Kalendář plánovaných akcí na rok 2024

Kalendář plánovaných akcí na rok 2024

(může dojít ke změně)

LEDEN

7. PUTOVÁNÍ TŘÍ KRÁLŮ
13. CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – Moje cesta Japonskem
20. HASIČSKÝ PLES

ÚNOR

17. MASOPUST

BŘEZEN

8. OSLAVY MDŽ
16. WORKSCHOP – VELIKONOČNÍ DEKORACE – ŽELEVICE
17. VYNÁŠENÍ MORANY
23. VELIKONOČNÍ DÍLNY – VOJNIČKY

DUBEN

6. VELIKONOČNÍ MŠE
6. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – PREMIÉRA NOVÉ HRY
10. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ KOŠTICE
20. UKLIĎME SVĚT
30. PÁLENÍ ČARODĚJNIC

KVĚTEN

4. ZÁVODY HASIČŮ – O POHÁR STAROSTY OBCE
6. ZÁPIS MŠ KOŠTICE
8. UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH
12. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
18. MŠE V KOSTELE – 450. VÝROČÍ KOŠTICKÉHO MLÝNA
25. ŽELEVICKÁ STOPA

ČERVEN

1. DEN DĚTÍ – VOJNICE
7. NOC KOSTELŮ
8. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA VE MLÝNĚ
7. – 9. SJÍŽDĚNÍ ŘEKY
15. POUŤ KOŠTICE
16. POUŤ KOŠTICE

ČERVENEC

6. POUŤ VOJNIČKY
20. VOLEJBALOVÝ TURNAJ – ŽELEVICE

SRPEN

24. RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – VOJNICE
31. ROZLOUČENÍ S LÉTEM – KOŠTICE

ZÁŘÍ

7. DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
20. SETKÁNÍ SENIORŮ
28. ŽELEVICKÉ POSVÍCENÍ

ŘÍJEN

5. POCHOD NA HÁZMBURK
28. MASARYKOVA VATRA, LAMPIONOVÝ PRŮVOD A POLOŽENÍ KVĚTINY U LÍPY SVOBODY

LISTOPAD

1. ROZSVĚCENÍ SVÍČEK NA OPUŠTĚNÝCH HROBECH
1. DUŠIČKOVÁ SLAVNOST
??. HALLOWEEN
23. DÁMSKÉ ODPOLEDNE – ŽELEVICE
30. ADVENT – VOJNICE, VOJNIČKY, ŽELEVICE

PROSINEC

1. ADVENT – KOŠTICE
4. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
?? VÁNOČNÍ KONCERT – SBOR MELODIE
23. BETLÉMSKÉ SVĚTLO + BETLÉM