektanty na výstavbu kanalizace, byly dány informace o způsobu druhů odkanalizování v různých částech obce. V naší obci bude použita z větší části kanalizace gravitační (s pomocí 4 přečerpávacích stanic), za potokem k nádraží bude tlaková. Stále ještě čekáme na stavební povolení, ale přípravné práce pokračují, v nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Předpokládané zahájení stavby bude na podzim tohoto roku, předpokládané ukončení stavby je za 4 roky.

Masopust
V sobotu 2. března proběhl v našich obcích masopust. V 11 hodin propůjčil starosta obce starostovi masopustu vesnici a průvod masek mohl začít.
Masopustní rej prošel Košticemi a Želevicemi s nezbytnými zastávkami na jídlo a pití za hudebního doprovodu kapely a střelby dělostřelců.. Nakonec se průvodu podařilo dorazit zpět ke kulturnímu domu, kde byli medvědi zastřeleni. Hudba se přesunula do hostince, kde pokračovala veselá zábava.
Od 20 hodin pak začala masopustní zábava s nezbytným půlnočním pohřbíváním masopustu.

Karneval
V neděli 24. 2. proběhl v koštickém kulturním domě dětský karneval. Kromě tradičních soutěží, tance a tomboly přišly koštické děti navštívit i Mickey mousové, kteří si s dětmi zatančili.

Beseda na téma Masopust
Další beseda v Místní knihovně pro děti ze ZŠ Koštice v pátek 22. 2. 2019byla na téma Masopust. S dětmi jsme si povídali o původu masopustu, masopustním průvodu, masopustním jídla a maskách dnes a v dávných dobách. Protože v naší obci má Masopust velikou a dlouhou tradici děti věděly skoro vše sami. Na konci besedy jsme opět trochu tvořili. Děti namalovaly masku, za kterou by na Masopust chtěly jít a někteří si vytvořily i škrabošku.

Výtvarná dílna – tvoření z pedigu
V sobotu 26. 1. se v knihovně na OÚ Koštice konala letos první výtvarná dílna s Hankou Hoblíkovou – tentokrát na téma pletení z pedigu. Přítomní se dozvěděli základní informace o pedigu a vyzkoušeli si výrobu misek.


Beseda Knihy s bublinami
Děti ze ZŠ přišly v pátek 25.1. do místní knihovny na besedu Knihy s bublinami. Povídali jsme si o historii především českého komiksu a o tom, které děti znají. Tam už kromě Čtyřlístku vedli zahraniční hrdinové Simpsonovi a Spiderman.Potom se děti rozdělily do skupin a vyzkoušely si vytvořit vlastní komiks. Všem se to moc povedlo. Komiksy si můžete prohlédnout na nástěnce knihovny na OU.

Zájezd na vystoupení kouzelníka Kožíška v Praze
Zájezd na vystoupení kouzelníka Kožíška v Praze se ve spolupráci s Obcí Jimlín uskutečnil dne 20.1.2019. Vedle představení mohli zájemci navštívit také zrcadlové bludiště.

Hasičský ples
Tradiční hasičský ples se uskutečnil v sobotu 19. ledna 2019 v sále KD Koštice. Večer provázela kapela Fajn, součástí programu byla bohatá tombola./

Novoroční tříkrálová sbírka
V neděli 6. ledna proběhla v našich obcích Novoroční tříkrálová sbírka.
Celkem 9 dětí rozdělených do 3 skupin obešlo s tříkrálovou koledou všechny naše obce. Děkujeme všem, kteří děti vyslechli a případně jim i přispěli.
Výtěžek akce bude použit na dětské akce a opravu kostela.

Čepičky pro nedonošená miminka
První čepičky pro nedonošené miminka jsou na světě. Děkuji všem, kdo přišli
na výtvarnou dílnu v sobotu 23. 2. 2019 do místní knihovny. Dámy, máte nejen
šikovné ruce, ale i dobré srdce. Hana Hoblíková

Stalo se rok 2018

… zpět

Rok 2018

Silvestrovský ohňostroj
Na Silvestra navečer se uskutečnilo již tradiční setkání s občany při malém ohňostroji, po kterém následoval přípitek starosty a jeho blahopřání do nového roku – roku 2019!

Silvestovský fotbálek
Na Silvestra odpoledne se sešli naši fotbalisté a zahráli si společně fotbálek na víceúčelovém hřišti.

