Den: <span>21. 8. 2018</span>

Památník padlým legionářům

… zpět

14. 9. 1937 zemřel prezident T. G. Masaryk. Toho roku byl ustaven koštický Okrašlovací spolek ke zvelebení obce. Předsedou se stal pan Karfík z čp.11.

28.10. 1937 byl odhalen pomník padlým vojákům na dolní návsi nákladem 6000 Kč. Byl na něj připevněn i reliéf s portrétem T.G.M. Tento reliéf byl za války i za socialismu ukryt.

Lípa svobody

… zpět

Lípa svobody
Vysazování lípy svobodyStrom byl vysazen na rohu mezi kostelem a školou 1.5.1919. U něj byla zasazena pamětní deska. Ta byla v průběhu druhé světové války schována u sedláka Krupky a po skončení války znovu instalována. V roce 2012 začala obnova kostela a jeho okolí, Byla restaurována pamětní deska. Ve významných dnech se k ní pokládají květiny. Strom není příliš vzrostlý, místo zřejmě nebylo vybráno nejlépe, ale přesto je pořád ve formě. Pamětní desku u Lípy svobody a pozemní práce kolem financoval hostinský pan Alexandr Macke.

Stalo se rok 2007

… zpět

Rok 2007

31.12.2007 Vítání nového roku
O silvestrovské půlnoci se sešli občané před obecním úřadem, aby společně přivítali nový rok…

31.12.2007 Silvestrovský fotbálek
Na Silvestra se od 14 hodin sešli milovníci fotbalu na místním fotbalovém hřišti a ve stížených podmínkách „urputně“ sportovali. Velkou posilou jednoho z mužstev se stala Linda Formánková. I proto toto mužstvo vyhrálo stavem 4:3.

29.12.2007 Turnaj ve stolním tenisu
Turnaj ve stolním tenisu pro děti i dospělé se uskutečnil 29.12. na sále Kulturního domu v Košticích.
V kategorii dětí zvítězil Tomáš Šajner, druhý byl Míra Bozděch a třetí Pavel Kovařík. V kategorii dospělých první místo obsadil Jaroslav Vlasák, za ním následovali Pavel Kovařík st. a Petr Šajner.

26.12.2007 Vánoční zpívání
Vánoční svátky jsou nerozlučně spjaté také se zpíváním koled. I letos v našich obcích proběhly dokonce dva vánoční koncerty.
První se udál 21.12. od 17 hodin v koštickém kostele, kde všem příchozím zazpíval libochovický sbor Melodie.
Druhá příležitost ke zpívání se naskytla 26.12. v kapli ve Vojnicích, kde se uskutečnilo od 15 hodin vánoční setkání občanů. Tentokrát se o zpěv postarali sami příchozí návštěvníci.

22.12.2007 Živý Betlém
22. prosince bylo v 15 hodin před obcí možno spatřit živý Betlém, ve kterém kromě Ježíška, Marie, Josefa, tří králů a dětí přinášejících dárky nechyběl ani živý králík a ještě živější koza. Známé vánoční koledy zahráli Pavel Hoblík st. a ml., Renata Hoblíková a dvě posily z lounské ZUŠ.

15. – 21.12.2007 Vánoční výstava
Ve dnech 15.- 21.12. v zasedací místnosti OÚ Koštice proběhla výstava s vánoční tematikou. Hlavní organizátorkou byla paní Petra Karlíková. Výstavu navštívilo 48 občanů.
Kromě zajímavých předmětů s vánoční tematikou od občanů našich obcí k výstavě přispěly také děti z koštické základní a mateřské školy.

Adventní výzdoba
Pečlivě se připravujeme na Vánoce a živý betlém. Připravují se jesličky, instaluje se vánoční osvětlení…

07.12.2007 Vánoční aranžování
Sedmého prosince se zájemci z řad místních žen zúčastnili vánočního aranžování s paní Hellerovou. Ta je tak zdatnou aranžérkou, že několik časopisů už otisklo obrázky mnohých z jejích výtvorů.
Aranžování se všem líbilo a všechny bavilo. Ač díla vypadala zprvu velice složitě, každá z účastnic si nakonec odnesla vlastní, velice povedený svícen.

Výtvarná dílna
Dnes se děti sešly v koštické hasičské zbrojnici, aby si vyrobily krásné vánoční dárky pro své blízké. K dispozici byly barvy na textil, které našly upotřebení na polštářcích a taškách. Originální dárky vznikly také „nalepením“ obrázků z papírových ubrousků na dlaždice a kameny.

01.12.2007 Mikulášská
Prvního prosince přišli do Koštic čerti. Na sále kulturního domu se konala mikulášská nadílka, jejíž součástí bylo vystoupení dětí z Mateřské školy Koštice a čertovská pohádka v podání místních ochotníků.

16.11.2007 Den jablka aneb Štrůdlování
V sobotu 16. listopadu 07 jsme se odpoledne sešli v zasedací místnosti OÚ. Tentokrát jsme ochutnávali vše, co bylo z jablka. Vedle pečených dobrůtek se objevily i dobrůtky tekuté (kalvádos z palírny pana Nováka). Specialitou byl příspěvek pana Vlasáka, který „uvařil“ klobásy se strouhaným křenem a jablky. Prostě pohodové odpoledne…

27. – 28.10.2007 Den historie
Ve dnech 27. a 28. října 07 se konala na sále Kulturního domu v Košticích výstava Den historie. Viděli jsme fotografie z dob dávných, ale i nedávných, místa, která dnes vypadají jinak, hledali jsme své přátele a kamarády, vzpomínali jsme…

Po dobu výstavy byly k nahlédnutí také všechny kroniky a další cennosti, které se nám podařilo zapůjčit. Poprvé jsme viděli také novou kroniku obce, kterou vede neuvěřitelným způsobem paní P. Karfíková. Vyhledává totiž zpětně informace od roku 1965, třídí je a zapisuje.

