OCHOTNICKÉ DIVADLO

Činnost koštického ochotnického divadla byla obnovena v roce 2000 Annou Skalskou, pod jejímž vedením se nejprve hrály pohádky (Popelka, Mrazík,…), ve kterých vystupovali dospělí i děti. Ve spolupráci s Petrou Karfíkovou došlo poté k rozdělení – děti dále hrají pohádky, dospělí přešli na komedie – Dívčí válka, Záměna, Tři muži a nemluvně… V současné době dětské divadlo čítá pravidelně kolem 15 dětí od 3 do 15 let. Dospělý koštický divadelní soubor má kolem 10 členů a je velmi uznávaný, svou derniérou v Lounech téměř vyprodá Vrchlického divadlo. Divadelní kultura v Košticích stále vzkvétá.