Štědrovečerní zpívání
V pondělí 24.12.2018 se ve 22 hodin sešli občané při společném zpívání koled v místním kostelíku a vzájemně si popřáli klidné svátky. Na začátku zatroubil známou koledu Tichá noc Štěpán Hoblík, který se učí hrát teprve půl roku!

Vánoční koncert
V sobotu 22.12.2018 se zájemci sešli v kostele sv. Antonína Paduánského, aby si poslechli vánoční skladby zpívané smíšeným pěveckým sborem Melodie Libochovice. Závěrečné koledy zpívali všichni. A bylo to nádherné!

Advent v našich obcích
První adventní víkend jsme tradičně rozsvěceli vánoční stromky ve všech našich obcích. V sobotu jsme začali ve Vojničkách, pak jsme pokračovali ve Vojnicích a nakonec jsme celou pouť zakončili v Želevicích. V prvních dvou obcích jsme kromě tradičního zpívání, štoly, svařeného vína a punče zahráli stínohru Malý princ. V Želevicích se nepodařilo kvůli sněhu rozsvítit stromeček, ale o to krásnější byl vánoční strom a ohňostroj na křižovatce. Všechny přítomné děti dostaly malý sladký dáreček. Děkujeme želevickému sponzorovi panu Zbyňku Kunstovi!)
V neděli na sále KD v Košticích začala oslava adventu pohádkou koštických dětí Čertodějnice, následovala ji stínohra Malý princ a zpívání koled. Pak už se děti i dospělí věnovali výstavě háčkovaných figurek zachycujících naši historii, všichni se mohli pokochat nádhernými výrobky dětí MŠ a ZŠ Koštice i mechanickým betlémem a otáčivým stromem pana Jaroše. Kromě toho si malí i velcí mohli ozdobit perníčky, vytvořit lampičku, dekoraci z přírodnin či vyrobit papírovou ozdobu foukacími fixami či třpytkami. Vedení obce nabízelo občerstvení, prodejci zase vánoční dekorace, v salonku byla možnost profesionálního vánočního focení. Přes vydatný déšť byl v půl páté rozsvícen vánoční strom u obecního úřadu, kde lze také nalézt malý betlém a jezdící vláček v zasněžené krajině. Adventní čas byl zahájen.
(Děkujeme všem, kteří s akcí pomohli!)

Mikulášská
V neděli 9.12.2018 se na sále KD v Košticích uskutečnila akce, na kterou se děti vždy hodně těší – Mikulášská. Nejprve si děti zadováděly na čertovské diskotéce, navštívily peklo a nakonec přišel dlouho očekávaný Mikuláš se svými pomocníky čerty a andělem.

Výlet do Annabergu
V sobotu 8.12.2018 se uskutečnil zájezd našich občanů na adventní trhy do německého Annabergu, kde jsme navštívili centrum městečka a zažili pravou předvánoční atmosféru. Do druhého naplánovaného městečka se už nejelo vzhledem k velkému dešti, který náš výlet narušil.

Čertodějnice
Již po několik let se vždy na podzim sejdou děti, které chtějí trávit svůj volný čas smysluplně, aby nacvičily divadelní představení – pohádku. I letos se na počátku října sešlo 21 dětí a začalo se ??! Nejprve jsme museli upravit scénář, aby odpovídal počtu dětí, které chtějí hrát. Přidali jsme role a rozepsali text, přidali další scény, vybrali doprovodné písně a začali nacvičovat. Dva měsíce se děti scházely několikrát týdně, aby se naučily text, tanec a čarování ??! V této fázi nácviku je naprosto stěžejní role rodičů – ti se učí s dětmi text, doprovázejí je na zkoušky, vymýšlejí kostým (někteří i kostýmy ??, protože mají více dětí)… a všelijak pomáhají při nácviku a následné realizaci divadelní pohádky. Moc všem rodičům děkujeme!

Malý princ
Po loňském úspěchu stínohry iniciátorky a organizátorky (paní Skalská a paní Karfíková) přemýšlely, co jiného připravit a nacvičit. Nakonec se inspirovaly stínohrou Malý princ v provedení učitelů jedné pražské školy. S většími dětmi se podařilo připravit příběh malého prince, který putuje po planetách, hledá lásku a porozumění, ale setkává se s nepochopením a sobectvím dospělých. Křehký příběh naše děti ztvárnily úžasným způsobem.
Děkujeme všem zúčastněným dětem, jejich rodičům i realizačnímu týmu!