Výstava byla slavnostně otevřena starostou obce panem Vlasákem. Ten poděkoval všem, kteří v tomto roce aktivně pracovali pro obec.

19.10.2007 Setkání důchodců
V pátek 19. října 07 se v Kulturním domě v Košticích sešli důchodci na svém každoročním společném posezení. Celou akci zahájily děti z místní MŠ a ZŠ svým vystoupením. Potom už měla hlavní slovo dechovka Pichlovanka. Zaplněný sál se dobře bavil…

05.10.2007 Noční pochod pod Házmburk
V pátek 5. října 07 jsme ve 20 hodin vycházeli z Koštic. Sešlo se nás 38, měli jsme baterky, lampiony, ale také louče. Cesta příjemně ubíhala, hezky jsme si popovídali. V polovině cesty na nás čekal pan Henc v hasičské ávii s tekutým občerstvením J!
Cesta do vesnice Klapý trvala okolo 2 hodin. Ve 22 hod už jsme se občerstvovali v místní hospůdce a čekali jsme na vystoupení skupiny historického šermu a ohnivého muže. Mezitím přijeli další „lenoši“ auty. Atmosféra byla úžasná, jen trochu zima. Po vystoupeních nás pan Henc naložil a odvezl zpátky do Koštic. Několik odvážlivců se ale vydalo zpět do Koštic zase „po svých“.
Jeden z největších zážitků nám připravil pan Kredba, který chtěl účastníky pochodu pořádně vystrašit, a tak v jednom úseku cesty na nás počkal a vždy, když šel někdo okolo, vhodil mu pod nohy kutálející se pneumatiku. To bylo ječení a smíchu!!!
Takže příště se prý půjde zase!

21.09.2007 Návštěva divadelního představení
21. září 2007 jsme navštívili Divadlo Radka Brzobohatého v Praze. Měli jsme zakoupené vstupenky na divadelní hru Barmanky. Celé představení odehrály 4 herečky, hra byla humorně laděná, parodovala vztahy mezi muži a ženami. Pro některé z nás byla ale hra trošku zklamáním zejména kvůli používaným jazykovým prostředkům ( příliš vulgarit a obecného jazyka).

08.09.2007 Oslavy hasičů v obci – 110 let SDH
V sobotu 8. září 2007 oslavoval SDH Koštice 110 let své činnosti, zároveň došlo k slavnostnímu otevření hasičské zbrojnice. Kdo přišel, nelitoval! Po slavnostním zahájení jsme mohli vidět bohatý program: přehlídku historických hasičských vozidel, vyprošťování zraněného z auta, práce hasičů na plošině, dovednosti dětí – mladých hasičů. Vystaveny byly i historické dokumenty SDH Koštice. K tomu všemu hrála dechovka a mohli jste ochutnat i něco dobrého na rautu uvnitř hasičské zbrojnice. Ještě dlouho do noci se v hasičárně zpívalo a tancovalo.
Na oslavy byli pozváni i členové bývalého zastupitelstva, kteří se o vybudování hasičské zbrojnice zasloužili. Největší práci ale odvedli členové SDH, kteří zde v uplynulých letech odpracovali spoustu hodin dobrovolnické práce. Patří jim za to velké uznání.
Novou požární zbrojnici budovali tito občané – hasiči
pan J. Štekrt, pan J. Henc, pan Z. Henc, pan J. Valina, pan P. Grund, pan S. Fryč ml., pan J. Nasavrcký, pan K. Pfeifer, pan J. Zelinka st., pan M. Grunt, pan J. Fernet, pan J. Holešovský, paní M. Kristová, pan P. Mareš, pan K. Kubáč, pan P. Šandera, pan K. Kléger, pan J. Kuzbach , pan A. Kredba , pan J. Zimmermann , pan A. Žák , pan P. Štyler, pan V. Chaloupka , pan J. Zelinka ml., pan R. Dvořák, pan P. Bradáč, pan J. Bradáč, pan Milan Beneš, pan Martin Beneš, pan L. Pleticha , pan J. Kubáč , pan R. Jirásek, pan R. Grund, pan P. Zajíc

01.09.2007 Rybářské závody
V sobotu 1. září se ve Vojnicích uskutečnily rybářské závody pro děti. S nápadem přišel spolek kulečníkářů. Ti společně s kulturní komisí OÚ a TJ Sokol Koštice připravili dětem netradiční zážitek.
Sešlo se 22 soutěžících, další občané přihlíželi. Počasí se vydařilo, ryby „ braly“, všichni se příjemně bavili. První rybu ( spíše rybičku – 7 cm velikou J!) chytil Jára Dvořák, nejmladším rybářem byl Lukášek Dvořák a největší rybu ( 22 cm dlouhou) chytil Tomáš Khýn.

