Soutěž: Vyhlašujeme soutěž pro děti o nejhezčí namalovanou čarodějnici. Své podepsané obrázky odevzdejte na OÚ 29.4.(pondělí). Společně vybereme a sladkostí odměníme ty nejpovedenější.