Historie želevického domu č.p. 5

Historie domů

Živnost patřila ke Košticím. Nejstarším známým majitelem byl již r. 1448 Matěj Vacek. Tento dům je nejstarší z domů Košticka, aspoň podle data písemné zmínky.

Vackům zřejmě usedlost patřila neustále, neboť v letech 1597 – 1618 tu byl opět muž jménem Matěj Vacek. Ovšem nemusel to být někdo z rodiny, ale majitel se jmenoval tzv. po střeše. R. 1654 je majitelem Martin Vágner z Rychnova. R.1681 jednolánový statek přebírá za 250 kop Adam Vágner, komorník z koštického panství, s manželkou Magdalenou (28.5.1698 se jim narodil syn Jan František). R.1694 na statku hospodaří Matěj Vagner, r. 1732 Jakub Vágner s manželkou Annou Roháčovou, po něm Josef Vagner. Ten měl s první manželkou Kateřinou syna Kryštofa( 15.3.1735), s druhou ženou Marií dceru Kateřinu (18.8.1737).

9.8.1742 se narodila Anna Marie, nemanželská dcera Kateřiny Vágnerové. Čí byla Kateřina dcera, to nevíme, je však pravděpodobné, že Matěje Vágnera.

9.9.1773 se narodil Josef, syn šafáře z č.5 Josefa Kafky a jeho ženy Kateřiny. Jak je vidět, usedlost byla tak veliká, že k obhospodařování polí byl potřeba šafář jako šéf námezdních dělníků.

17.1.1778 se oženil Antonín Karfík, syn Václava Karfíka z Koštic s Annou Marií, dcerou Jakuba a Anny Vágnerových.

21.7.1778 se narodil Jakub, 21.5.1780 se narodila Anna, děti Jakuba Vágnera a jeho první ženy Rozálie. Už 8.2.1784 se narodila Marie Rozálie, dcera Jakuba Vágnera a jeho druhé ženy Františky. Zemřelé děti Jakuba Vágnera (syn Jakuba a Anny Roháčové) a jeho druhé ženy Františky, dcery Jana a Poleziny Bauerových ze Lkáně: 28.3.1791 Veronika, 7.3.1798 Kateřina ve věku 17 týdnů, 8.4.1801 Rozálie (1 rok), 24.11.1803 Antonín 6.12.1796 -7 let, 28.12.1805 Barbora 8 let, 23.8.1808 Josef 17 let,

5.11.1797 se narodila Kateřina, dcera Jakuba a Františky, dále měli dceru Františku (4.5.1793), Johanu, Marii Annu, syna Jana.

19.6.1796 byli oddáni Jan Graf, syn Martina Grafa z Veltěž, a Anna Vagnerová, dcera Jakuba Vagnera z prvního manželství s Rozálií.

13.10.1800 zemřel František, syn Jana Grafa z Veltěž a Anny Vagnerové, ve věku 11 týdnů. 10.3.1801 zemřela i Anna, manželka Jana Grafa, ve věku pouhých 23 let.

3.6.1806 se vdala Johana (5.1.1794), dcera Jakuba Vágnera a Františky Bauerové ze Lkáně, za Jana Bažanta z Klapého.

22.11.1808 se vdala Marie Anna, dcera Jakuba a Františky, za Josefa Kučeru ze Židovic. 27.3 1811 zemřela jejich dcera Marie Anna, bylo ji pouhých 9 dní.

21.1.1817 se vdala Františka dcera Jakuba Vágnera a Františky, za Josef Racka z Radonic.

Od r. 1816 jsou majiteli Jan Vagner, syn Jakuba a Františky, s manželkou Kateřinou Rackovou z Radovesic. 24.4.1825 se narodila jejich dcera Johana, bohužel zemřela už 1.3.1829.

19.2.1838 se oženil Václav Graf (24 let), syn Matěje Grafa z Dobroměřic a jeho ženy Kateřiny Huškové, s Marií Vagnerovou (20 let), dcerou Jana Vágnera a Kateřiny Rackové. Od r. 1844 jsou majiteli domu.

4.10.1845* mrtvě nar. Graf, jejich syn, 20.5.1842 + jejich dcera Anna ve věku 11 týdnů. 17.4.1873 zemřel ve věku 21 let Antonín Graf. V roce 1873 zemřela též dvanáctiletá Terezie Grafová.

17.7.1869 se narodila nemanželská dcera Marie Gráfové (+1873), dcery Václava a Marie. Otcovství uznal Antonín Kartes z Hnojnic. Vzali se 28.2.1870 v Libčevsi. R. 1881 byl majitelem Bedřich Graf, hostinský, a jeho žena Marie z Klapý (svatba 12.8.1883). Den před svatbou se narodil jejich syn Václav.

Děti Julie Dorota (4.7.1885-25.7.1885), Marie (8.4.1890)- provdala se za Rudolfa Zajíčka z Koštic čp.44, Anna (12.1.1888), Josef (25.3.1892).

27.12.1909 se oženil Václav Graf (11.8.1883, syn Bedřicha Grafa)s Marií Volákovou (10.12.1884) zKlapého

Sčítání lidu 1921 nám ukazuje obyvatele domu takto:

Václav Graf, 11.8.1883, hospodář,

Gráfová Marie, 10.12.1884, vede domácnost

Václav (18.4.1910), Marie (18.4.1913), Marta (17.11.1914), nezletilé děti

Seifert Antonín, čeledín

Krejčíková Růžena, Kučera Antonie – děvečky a služebné

Statek byl majitelům po Únoru zabaven, museli se odstěhovat. Po restitucích se jim majetek navrátil a statek stále patří rodině.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.