1. místo Milan Khýn

2. místo Milan Kristek

3. místo Pavel Kovařík

Zvláštní ocenění získala paní Kofrová – cenu pro nejlépe chytajícího rodiče J!
Všechny děti dostaly odměny – pomůcky pro rybáře. Poděkování za vydařenou akci patří zejména p. Kaslovi, panu J. Krejčímu, paní A.Skalské a všem ostatním!
Večer se účastníci sešli ještě u táborového ohně. Vzpomínalo se ( na místní hospodu, na divadelní představení, na bývalé občany obce, na budování vodovodu…) a plánovalo!
Na kytaru hráli a zpívali pan Hauptvogl a pan V. Formánek ( hrají opravdu skvěle!).
Zájemci o rybářský kroužek se hned na místě domluvili, že se budou scházet pravidelně. Vedoucím kroužku je pan J. Vlasák.

Vybudování vodovodu do bažantnice
Aktivita členů Mysliveckého sdružení Žejdlička stoupá. Po úspěšné Poslední leči v prosinci 06 a po vydatné pomoci při oslavách Dne dětí v červnu 07 se členové mysliveckého sdružení Žejdlička vrhli na počátku září na vybudování vodovodu do bažantnice ve Vojnicích. Celá akce byla prováděna svépomocí, finančně vypomohl mysliveckému sdružení OÚ Koštice.

Oprava kaple ve Vojnicích
Ve Vojnicích ( podle dobových dokumentů je ale prý správně ve Vojnici) na návsi se nachází již od roku 1878 kaple. Ta byla zasvěcena svatému Andělu Páně. V nedávné minulosti byla vykradena, vandalsky bylo téměř vše zničeno. Před několika lety byla opravena a za pečlivého starání se byla udržována zejména panem J. Nožičkou a paní M. Zlatohlávkovou.
V měsíci červenci roku 2007 došlo svépomocí k menší rekonstrukci – vymalovalo se, opravil se oltář, došlo k zasklení poničených okenních tabulí, opravily se vchodové dveře a byly obnoveny všechny nátěry. Dobrovolně zde několik hodin ( spíše dnů) odpracovali pan J. Nožička, pan V. Chaloupka ml., pan M. Skalský, pan A. Žák, slečna M. Vykročilová, paní H. Nožičková, paní I. Berková a paní A.Skalská. Kaple byla zpřístupněna slavnostním programem smíšeného pěveckého sboru Melodie z Libochovic. V současnosti pan Nožička zabudoval ke vchodu do kaple mříže, do kapličky se můžete podívat vždy o víkendu.

Budování dětského hřiště ve Vojnicích
V průběhu prázdnin začali občané Vojnic s pracemi na svém dětském hřišti. Pan Šafránek zajistil mechanizaci, pomocí které se zlikvidovaly náletové dřeviny, ostatní občané
( zapojili se i chalupáři) pomáhali s drobnými pracemi, to hlavní na ně ale teprve čeká. Úprava plochy! Za několik týdnů bude určitě veseleji…To už zde budou lavičky, ohniště a betonový stůl na stolní tenis. Ten objednali manželé Krejčí a chtějí ho věnovat jako sponzorský dar místní mládeži. Všem, kdo se podílejí na výstavbě dětského hřiště, patří velké poděkování.
Zároveň se OÚ Koštice snažil zajistit finanční prostředky z grantových zdrojů. Bohužel, navrhovaný projekt nebyl vybrán mezi realizované akce pro rok 2007. Musíme si tedy poradit sami. Dětské hřiště by mělo být slavnostně otevřeno v květnu 2008.

21. – 24.08.2007 Dětský tábor – Peruc 2007
V době od 21. do 24. srpna proběhl pro děti z Koštic, Vojnic, Vojniček a Želevic minitábor v prostorách letního dětského tábora Peruc. Pobytu se účastnilo celkem 22 dětí. Celých 5 dní se děti musely obejít bez televize, počítače, videa. Místo toho sportovaly, hrály si, prošly stezku odvahy, na chvíli se staly indiány…Největším zážitkem ale bylo stavění hrází v místním potoce ( mimochodem zde také poprvé v životě viděli živé raky)! Pro ilustraci přikládáme několik foto.

24.07.2007 Volejbalový turnaj I + II
V průběhu prázdnin jsem chodili hrát každý den navečer na obnovené volejbalové hřiště na ostrov u Ohře. Zažili jsme spoustu legrace a také „ hádek“ o každý sporný míč. Hrál každý, kdo přišel.
24. července 2007 se uskutečnil volejbalový turnaj dvojic. Za pomoci Kulturní komise OÚ Koštice a TJ Sokol Koštice se sešlo celkem 9 dvojic. Po turnaji jsme poseděli u ohně ( na kytaru hrál Tomáš Vlček – a moc hezky J!), zpívali, povídali a bylo nám moc fajn.
Volejbalový turnaj dvojic vyhrál Honza Skalský s Hankou Švábovou, druzí byli Michal Skalský a Iva Vykročilová a na třetím místě Vlasta Chaloupka a Markéta Vykročilová. Účast byla hojná, večer jsme poseděli u ohně, na kytaru hrál skvěle Tomáš Vlček…
Druhé kolo turnaje ve volejbalu se uskutečnilo 26. srpna 2007 – a soutěžily trojice. Tentokrát se účastnila i dvě družstva ze Slavětína. Koštičtí se ale nedali a turnaj vyhráli trojicí ve složení: J.Skalský, M. Skalský a I. Machová. Družstvo Slavětín I. skončilo na druhém místě.
Podívejte se, jak to vypadalo ( nejúžasnější jsou ta rozbitá kolena I. a M. Vykročilových J):

18.08.2007 Návštěva pražské ZOO
18. srpna 2007 jsme se vydali na výlet do pražské ZOO. Odjížděli jsme brzy ráno, abychom si ZOO pořádně užili. ZOO v Praze je opravdu úžasná! Nádherné pavilony, velké množství zvířat, různé atrakce pro děti…ale také davy návštěvníků! To některým z nás opravdu vadilo. U autobusu jsme se sešli všichni a byli jsme pořádně unavení. Zejména děti si ale návštěvu ZOO užily.

