Kalendář plánovaných akcí na rok 2020

Kalendář plánovaných akcí na rok 2020

Kalendář plánovaných akcí na rok 2020

STALO SE ROK
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

(může dojít je změně)

LEDEN
5. ledna – Tříkrálová sbírka
18. ledna – Ples hasičů

ÚNOR
22. února – Výtvarná dílna – korálkování
29. února – Masopust

BŘEZEN
8. března – Dětský karneval
13. března – Kravatový ples v Želevicích
14. března – Ukliďme svět
21. března – Výtvarná dílna – velikonoční dekorace
29. března – Vynášení Morany

DUBEN
duben – Premiéra koštického divadla
duben – Návštěva Muzea kraslic v Libotenicích
3. dubna – Noc s Andersenem
18. dubna – Výtvarná dílna – malovaná trička aneb jaro v novém
30. dubna – Pálení čarodějnic

KVĚTEN
Začátek května – Vítání ptačího zpěvu
Začátek května – Stavění májky
8. května – Uctění památky padlých
9. května – Závody Mladých hasičů SDH Koštice O pohár starosty obce
10. května – Vítání občánků + Den matek
23. května – Želevická stopa
31. května – Dětský den

ČERVEN
5. června – Noc kostelů
5.- 7. června – Sjíždění vody
13. – 14. června – Pouť v Košticích

ČERVENEC
11. července – Pouť ve Vojničkách
25. července – Volejbalový turnaj v Želevicích

SRPEN
Začátek srpna – Kuličkyáda
1. nebo 8. srpna – Olympiáda Mikroregionu Perucko
29. srpna – Rybářské závody Vojnice + zábava

ZÁŘÍ
19. září – Pohár starosty OSH
polovina září – Zájezd na Zahradu Čech
27. září – Svatováclavské posvícení v Želevicích + zábava

ŘÍJEN
2. října – Setkání důchodců
3. října – Výtvarná dílna – vánoční ozdoby z korálků
3. října – Noční pochod pod Hazmburk
27. října – Pálení vatry

LISTOPAD
1. listopadu – Výtvarná dílna – plstění andělé
1. listopadu – Dušičková slavnost
14. listopadu – Den s dýní
28. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu ve Vojnicích, Vojničkách a Želevicích
29. listopadu – Adventní posezení v Košticích + rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC
Zájezd na adventní trhy do Německa – dle zájmu
6. prosince – Mikulášská nadílka Koštice
Druhá polovina prosince – Vánoční koncert Koštice
24. prosince – Večerní zpívání v kostele v Košticích
27. prosince – Želevický kruhák
31. prosince – Silvestrovský fotbálek
31. prosince – Silvestrovský ohňostroj