Kalendář plánovaných akcí na rok 2019

Kalendář plánovaných akcí na rok 2019

STALO SE ROK
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

(může dojít je změně)
leden
6. ledna – Tříkrálová sbírka
19. ledna – Ples hasičů
únor
24. února – Dětský karneval
březen
2. března – Masopust
23. března – Ukliďme svět
Konec března – Noc s Andersenem
duben
duben – Premiéra koštického divadla
14. dubna – Velikonoční dílna
30. dubna – Pálení čarodějnic
květen
Začátek května – Vítání ptačího zpěvu
7. května – Uctění památky padlých
11. května – Závody Mladých hasičů SDH Koštice O pohár starosty obce
12. května – Vítání občánků + Den matek
24. května – Noc kostelů
25. května – Želevická stopa
červen
2. června – Dětský den
7.- 9. června – Sjíždění vody
15. – 16. června – Pouť v Košticích
červenec
13. – 14. července – Pouť ve Vojničkách
20. července – Volejbalový turnaj v Želevicích
srpen
Začátek srpna – Kuličkyáda
3. srpna – Olympiáda Mikroregionu Perucko
17. srpna – Rybářské závody Vojnice + zábava
31. srpna – Turnaj v nohejbalu
září
14. září – Pohár starosty OSH
polovina září – Zájezd na Zahradu Čech
28. září – Svatováclavské posvícení v Želevicích + zábava
říjen
5. října – Noční pochod pod Hazmburk
11. října – Setkání důchodců
27. října – Pálení vatry
listopad
1. listopadu – Dušičková slavnost
16. listopadu – Den s chuťovkou
30. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu ve Vojnicích, Vojničkách a Želevicích
prosinec
1. prosince – Adventní posezení v Košticích + rozsvícení vánočního stromu
7. prosince – Zájezd na adventní trhy do Německa
8. prosince – Mikulášská nadílka Koštice
Druhá polovina prosince – Vánoční koncert Koštice
24. prosince – Večerní zpívání v kostele v Košticích
31. prosince – Silvestrovský fotbálek
31. prosince – Silvestrovský ohňostroj, 19 hodin