Výlet do neznáma
V červenci s námi jely děti na utajený výlet. Nikdo – kromě paní Skalské – nevěděl, kam se jede. Ráno se účastníci výletu sešli na nádraží a tím jejich cesta do neznáma započala. Navštívili jsme muzeum železnice v Lužné u Rakovníka. Společně jsme prolezli všechny mašinky, posvačili jsme v jídelním voze a celou cestu zpět jsme hráli ve vlaku tichou poštu J!
Příští prázdniny nás čeká další tajemný výlet. Tak pojeďte s námi…

16.06.2007 Ekologická havárie na rybníku ve Vojničkách
V pátek 16. června 2007 volali občané Vojniček, že se něco děje v místním rybníčku. A opravdu, po hladině plavalo velké množství uhynulých ryb. Hygienická stanice zjistila z rozborů vody, že k úhynu nedošlo otravou vody, ale nedostatkem kyslíku. Vlasta Chaloupka ml. a Michal Skalský tahali z vody mrtvé ryby, na břehu jim pomáhali pan Vlasák a pan Podaný. Někteří z přihlížejících se divili, jak velké ryby žily v takovém malém rybníčku.

Den dětí + slavnostní otevření odpočinkové zóny u Ohře
Neformální skupina mladých pod názvem Koštická omladina získala od Národní agentury Mládež 180 000 korun na vybudování odpočinkové zóny na ostrově u Ohře. Finanční prostředky byly přerozděleny z peněz EU.
Podle projektu se práce daly rozdělit do několika etap.
Leden a únor byl vyhrazen na prořezání keřů, likvidaci náletových dřevin a ošetření vzrostlých topolů.
Druhá fáze proběhla v březnu. To se opravovala lávku přes rameno Ohře. Místo plechů se pokládalo dřevo, celá kovová konstrukci prošla generální opravou, a tak se brousilo a natíralo. Lávka musela být několik dní pro veřejnost uzavřena.
V dubnu a květnu se zabudovaly lavičky a dětské prolézačky, ale také dvě týpí a krásný indiánský totem.
Členové Koštické omladiny sice velice aktivně pracovali, ale zároveň byli rádi za každou pomoc. Brigády občanů se vyhlašovaly místním rozhlasem. Celou akci měli na starost pan Vlasta Chaloupka ml., pan Jaroslav Vlasák a paní Anna Skalská.
V červnu došlo k slavnostnímu otevření. Projekt na obnovení rekreačně oddychové zóny na ostrově byl ukončen oslavou Dne dětí – tedy soutěže a atrakce, hudba, skákací hrad…
Pevně věříme, že se vám celá akce líbila a že jste spokojeni s tím, jakou má nyní ostrov podobu. Mladí z Koštické omladiny sehnali peníze z grantů agentury Mládež, pracovali a pracovali, ale bez pomoci Vás, občanů, by jen těžko celou akci zvládli. Odvedli jste ohromný kus práce, patří Vám největší poděkování.

Dětský karneval
Během velikonoční soboty se již tradičně uskutečnil karneval pro děti. Akci pořádala kulturní komise OÚ Koštice a TJ Sokol Koštice. Tentokrát jsme šetřili finanční prostředky, a tak celá organizace karnevalu proběhla ve vlastní režii. Soutěže pro děti organizovali dva klauni – paní Špiclová a paní Skalská. Hudbu vybíral a pouštěl Tomáš Hauptvogl. Děti si mohly koupit lístek do bohaté tomboly ( vyhrával každý J). Odpoledne plné soutěží, zábavy a pohody rychle uběhlo…

Návštěva Dětského domova v Lounech
Navštívili jsme Dětský domov v Lounech ( jsou zde umístěné děti ve věku od 3 do 15 let). Děti byly spokojené, hrály s námi hry, dostaly nějaké sladkosti, paní Bělochová upekla vynikající řezy a paní Špiclová kremrole, po všem se jen zaprášilo…Prostě příjemný zážitek. Jen nám bylo trochu smutno z toho, kolik dětí je u nás stále ještě v ústavech. Patříme spolu s Rumunskem a Bulharskem k zemím, které mají nejvyšší počty dětí v dětských domovech, a to je určitě špatně.

30.04.2007 Pálení čarodějnic
Letošní pálení čarodějnic proběhlo na dvakrát. Nejprve jsme se sešli ve Vojničkách – už 28. dubna. Tam jsme upálili – za mohutného povzbuzování – jen jednu čarodějnici. Oheň vzplál pod parkem, celou akci provázel přílet dvou skutečných čarodějnic. Sešlo se nebývale hodně lidí, další okolo letící čarodějnice vzplála na hranici, děti soutěžily a něco malého dostaly za odměnu…prostě hezký večer.
V pondělí 30. dubna byl oheň zapálen také v Košticích. Tady uhořely dokonce tři ježibaby! Další dvě přiletěly na sraz a obtěžovaly slušné občany obce. Návštěvníků bylo opravdu hodně ( až došlo pivo a muselo se čekat na nový přísun), nálada výborná, jen trochu zima J!
Mimochodem čarodějnic se objevilo v našich obcích více než obvykle – nějaká visela ve Vojnicích, jedna seděla na stromě na ostrově, dvě baby stály u plotu ve Školní ulici, jedna letěla naproti poště. Ale úplně první čarodějnice seděla před školou!!! Hezký nápad, snad jich příště bude více.
Vzhledem k velikému suchu na celou akci dohlíželi hasiči.

