Dokument: Zadávací řízení na dodavatele stavby na akci „Koštice, Želevice-kanalizace a ČOV“

Název Zadávací řízení na dodavatele stavby na akci „Koštice, Želevice-kanalizace a ČOV“
Kategorie VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ OBCE
Vyvěšeno 2019-07-08
Sejmuto 2019-08-27
Dokument

Obec Koštice vyhlašuje dne 8.7.2019 podlimitní zadávací řízení na dodavatele stavby na akci „Koštice, Želevice-kanalizace a ČOV“.

Bližší informace na profilu zadavatele-cent. www.profilzadavatele-vz.cz

Odpovědět na nabídku