Den s nejlepším rodinným receptem
V sobotu 17.11.2018 se sešli zájemci (tedy správně zájemkyně) při své každoroční ochutnávkové akci – tentokrát při Dnu s rodinným receptem. Na setkání se objevila celá řada vynikajících receptů, mezi nejzajímavější patřily „bramborovokašové“ placky se škvarečky. Podle autorky jídlo vzniklo náhodou, zbyla bramborová kaše a co s ní ??? Zkusila placky a nyní už tuto rodinnou pochoutku jinak nedělá.

Oslavy 100 let vzniku naší republiky
Po celé republice během tohoto víkendu probíhají oslavy stoletého výročí vzniku naší republiky. Koštice samozřejmě nesmějí být pozadu, proto se občané v sobotu 27. 10. sešli před kostelem, kde na ně čekal velmi bohatý program. Nejprve proběhly scénky z českých pověstí – přišel praotec Čech, Svatopluk rozmlouval se svými syny a věštila Libuše. Pak děti představovaly historické osobnosti a diváci hádali. Poté ke stoleté lípě u kostela dorazil T. G. Masaryk v historickém autě, zasadil se starostou obce dvě lípy a nakonec se průvod odebral k pomníku padlých, aby zde byly položeny květiny. Hasiči zde dekorovali starostu obce, starostu hasičského sboru a přidali stuhu na svůj hasičský prapor. Celá akce byla doprovázena dámami v dobovém oblečení a v krojích, hasiči v historických i současných uniformách, občerstvením p. Dubena, hrami pro děti. Výročí republiky bylo důstojně oslaveno.

Noční pochod pod Házmburk
V sobotu 6. října se uskutečnil tradiční noční pochod z Koštic na parkoviště pod Hazmburkem. Od obecního úřadu vyšlo kolem 60 účastníku, místních i z blízkého okolí. Cestou všechny čekalo občerstvení v podobě čaje, pro dospělé i s malým alkoholickým překvapením. Hasiči pak přejeli na parkoviště pod Hazmburkem, kde čekali na příchozí turisty. Na místě bylo připraveno občerstvení díky p. Dubenovi z želevického hospůdky a krásný ohňostroj. Poté hasiči a pan starosta odváželi zájemce zpět do Koštic. I díky příjemnému počasí se pochod velmi vydařil.

Setkání důchodců
Ve středu 3. října se v kulturním domě v Košticích uskutečnilo tradiční setkání důchodců. Celou akci svým vystoupením zahájily děti koštické základní školy. Jako hudební program bylo pozváno duo Adamis – známe z televize Šlágr. Poté k tanci a poslechu zahrála hudební skupina Taurus.

Svatováclavské posvícení v Želevicích
V sobotu 29. září se v Želevicích uskutečnilo svatováclavské posvícení. Na tuto akci byli zabiti 3 vepři, ze kterých bylo vyrobeno mnoho dobrot včetně 200 řízků. Pro děti byl připraven bohatý program – malování na hrnky a misky, honba za pokladem a malování na obličej. Od 17 hodin vystoupil skákač v botách, který po svém zábavném představení učil zájemce skákat. K tanci a poslechu hrála kapela Náhoda.

Závod mladých hasičů O pohár starosty OSH Louny
V neděli 9. 9. 2018 se na koštickém fotbalovém hřišti uskutečnil závod mladých hasičů O pohár starosty OSH Louny. Dohromady se zúčastnilo 13 družstev, z toho 2 přípravná. Na soutěžící čekaly dva útoky, časy obou se sčítaly.
Nakonec po napínavém boji zvítězilo družstvo Obory A před Domoušicemi A a Lubencem B. Koštičtí dětští hasiči skončili nakonec na 6. místě.

Rybářské závody Vojnice
V sobotu 18. 8. proběhly ve Vojnicích rybářské závody. Společné odpoledne začalo závody v chytání ryb pro děti a dospělé. Mezi dětmi se nejlépe umístili Tereza Synková, Jakub Jelen a Veronika Synková. V dospělých zvítězil Petr Jirků, za ním v závěsu byli Jaroslav Kubeš a Vlastimil Brabec.
Poté na pódiu vystoupil zpěvák Stanislav Hložek se svým repertoárem písní z 80. let, ale zazněly i písně muzikálové a lidové. Především v přítomných dámách měl velké fanynky. Nakonec k tanci a poslechu zahrála kapela Golf, po setmění byly vypouštěny světelné lampióny.