13.05.2007 Vítání občánků
V neděli 13. května 2007 v 15 hodin jsme se sešli v Kulturním domě v Košticích, abychom obnovili tradici oslav Svátku matek a dlouhou řadu let opomíjenou tradici vítání občánků.
Nejprve jsme tleskali programu, který nacvičili se svými vyučujícími žáci místní základní školy a mateřské školy. Poprvé při této příležitosti zde vystoupili také nejmenší děti z mateřského centra Sluníčko.
Potom už nastala slavnostní chvíle, starosta obce pan Vlasák připomněl důležitost matky při výchově dětí, zdůraznil její nezastupitelnou úlohu a zároveň poděkoval ženám – matkám za všechnu tu lásku, obětavost a trpělivost.

Velikonoční aranžování
Paní Irena Hellerová vedla seminář věnovaný velikonočnímu aranžování. Vznikly z toho překrásné věci, ostatně podívejte se sami.
Fotogalerii doplňují ještě velikonoční perníčky, které upekly a nazdobily paní Skalská, paní H.Hoblíková a paní Horová.
Tak se inspirujte a my se těšíme na další akci – Adventní aranžování.

23.12.2007 Povídání o Vánoční kuchařce
Vánoční kuchařka
Týden před vánočními svátky přinesly místní dámy ukázku svého cukroví. Po dlouhém zvažování bylo stanoveno omezení: maximálně 3 druhy, od každého druhu 10 kusů. Původně jsme chtěli celou akci pojmout jako soutěž o nejlepší a nejchutnější a nejkrásnější….cukroví, ale sešlo se tolik dobrot, že jsme od takového hodnocení ustoupili.
23. prosince 2006 jsme společně poseděli u čaje, popovídali jsme si a vzájemně ochutnali dobrůtky. Z celé akce vznikla tato Vánoční kuchařka.

Oslavy 80 let činnosti a současnost TJ Sokol Koštice
Každá obec má nějaký sportovní oddíl – a většinou to bývá oddíl zaměřený na fotbal. Platí to i pro Koštice. Tj Sokol Oslavovalo v roce 2006 80 let činnosti. U této příležitosti byl vydán Fotbalový zpravodaj, kde najdete průřez historií, ale také statistické údaje. Vše u nás v obci perfektním způsobem sleduje již několik desítek let pan Václav Kubeš. Patří mu za to veliké poděkování. A pokud máte čas a chuť, podívejte se do sekce Spolky…
V současnosti – tedy od 1.9. 2007 fotbalové mužstvo mužů prozatímně končí svoji činnost. Důvodem je nedostatek hráčů. V letošní sezóně máme soutěž obsazenu pouze mužstvem dětí – hrají v kategorii minikopaná.

Stalo se rok 2008

… zpět

Rok 2008

31.12.2008 Silvestrovský ohňostroj
Večer posledního dne roku 2008 jsme se sešli před budovou obecního úřadu, abychom se symbolicky rozloučili se starým rokem společným ohňostrojem.
Ačkoli bylo proklamováno, že půjde jen o malý a skromný ohňostroj, podívaná to byla vskutku ohromující. Kdo neviděl, prohloupil.

31.12.2008 Silvestrovský fotbálek
Na sklonku roku pořádaný silvestrovský fotbálek mohl kdo o to stál využít k rozhýbání během Vánoc zdřevěnělého těla a rozproudění sváteční jídlem přeslazené krve.
Hráčů se sice nakonec na koštickém fotbalovém hřišti sešlo jen pár, přesto si všichni bezvadně zahráli.

16.12.2008 Devadesátiny paní Vykysalové
Paní Vykysalová nedávno oslavila neuvěřitelné jubileum.
16.12. oslavila neuvěřitelné 90.narozeniny koštická občanka paní Vykysalová.
K narozeninám jí přišla zahrát dechovka pod vedením pana Hoblíka, k mnohým gratulantům se přidal i starosta obce.

Betlém paní Hellerové
Paní Hellerová vytvořila před svým domem v Košticích moc pěkný betlém na obdiv každému návštěvníku či náhodně příchozímu…

4.adventní neděle 2008
Poslední adventní neděli se rozsvítil stromeček v Košticích
Čtvrtou adventní neděli se dočkal rozsvícení vánoční stromeček v Košticích. Lampion tentokrát vypuštěn kvůli větru nebyl, zato před samotném rozsvícení a i po něm bylo na obecním úřadě malé posezení.

13.12.2008 – 3.adventní neděle
Třetí adventní neděli se rozsvěcel stromeček ve Vojnicích
Třetí adventí neděli, tedy 13. prosince, jsme se sešli ve Vojnicích, abychom i zde společně rozsvítili Vánoční stromeček. Také jsme si zazpívali a vypustili lampion, krom toho nás zde uvítala také nově vyzdobená kaple.

