Rubrika: <span>Historie domů</span>

Historie koštických domů


Koštice
č.p. 1, 2, 3 a 4, 5, 6 a 7, 89, 10, 11, 12 a 52, 13, 14, 15, 16 a 17, 18, 19 a 2021, 22 a 48, 2325 a 26, 33 a 57, 37 a 124, 38 a 47, 39,  40, 41 a 4243, 44, 45 a 65,  48, 54, 62, drůbežárna, dvůr, mlýn

Vojnice
č.p. 6, 23, 46

Želevice
č.p. 23, 45, 8

Nejstarší čísla popisná

Zdá se, že nejprve se obyvatelé Koštic usazovali na tzv. Dolní návsi (č. 1 až 10 a jejich zadní trakty – nynější č. 88,91,92,93,94,100), na druhé straně pak 23 až 31, podél řeky – od dnešního lihovaru k domu pí. Nápravníkové (č.11 až 22) a na Horní návsi ( mlýn č.33, bývalá pastouška č.34 a dále od Ajšmanů k Zajíčkům – č.35 až 44): to všechno jsou zřejmě nejdéle obývaná místa v Košticích.

Dle zákonného rozhodnutí Marie Terezie byly totiž domy číslovány v letech 1770-1771 a to obvykle ve směru hodinových ručiček od místa, kudy do obce přijížděla vrchnost. V té době patřily Koštice Lobkovicům, kteří zřejmě přijížděli ze svého panství na severu, tedy směrem od Libčevsi.

Domy výše uvedených čísel najdeme v knihách badatele F. Štědrého již před rokem 1770 (od roku 1574 do r. 1762), je tedy skutečně pravděpodobné, že jde o nejstarší domy v Košticích.

Nejstarší zmínky

Který dům je ale ten úplně nejstarší, to kvůli výše popsanému systému číslování nevíme. Nejstarší písemná zmínka je však o mlýnu (č. 33) z r.1574.

R.1625, kdy Koštice zdědili potomci Jana hraběte z Aldringenu, byly Koštice vypleněné a tvrz zpustlá od vojenského lidu. Popleněný dvůr měl 18 lánů, ves Koštice čítala 28 osedlých(domů), z nichž 18 s potahy (sedláci) a 11 chalupníků.

Za Jana staršího ze Štampachu založena jsou gruntová registra statku koštického r.1618, jejich součástí jsou starší zápisy z r.1597(mladší kniha gruntovní, ze které čerpatl badatel F.Štědrý při určování majitelů místních domů). První katastr by zřízen 1654, kdy se pouze sepisovalo.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.