Olympiáda Mikroregionu Perucko
V sobotu 4. 8. proběhla v Blšanech tradiční Olympiáda Mikroregionu Perucko. Naši obec zastupovalo 6 soutěžících – Martin Žitný, Vlastimil Brabec, Svatopluk Tajč, Zdeněk Karfík, Kateřina Karfíková a Veronika Karfíková. Po celou dobu klání se naše družstvo přetahovalo s družstvem Slavětína o první místo, nakonec jsme o 2 body skončili stříbrní. Celý den se nesl v duchu přátelského soutěžení ve vtipných disciplínách, členové všech 12 družstev hráli fair play.

Kuličkiáda
Koštická kuličkiáda se letos konala v neděli 5. 8. na ostrově v Košticích. Dopoledne proběhl turnaj dětí, který byl rozdělen na starší a mladší kategorii. Od 13 hodin měl začít turnaj dospělých, kvůli dešti byl však o hodinu odložen. ale nakonec si všichni zacvrnkali. Vítězkou se stala koštická hráčka Zdeňka Formánková, která v napínavém finálovém zápase porazila Pavla Zoufalého, mistra republiky ve cvrnkání kuliček. Blahopřejeme!

Beach volejbal v Želevicích
Na louce v Želevicích se v sobotu 21. července odehrál turnaj v plážovém volejbalu. Klání se zúčastnilo 14 dvojic, které celý den bojovaly o kovy nejcennější. Velmi napínavý turnaj skončil až ve večerních hodinách vítězstvím týmu Františka Smrže, stříbro získali Radek Vaněk a Marek Vykročil, pro bronz si na stupně vítězů přišli Antonín Žák a Josef Grund. Organizátorům tak velkého turnaje patří velký obdiv.

Pouť ve Vojničkách
Dne 14. července se ve Vojničkách konala pouť. Kromě programu pro děti (soutěže a zábavné hry) na pouti vystoupil pan Jiří Helekal. Jeho vystoupení sledovaly zejména ženy s určitou nostalgií – vzpomínaly na mladé časy ! Po kulturním programu následovala taneční zábava. O občerstvení se starali myslivci z MS Žejdlička, za což jim moc děkujeme!

Summer Beach Party
Přátelé želevické hospůdky pro malé i velké připravili na sobotu 7. července 2018 Summer Beach Party – akci pro děti i dospělé. Každý, kdo přišel, si našel svoji zábavu. Děkujeme organizátorům, zejména panu F. Smržovi.

Zájezd do dětského světa Mirakulum
V sobotu 23. června 2018 mohli zájemci navštívit Mirakulum – svět vytvořený pro děti. Počasí bylo sice nejisté (celou noc pršelo), ale nakonec se akce dětem moc líbila.

Koštická pouť
Během víkendu 16. a 17. června se uskutečnila tradiční koštická pouť. V sobotu program začal koncertem kapely Strakoši, zároveň bylo pro sportovce připraveno nafukovací vodní hřiště na minikopanou. Po vystoupení koštických mažoretek se slova ujal Václav Faltus a kouzelník Aleš Krejčí, kteří pobavili početné publikum. Děti i dospělí si pak mohli vyzkoušet fotbalové šipky, následovalo představení koštických divadelníků a venkovní taneční zábava s kapelou Taurus.
Nedělní dopoledne bylo věnováno oslavě dne otců – 8 týmů složených z dětí a otců či dědečků soutěžilo v zábavných disciplínách. Ve 13 hodin se uskutečnila vernisáž výstavy ke 100. výroční vzniku ČSR a byla pokřtěna brožura s fotografiemi koštických domů – její autorkou je Irena Hellerová. Ta stojí spolu s Evou Kindlovou za módní přehlídkou Šatník paní mlynářky, která proběhla v prostorách koštického mlýna. Ženy z Koštic a okolí předváděly šaty nejen z první republiky, ale i z 50. a 60. let minulého století, přehlídku
zakončily šaty svatební. Do této akce bylo zapojeno velké množství pomocníků, kterým patří velký dík. Koštickou pouť zakončilo dětské představení Elsa a Olaf a dovádění v pěně.
Děkujeme všem organizátorům!

Sjíždění řeky
Vodáci z Koštic a okolí se během víkendu 1. až 3. června rozhodli sjet řeku Otavu. Sešli se v pátek ve vodáckém kempu ve Střelských Hošticích, aby v sobotu mohli vyjet ze Sušice a do nedělního odpoledne zdolat téměř 40 km. Výpravy se zúčastnilo 30 vodáků – malých i velkých, všichni si akci moc užili i díky slunečnému počasí.