07.12.2008 2.adventní neděle
Druhou adventní neděli, 7.prosince, se v našich obcích udály dvě akce.
Mikulášská nadílka
Jako už každoročně, i letos si děti, jejichž alespoň jeden rodič trvale žije v našich obcích, mohli v neděli odpoledne přijít pro nadílku od Mikuláše, čerta a anděla. O tom, zda byly děti celý rok hodné a sladkosti si zasloužily by se sice dalo polemizovat, jisté ale je, že si svou získanou nadílku plně vychutnají.
Rozsvěcení stromku ve Vojničkách
Večer následovalo rozsvěcení vánočního stromku ve Vojničkách. I zde se sešli místní, aby si zazpívali a vypustili balonek, na rozdíl od Želevic však tentokrát následovalo pohoštění, které místní na zdějším sále sami připravili.

06.12.2008 Výlet do Drážďan
Vánoční výlet do hlavního města Saska
V sobotu 6. prosince se konal výlet do vánočních Drážďan.
Vyjíždělo se již ráno (s menším zpožděním), navrátili jsme se večer kolem sedmé hodiny.
V Drážďanech jsme navštívili tradiční Vánoční trhy, kde byla spousta lidí a ještě více dobrot a nejrůznějších dalších věcí ke koupi. Někteří z nás poté zavítali do obrazárny Zwinger, kde obdivovali cenná umělecká díla a výstavu zbraní.

1. adventní neděle
První rozsvěcení stromku…Želevice
V nedělní večer se sešli někteří občané v Želevicích, aby společně oslavili rozsvícení Vánočního stromku. Účastníci si mohi zazpívat a vychutnat předvánoční adventní atmosféru, společně pak vypustili balonek přání se svíčkou uvnitř. Nakonec byl za doprovodu světelných fontán rozsvícen vánoční stromeček.

29.11.2008 Vánoční aranžování
29.litopadu, během sobotního odpoledne, se několik maminek a babiček sešlo v zasedací místnosti OÚ Koštice, kde se s nimi paní Hellerová opět podělila o něco ze svého aranžérského umění – předvedla a naučila další pěkné a zajímavé způsoby tvroby a úpravy vánočních věnců a svícnů.
Každá z účastnic si tak mohla vyrobit originální vánoční ozdobu.

Renovace sběrného dvora
Byla dokončena renovace sběrného dvora
Koncem listopadu se završilo naše úporné snažení o generální opravu sběrného dvora v Košticích.
Nákonec jsme zdárně dokončili projekt a obdrželi finanční grant. Stodola ve sběrném dvoře tak získal novou střechu, zedničilo se, betonovalo, nakoupily se nové kontejnery…

08.11.2008 Den s pomazánkou
V sobotu odpoledne (8.11.) se sešli koštické ženy v zasedací místnosti OÚ a přinesly ochutnávky nejrůznějších pomazánek. Účastnice ochutnávaly a vyměňovaly si recepty. Podle domluvy vznikne (po dřívějším Vánoční cukroví a Jablkovém dni) další místní speciální kuchařka.

08.11.2008 Druhá brigáda ve Vojnicích
V sobotu 8.listopdu se sešli podruhé občané Vojnic na úpravě přístupové cesty k místnímu rybníku. Počasí nám tentokrát nepřálo, takže ani brigádníků nebylo tolik. Přesto se udělal veliký kus práce. Brigádníci byli odměněni vynikajícími čerstvě upečenými koláči paní Zlatohlávkové.

26.10.2008 Oltářní obraz
V neděli 26. října 2008 došlo k odhalení oltářního obrazu v kapli ve Vojnicích. Obraz namaloval mladý začínající malíř Václav Pazdera. Při slavnostním aktu zazpíval libochovický pěvecký sbor Melodie.
O kapli se vzorně starají manželé Nožičkovi, Zlatohlávkovi a Berkovi, za což jim děkujeme.

25.10.2008 Pálení vatry
Pálení vatry ke vzniku samostatného Československa
V sobotu 25.října se od 20 hodin na místním kopci Vinci sešli členové SDH Koštice s ostatními občany a společně zapálili vatru jako vzpomínkový akt k založení samostatného československého státu.
První vatry vzplály 6. března 1935 u příležitosti 85. narozenin prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1937 bylo zapáleno na 8000 vater, o rok později vzplálo na 10 000 ohňů. V poválečném období se ohně pálily pouze v roce 1947.
Večerní procházky na kopec se zúčastnilo asi 25 občanů.

25.10.2008 Malování triček
V sobotu 25.října se od 15 hodin v místní hasičárně uskutečnila další výtvarná dílna – malování triček. Tentokrát malovali dospělí nebo děti doprovázené rodiči. Další výtvarná dílna bude před Vánocemi a bude zaměřena na výrobu dárků dětí pro rodiče.

25.10.2008 Brigáda ve Vojnicích
V sobotu 25.října se uskutečnila v pořadí již několikátá brigáda na realizaci projektu Obnova dragounských lázní ve Vojnicích. Skupina Mladé Vojnice tentokrát oběhla celou vesnici a prosila místní občany o pomoc, proto přišlo nebývalé množství pomocníků – 26! Udělal se ohromný kus práce, položil se kus chodníku, zahrnuly se výkopy vytvořené bagrem, položil se kabel na rozvod elektřiny, spálila se veliká hromada náletového klestí.
Všem účastníkům děkujeme.

10.10.2008 Setkání důchodců
V pátek 10.října na sále kulturního domu v Košticích se uskutečnilo další setkání důchodců. Hrála kapela Pichlovanka, děti z místní MŠ a ZŠ předvedli nádherné vystoupení, všichni se hezky bavili.

