Den: <span>19. 8. 2018</span>

Co poskytuje Czech POINT

Czech POINT v současné době poskytuje deset druhů výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující:

 

1. Výpis z Katastru nemovitostí. První strana výpisu stojí 100,-Kč a každá další 50,-Kč
2. Výpis z Obchodního rejstříku. První strana výpisu stojí 100,-Kč a každá další 50,-Kč
3. Výpis z Živnostenského rejstříku. První strana výpisu stojí 100,-Kč a každá další 50,-Kč
4. Výpis z Rejstříku trestů. V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek. V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na Rejstřík trestů.
5. Registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu Zde se cena určuje až na místě podle podání žádosti
6. Registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu Zde se cena určuje až na místě podle podání žádosti
7. Výpis z Insolvenčního rejstříku. První strana výpisu stojí 100,-Kč a každá další 50,-Kč
8. Výpis registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH. První strana výpisu stojí 100,-Kč a každá další 50,-Kč
9. Výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů. První strana výpisu stojí 100,-Kč a každá další 50,-Kč
10. Výpis z bodového hodnocení řidiče. První strana výpisu stojí 100,-Kč a každá další 50,-Kč