Dětský den
V neděli 10. června se na ostrově u Ohře uskutečnily oslavy dětského dne. Tentokrát byl dětský den ve znamení žluté barvy. Kdo přišel ve žluté, dostal speciální odměnu – nanuka! Divili byste se, jak tento úkol rodiče s dětmi vyřešili. Viděli jsme žluté gumičky či mašle ve vlasech, žluté ozdoby na zipu u kapsy, samozřejmě žlutá trička či žluté náramky! Děti plnily různé úkoly a po jejich dokončení získaly sladkosti a nafouknutý balónek. Po této části následovala ukázka výcviku asistenčních psů. Pejskové – ve snaze předvést se – ukázali vše, co se naučili a čím potom pomáhají postiženým lidem. Z ostrova nás ale nakonec vyhnal déšť.
Děkujeme všem, kdo pomohli s organizací dětského dne!

Noc kostelů
Noc kostelů se tentokrát uskutečnila v pátek 25. května 2018. Návštěvníkům se obětavě věnovala paní Hellerová, která připravila výstavu fotografií a informace o historii i rekonstrukci kostela.

Želevická stopa 2018
Další ročník Želevické stopy opět iniciovali a zorganizovali přátelé želevické hospůdky. Akce se uskutečnila v sobotu 19. května 2018. Branný závod začali ti nejmenší – většinou za doprovodu rodičů. Školní děti, ty už závodily „doopravdy“ a samy. Navečer – po vyhlášení výsledků dětí – se do závodění pustili i dospělí! Kdo vyhrál, není vůbec důležité, vyhrál každý, kdo se zúčastnil!

Vítání občánků a Den matek
V neděli 13. května 2018 jsme na sále KD v Košticích vítali nové občánky – tentokrát byli tři. Rodiče dostali drobné pozornosti od zástupkyně obce – paní Karfíkové (starosta byl nemocný) a potom už se všichni soustředili na program, který připravili se svými učitelkami žáci ZŠ a MŠ Koštice. Celý program byl zároveň koncipován jako poděkování všem maminkám u příležitosti Dne matek.

Závody Mladých hasičů SDH Koštice O pohár starosty obce
V sobotu 12. května 2018 se uskutečnil další ročník závodů mladých hasičů O pohár starosty obce. Hasiči SDH Koštice akci pro děti výborně připravili – občerstvení, organizace závodu, zázemí…vše bylo na vysoké úrovni. Jenom škoda, že naše družstvo mladých hasičů závody nevyhrálo.

Uctění památky padlých
V předvečer státního svátku – tedy 7. května – uctili občané našich obcí památku padlých a připomněli si 100 let od vzniku samostatného československého státu.

Vítání ptačího zpěvu
V neděli 29. dubna 2018 se uskutečnilo Vítání ptačího zpěvu 2018 – tentokrát jsme začínali u rybníka ve Vojničkách, abychom procházkou došli k Vojnicím. Naši známí ornitologové opět zasvěceně vyprávěli o různých ptácích a ukázali nám kroužkování. Výborná akce! Děkujeme.

Pálení čarodějnic
V pondělí 30. dubna 2018 se slétly v naší obci čarodějnice! Sraz měly u školy a odtud šly průvodem na fotbalové hřiště. Svým pokřikem „Hou, hou, hou – ježibaby jdou!“ děsily ostatní účastníky akce. Po zapálení ohně si všichni opekli buřty a společně si popovídali a zatančili ježibabské tance ?!

Noc s Andersenem
V pátek 27. dubna přišly do koštické knihovny děti, aby zažily další z velmi oblíbených akcí – Noc s Andersenem. Sešlo se 15 dětí od 5 do 15 let, aby se celý večer věnovalo tématu víl a čarodějů. Kromě pohádky – čtené a vyprávěné, děti vyráběly čarovné hůlky, pavouky, hrály divadlo. Nakonec se navzájem postrašily při stezce odvahy a zalehly do spacáků, aby zhlédly film o vílách, při kterém usnuly. Ráno je čekala společná snídaně a pak už si pro děti přišli rodiče. A za rok se prý zase všichni sejdou znovu.