03.10.2008 Noční pochod na Hazmburk
V pátek 3.října se uskutečnil druhý ročník nočního pochodu na Házmburk. Tentokrát jsme pozvali ke spolupráci všechny obce okolo hradu. Nakonec se s námi zúčastnili jen obyvatelé obcí Klapý a Lkáň. Celkový počet účastníků byl okolo sedmdesáti, což je obrovský nárůst oproti loňskému roku. Akce byla završena ohnivou šou a kulturním vystoupením Dr.Pixy – pana Kredby.

27.09.2008 Svatba v obci
27.září v obci proběhla ojedinělá událost. Po dlouhých letech se zde odehrál svatební obřad. Svůj svazek zde stvrdili Václav a Petra Satranovi.
Přejeme jim hodně pohody a štěstí ve společném životě

28.09.2008 Svatováclavské posvícení v Želevicích
V neděli 28.září se sešli občané Želevic a okolních obcí k oslavě Svatováclavského posvícení. Program začínal ve 14:00 hodin prohlídkou slavnostně vyzdobené místní kaple – zvoničky. Na její obnově se vedle pracovníků obce nejvíce podílela paní Landová. Celé odpoledne hrála k příjemnému poslechu Country kapela Parťáci, v 15 hodin přijel do obce Svatý Václav s bratrem Boleslavem a svými družinami a před zraky diváků zopakovali známou historickou událost – zavraždění knížete Václava v podání skupiny Tepelgurth. Odpoledne bylo oživeno nejrůznějšími soutěžemi pro malé i velké.

07.09.2008 Koštické vinobraní
V neděli 7.9. se v Košticích konalo první vinobraní na soukromé vinici u Hellerů. Vinohrad zde založili před třemi lety a letos poprvé sklízeli úrodu. Hellerovi se snažili dodržet všechny tradice spojené s vinobraním – zavěšená kytka na vinohrad, která musí zůstat až do příští sklizně a má za úkol odhánět nepříznivé vlivy, první hrozno uštípne starosta obce, ochutnávka vína…

06.09.2008 Rybářské závody
V sobotu 6.9. se ve Vojnicích konaly rybářské závody pro soutěžící do patnácti let. Pohodovou atmosféru spojenou s lovem ryb si užilo 16 soutěžících. Nakonec zvítězil Pavel Kovařík, druhé místo obsadil Milan Kristek, třetí byl Petr Kubáč.

30.08.2008 Stezka odvahy
30. srpna se od devíti hodin večer konala na ostrově stezka odvahy. Na odvážné účastníky číhaly bludičky, hejkalové, duchové a další strašidla. Přesto se nikdo nezlaekl, nesešel z cesty a dokonce nalezl dostatek odvahy k ponoření rukou do mozku démona (kbelík se slizem).

23.08.2008 Výlet do východních Čech
Babiččino údolí
23. srpna jsme se vydali na výlet do východních Čech. V plánu byla pevnost Hanička, škola Boženy Němcové a samozřejmě Ratibořický zámek a údolí. Vyvrcholením měla být večeře ve středověké krčmě v Dětěnicích.
Nastaly však cestovní komplikace – bloudění, objížďky, takže jsme bohužel nestihli vše, co bylo naplánováno. I tak stál ale výlet za to!
Rozsáhlé podzemní bludiště pevnosti Hanička (součásti československého předválečného opevnění) vzbudila úžas určitě ve všech, stejně jako nádherný zámeček v Ratibořicích. Moc se líbila i ona zmiňovaná krčma v Dětěnicích, i když v tamějším „středověkém“ stylu (temné místnosti, holá podlaha, velké porce jídla jedené rukama) by si jen málokdo zařídil vlastní bydlení…

Hejbni kolem, hejbni kostrou
V neděli od 17 hodin se v Košticích poprvé uskutečnil závod všemožných nemotorových vozidel. K vidění byla kola, koloběžky, odstrkovala, motokáry a jeden lidskou silou poháněný „bojový“ vůz.
Dva zástupci z naší obce (Michal Skalský a Zdena Formánková) se zúčastnili celostátního turnaje v Kuličkách v Praze na Střeleckém ostrově. V těžké konkurenci si nevedli špatně, obsadili 14. a 17. místo.

08.08.2008 Kuličkyáda
V sobotu 8.srpna se uskutečnila v obci Kuličkyáda. Zúčastnili se malí i velcí, výhru si odnesl mistr ČR v hraní kuliček pan Zoufalý. Z našich spoluobčanů byli nejlepší Michal Skalský, Andrea Kovaříková a Jan Skalský, z dětí Pavel Kovařík, Nikola Valentová a Jana Horová.
Ve čtvrtek jede naše soutěžní mužstvo na turnaj do Prahy.

Naposledy o olympiádě – článek na iPeruc.cz

15.07.2008 Výlet do neznáma
15.července měli občané možnost zúčastnit se výletu do neznáma. Tentokrát jsme vyjeli do Prahy – na Petřín, kde jsme navštívili zrcadlové bludiště. Potom naše kroky směřovaly na Pražský hrad a do muzea hraček. Největší úspěch ale měla živá socha a jezdící schody v metru J!

Oprava jezu
V současných dnech probíhá oprava jezu na řece Ohři, kterou musí provést současný majitel mlýna pan Kindl. Suočástí oprav je i vybudování přechodu pro ryby.

22.07.2008 Čištění kanalizace
Včera, 22.července bylo završeno čištění kanalizace v tzv. starých Košticích (ulice Říční a Na Skalech), potřebné pro plánovanou výstavbu čističky odpadních vod.
Během uplynulých dnů bylo ze starého kanalizačního potrubí vyvezeno přes sedm tun nečistot, které musí být zlikvidovány jako nebezpečný odpad.
Za své bohužel vzaly úseky nedávno položeného asfaltu, bůhvíproč překrývající vstupy do potrubí. Jak už to bývá, když se kácí les, létají třísky.

