MS Žejdlička Koštice , z.s.

Napsali o nás:

Článek Myslivost 2019 – Na návštěvě v honitbě Mysliveckého sdružení Žejdlička Koštice, z.s.

Myslivecké sdružení Žejdlička Koštice z.s. člen Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.

Myslivecký spolek v r.2018

Po velmi úspěšném roce 2017 jsme od 1.4.2018 vstoupili do nového„mysliveckého roku“ 2018.
Omladili jsme vedení spolku. Novým místopředsedou spolku je Jiří Mareš a novým jednatelem pak Bc. Alice Tomášková.

Přínosnost našich 4 mysliveckých políček pro celý environmentální komplex péče o volně žijící zvěř jsme vylepšili novým výsevem zvěří preferovaných rostlin.
Postavili jsme nová myslivecká zařízení. Vyčistili ta stávající a společně s deseti  Malými Huberty je dovybavili krmítky, zajišťujícími hospodárnost s nabízenými jadrnými krmivy.
Vzhledem k letošnímu mimořádnému vývoji počasí jsme operativně vybudovali napajedla a v přikrmovacích linkách bylo jádro již od 25.července. Máme pocit, že jsme udělali maximum možného, aby naše zvěř netrpěla ani hladem, ani žízní. Jak ale ohodnotit to, co jsem zjistili počátkem srpna. „Kdosi“ , s dobrou zemědělskou technikou, posekal na našem mysliveckém políčku v Hlubokém všechnu vojtěšku – jediný zdroj kvalitních živin a zejména pro zvěř potřebné endogenní vody v široko dalekém okolí. To nelze nazvat jinak než jako „LIDSKÝ HYENISMUS“. ( Pokut tyto řádky nyní čte onen „sekáč“, nechť se nad sebou zamyslí!!!!!!).
Nás nemusí mít rád, ale ta zvěř za to nemůže.

V oblasti „společenského života obce“ jsme se ( dle hodnocení organizátorů) dobře zhostili svého podílu na Želevické stopě, Dni dětí v Košticích a rovněž při zajištění občerstvovacího servisu na pouti ve Vojničkách.
Tradiční oslavu „měsíce myslivosti“ jsme začali soutěží o „Krásův pohár“ na myslivecké střelnici Loveckým kolem. Odpoledně jsme pak prožili v družné zábavě s našimi dětmi a s dětmi našich dětí v našem mysliveckém areálu. Odpoledne nenápadně přešlo v podvečer a ten pak v noc plnou hvězd, vzájemného porozumění a celkově příjemného pocitu sounáležitosti.
Věřím, že i dny budoucí budou náš spolek provázet vzájemným porozuměním, pohodou a přátelskou(dělnou) spoluprací.

V Košticích 29.8.2018

MVDr. Josef Štýbr
předseda
MS Žejdlička Koštice, z.s.