Premiéra koštických ochotníků
V neděli 15. dubna 2018 od 18 hodin se na sále KD Koštice uskutečnila premiéra hry Raye Cooneyho Jedna plus jedna jsou tři – komedie o tom, že se dá žít dvojí manželský život, pokud přesně dodržíte harmonogram a nedostanete ránu dámskou kabelkou ! Naši ochotníci opět skvěle nastudovali další hru.

Ukliďme svět
Dne 24. března se myslivci z MS Žejdlička společně s dětmi z kroužku Malý Hubert zúčastnili akce Ukliďme svět 2018. Uklízeli nepořádek a černé skládky v katastru naší obce, které někteří občané nepochopitelně vytvářejí v přírodě. Nepochopitelně proto, že se všechno dá zdarma odevzdat na sběrném dvoře! Myslivcům i všem dalším účastníkům moc děkujeme!

Dětský karneval
Členky Vožekova sdružení ve spolupráci s Obcí Koštice připravily v sobotu 3. března dětský karneval. Děti tancovaly, soutěžily, účastnily se módní přehlídky…akci navštívil taťka Šmoula a Šmoulinka, se kterými se děti mohly potěšit a případně i vyfotit.

Masopust
V sobotu 17. února 2018 hlavní organizátor SDH Koštice připravil masopustní rej v obci Koštice. Několik desítek masek spolu s již legendárními medvědy z vojtěšky potěšily občany našich obcí. Průvod masek prošel Košticemi a Želevicemi, masky i ostatní účastníci masopustu ochutnali připravené pochoutky a celodenní akci zakončili večerní zábavou.

Výlet do muzea kraslic
V sobotu 24. března 2018 se uskutečnil zájezd našich občanů do muzea kraslic v Libotenicích. Každý druhý rok pořádá Asociace malířek a malířů kraslic ČR v kulturním domě v Libotenicích na Litoměřicku výstavu překrásně zdobených velikonočních vajíček. Návštěvníci mohli celý víkend obdivovat na 1580 kraslic zdobených různými technikami, například voskovým reliéfem, škrábáním barvy, batikováním a polepováním dužinou jezerní sítiny. Tato technika je typická pro podřipské kraslice, které představují zcela ojedinělé regionální rukodělné řemeslné výrobky.
Zdobení vajec se pojí s různými pověrami:
Kraslice slouží ženám a dívkám o Velikonocích jako odměna pro koledníka za tzv. pomlazení, čili vyšlehání pomlázkou. Původně byly takové dárky vykoupením, dárkem, součástí velikonoční koledy a pomlázka či oblévačka byly zábavným trestem pro málo štědré dívky.
Věřilo se v magickou moc vajec a k jejímu posílení se pomalovávala různými magickými ornamenty. Magie postupně vymizela, zůstaly jen ornamenty převážně abstraktní nebo rostlinné a zvířecí motivy symbolizující přírodu probouzející se k životu.
Výstavu, která je ukázkou lidových tradic a výtvarné zručnosti, si nenechal ujít ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého přivítala starostka obce Ladislava Rejšková.

Hasičský ples
V sobotu 20. ledna 2018 se konal na sále KD v Košticích Hasičský ples. Výborně hrající kapelu doplnila bohatá tombola…tancovalo se skoro až do rána ! Skvělá organizace celé akce – hasiči, děkujeme!

Novoroční sbírka roku 2018
Novoroční sbírka se uskutečnila v našich obcích 7. ledna 2018, výtěžek se shromažďuje na opravu varhan v koštickém kostele.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název
Obec Koštice

2. Důvod a způsob založení
Obec Koštice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura
Obec Koštice
– Zastupitelstvo
– Finanční výbor zastupitelstva
– Kontrolní výbor zastupitelstva
– Sociální komise
– Kulturní komise

4. Kontaktní spojení
Koštice 26
439 21 koštice
Telefon: (+420) 415 693 541, (+420) 602 680 130
E-mail: ou-kostice@obeckostice.cz
WWW:  obeckostice.cz
ID Datové schránky: 9vcaxad
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Koštice 26
439 21 Koštice
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Koštice 26
439 21 Koštice
4.3. Úřední hodiny
Po: 8:00 – 11:00, 12:30 – 17:00
St: 8:00 – 11:00, 12:30 – 17:0
4.4. Telefonní čísla
(+420) 415 693 541, (+420) 602 680 130
4.5. Čísla faxu
(+420) 415 693 020
4.6. Adresa internetové stránky
www.obeckostice.cz
4.7. Adresa e-podatelny
ou-kostice@obeckostice.cz
4.8. Další elektronické adresy
kancelar@obeckostice.cz
starosta@obeckostice.cz

5. Bankovní spojení
č.ú. 3025481/0100 (Komerční banka, a.s.)
č.ú. 94-2313481/0710 (ČNB)

6. IČ
00265055

7. DIČ
CZ00265055

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska
8.2. Rozpočet
Rozpočty

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
ústně – v kanceláři úřadu
písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
Obec Koštice
Koštice 26
439 21 Koštice
e-mailem: ou-kostice@obeckostice.cz
telefonicky na tel. čísle: (+420) 415 693 541, (+420) 602 680 130
Úřední hodiny
Po: 8:00 – 11:00, 12:30 – 17:00
St: 8:00 – 11:00, 12:30 – 17:0

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt a termínů

Lhůty
Odkaz na zveřejněnou informaci – § 6 odst. l) – 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace – § 14 odst. 5, písm. b) – 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu – § 14 odst.5, písm. c) – 7 dnů
Poskytnutí informace žadateli – § 14 odst. 5, písm. d) – 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů – § 14 odst. 7) – 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání – § 16 odst. 3) – 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele – § 14 odst. 5, písm. a) – 30 dnů
Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací – § 16a odst. 3 – 30 dnů
Odvolání proti rozhodnutí – § 16 odst. 1) – 15 dnů

Termíny
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) – od 1.1.2001
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) – od 1. 1. 2002
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Kdo může o informaci požádat
o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informaci poskytne
kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)
Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno
Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace
Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
– se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
– jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
– jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
– jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
– ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

Povinné subjekty dále neposkytnou informace o

probíhajícím trestním řízení,
rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
plnění úkolů zpravodajských služeb
přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen „právo autorské“) , je-li v držení
provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
– ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
– písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:

brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen „rozhodnutí o odmítnutí žádosti“), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví
pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne
o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Obec Koštice

11. Opravné prostředky
Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře
Ohlášení drobné stavby
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací
Žádost o povolení kácení dřevin

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
(upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Platné obecně závazné vyhlášky
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

14.2. Vydané právní předpisy
Obec Koštice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
Úřední deska

15. Úhrady za poskytování informací
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
Náklady podle § 17 odst. zákona 106
na pořízení 1 strany výtisku A4 Kč 2,00
na pořízení 1 strany kopie A4 Kč 2,50
náklady spojené s použitou poštovní službou dle sazebníku České pošty
Základní sazba při poskytování informací vyžadující práci:
do jedné hodiny práce Kč 100,–
za každou započatou 1/4 hodinu práce Kč 25,–
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16.2. Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Koštice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

SDH Koštice


V roce 1897 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Košticích. Z původních 61 členů prošlo koštickým sborem téměř 300 obyvatel Koštic a Želevic. První starosta hasičů Josef Karel Ort a jeho přátelé založili hasičský sbor, jehož činnost přetrvává do dnešních dob. SDH Koštice dodnes zachraňuje lidské životy i majetky obyvatel Koštic a blízkého okolí. To vše dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Jak vypadalo posledních 10 let uplynulých od stého výročí? V současnosti má SDH Koštice 50 členů. Muži v roce 2004 a 2006 po vítězství v okresních kolech postoupili do krajské soutěže. Kromě mužů bylo velmi úspěšné i ženské družstvo, které v roce 2002 vybojovalo postup do celostátní soutěže požárním sportu. Navíc fungovalo velmi úspěšně i družstvo dětí. Během let všechna družstva vyhrála spoustu pohárů, které jste mohli vidět uvnitř hasičské zbrojnice. Za reprezentaci naší obce patří dík nejen soutěžícím, ale i jejich vedoucím. Zvláštní poděkování patří Michaele Kristkové, která v posledních letech vede děti a vychovává tak novou generaci hasičů.

Více se dozvíte na webu https://sdhkostice.hasicovo.cz/

TJ SOKOL Koštice STOLNÍ TENIS

Stolní tenis Koštice

Klub stolního tenisu Koštice vznikl počátkem roku 2014 pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Sokol Koštice.

Vedoucí oddílu: Petr Burdych
Telefon: 724021630, E-mail: pineckostice@gmail.com
https://pinecko.webnode.cz/

Rozpis utkání

Okresní přebor 2. třídy
1 21. 09. 2018 18:00 TJ Sokol Koštice TJ Sokol Peruc B
2 28. 09. 2018 18:00 TJ Sokol Černčice B TJ Sokol Koštice
3 05. 10. 2018 18:00 TJ Sokol Koštice SK Cítoliby C
4 11. 10. 2018 19:00 OÚ Blšany u Loun B TJ Sokol Koštice
5 19. 10. 2018 18:00 TJ Sokol Koštice TJ Sokol Líšťany
6 26. 10. 2018 18:00 TJ Sokol Telce TJ Sokol Koštice
7 02. 11. 2018 18:00 TJ Sokol Koštice OÚ Výškov B
8 09. 11. 2018 18:00 TJ Sokol Koštice TJ Šroubárna Žatec
9 16. 11. 2018 18:00 TK Chraberce TJ Sokol Koštice
10 23. 11. 2018 18:00 TJ Sokol Koštice TJ Smolnice C
11 29. 11. 2018 18:00 OÚ Blažim Kačeři TJ Sokol Koštice
12 18. 01. 2019 18:00 TJ Sokol Peruc B TJ Sokol Koštice
13 25. 01. 2019 18:00 TJ Sokol Koštice TJ Sokol Černčice B
14 31. 01. 2019 18:00 SK Cítoliby C TJ Sokol Koštice
15 08. 02. 2019 18:00 TJ Sokol Koštice OÚ Blšany u Loun B
16 15. 02. 2019 19:00 TJ Sokol Líšťany TJ Sokol Koštice
17 22. 02. 2019 18:00 TJ Sokol Koštice TJ Sokol Telce
18 01. 03. 2019 18:30 OÚ Výškov B TJ Sokol Koštice
19 09. 03. 2019 10:00 TJ Šroubárna Žatec TJ Sokol Koštice
20 15. 03. 2019 18:00 TJ Sokol Koštice TK Chraberce
21 21. 03. 2019 18:00 TJ Smolnice C TJ Sokol Koštice
22 29. 03. 2019 18:00 TJ Sokol Koštice OÚ Blažim Kačeři

Myslivecký kroužek MALÝ HUBERT

Kroužek vznikl za podpory MS Žejdlička Koštice z.s. a  ČMMJ. Cílem kroužku
je naučit děti respektu a lásce k přírodě, vnímání a prozkoumávání jejích
tajemství.

Činnost kroužku je velmi různorodá, ale vždy se týká nás a našeho vztahu s
přírodou.  Především, jak už je uvedeno i v našem názvu kroužku nás zajímá
„Myslivost“. V tomto slovu je obsaženo mnoho činností jejímž úkolem je
hlavně ochrana, chov a následně i lov volně žijící zvěře. Při našem setkání,
kdy nejčastěji vyrážíme přímo do honitby, kde se děti učí poznávat,
pozorovat zvěř a hlavně v zimních měsících ji přikrmovat, přičemž se děti
aktivně zapojují aktivně do práce při výrobě krmítek, zásypů a budek pro
ptactvo. Nezapomínáme ani na naše čtyřnohé kamarády, kteří nás většinou
doprovází.

Vítán je každý, který má rád přírodu a je ve věku od 5 do 15 let.

S pozdravem „Myslivosti Zdar!“

vedoucí kroužku: Alice Tomášková

kontakt: 605 473 302, tomaskova.alice@gmail.com

https://www.facebook.com/Mysliveckykrouzekmalyhubert/

Schůzka srpen 2018

Schůzka červenec 2018

Schůzka červen 2018

Schůzka květen 2018

Schůzka duben 2018

Schůzka březen 2018 – Ukliďme svět

Schůzka únor 2018

Schůzka leden 2018

OCHOTNICKÉ DIVADLO

Činnost koštického ochotnického divadla byla obnovena v roce 2000 Annou Skalskou, pod jejímž vedením se nejprve hrály pohádky (Popelka, Mrazík,…), ve kterých vystupovali dospělí i děti. Ve spolupráci s Petrou Karfíkovou došlo poté k rozdělení – děti dále hrají pohádky, dospělí přešli na komedie – Dívčí válka, Záměna, Tři muži a nemluvně… V současné době dětské divadlo čítá pravidelně kolem 15 dětí od 3 do 15 let. Dospělý koštický divadelní soubor má kolem 10 členů a je velmi uznávaný, svou derniérou v Lounech téměř vyprodá Vrchlického divadlo. Divadelní kultura v Košticích stále vzkvétá.