Video z letošních pouťových oslav si můžete prohlédnout ve dvou částech na adresách

Olympiáda a oslavy Koštické pouti
Letošní pouťové oslavy v Košticích se nesly ve velkolepém duchu. V sobotu dopoledne byly zahájeny 1. olympiádou mikroregionu Perucko – 7 zúčastněných družstev za jednotlivé obce (Blšany, Černčice, Koštice, Orasice, Slavětín, Veltěže, Koštice/Liberec) se utkalo v 9 soutěžních disciplínách (hod koštětem a botou, jizda na kolečkových bruslích s jablkem, chůze na chůdách, hod obručí, střelba vzduchovkou a prakem, překážková dráha, vrh kýble v vodou, štafeta koloběžek a běh s raněným).

Soutěžící podali úžasné výkony, někteří dokonce padali v cíli, někteří i na trati, závodník Slavětína dokonce podlehl zoufalství a vzdal jednu soutěž – zatímco přihlížející brečeli smíchy. O legraci šlo především, což pochopili téměř všichni, a proto vedoucí Koštice při posledním běhu s raněným místo nejlehčího raněného naložili na nosítka pana Podaného se svými hodně přes sto kily. Koštice nakonec přesto vyhrály, druhé skončily Blšany, třetí Orasice. Nejdůležitější bylo, že se všichni výborně pobavili. V době, kdy pořadatelé sčítali výsledky, vystoupila šermířská skupina z Libochovic, která po svém vystoupení nechala děti soutěžit. Večer byla v kulturním domě taneční zábava, která se také povedla.

V neděli se již tradičně konal fotbalový turnaj, tentokrát v minikopané žáků. Zúčastnila se čtyři fotbalová mužstva – Koštice, Chožov, Slavětín, Libčeves – ten celý turnaj vyhrál. Dospělí fotbalisté nezaháleli, sehráli zápas Koštice – Křesín. Odpoledne bylo zahájeno jízdou vláčku, který vozil zájemce do Želevic a zpět, divadelní spolek Na káře sehrál pohádku a žonglérské představení, zájemci si mohli později žonglování také vyzkoušet. Ve stáncích starých řemesel si každý mohl vyzkoušet tkaní na stavu či tištění sítotiskem na látku, děti se mohly vydovádět na skákacím hradu. A nesmíme zapomenout na kolotoče, houpačky, střelnice a další atrakce, které k pravé pouti patří. Nakonec vláček odvezl zájemce do Vojnic a Vojniček.

Pouť v Košticích změnila po mnoha letech svou tvář, a to určitě k lepšímu. Během celého víkendu se různých utkání zúčastnilo přes 140 soutěžících a přišlo se podívat nebývalé množství diváků. Vláček jezdil celé odpoledne úplně plný, a to nejen dětí, ale především dospělých, dokonce se svezli i staří lidé, kteří by se pěšky tak daleko nedostali. To vše by nešlo bez finanční podpory Fondu hejtmana Ústeckého kraje, Mikroregionu Perucko a Obecního úřadu v Košticích. Děkujeme.

Plamen 2008
Hasičská soutěž Plamen 2008
Video ze soutěže si můžete prohlédnout na adrese:

30.05.2008 Dětský den
30.května odpoledne se na hřišti v Košticích konal již tradiční dětský den. Všichni účastníci si zasoutěžili na spoustě atrakcí, připravených ochotnými dobrovolníky, a odnesli množství zajímavých cen.

Posezení ve Vojnicích
Začátkem května se občané Vojnic sešli u táboráku a touto první akcí na nově budovaném dětském hřišti otevřeli letošní sezónu opékání buřtů.

03.05.2008 Pálení čarodějnic ve Vojničkách
Čarodějnice ve Vojničkách
V sobotu 3.května se opožděně pálily čarodějnice ve Vojničkách. Příjemné večerní posezení bylo obohaceno hrou na harmoniku pány Sunkovským, Mirgou ml. a Mirgou st.

30.04.2008 Pálení čarodějnic v Košticích
Ve středu 30. dubna se za velké účasti dětí i dospělých pálily čarodějnice v Košticích. Nejzdatnější účastníci vydrželi téměř do rána. Na kytaru celý večer hráli Tomáš Vlček a Vladimír Formánek.

Brigáda ve Vojnicích
V uplynulých dnech občané ve Vojnicích pokračovali v budování dětského hřiště ve své obci. Do práce se vedle místních zapojili také chalupáři. Zabudovaly se lavičky, dětské herní prvky a stůl na stolní tenis.

Poškození sochy sv. Jana Nepomuckého
V uplynulém týdnu došlo k poškození sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěné v parku v Košticích. Byl poškozen podstavec barokní sochy.
Věc je v šetření policie.

Velikonoční pondělí
Jako v každé pořádné obci, tak i v Košticích během Velikonočního pondělí vyráží do ulic koledovat chlapci s pomlázkami.
Ti nejmenší koledují vajíčka a čokoládové sladkosti, ti nejstarší dostávají ochutnat něčeho ostřejšího. Koštickou zvláštností je hodování mladíků. Ti mají upletenou speciální, co největší hodovačku, na kterou se snaží koledováním shromáždit barevné mašle. Čím více, tím lépe J!

Honba za velikonočním zajícem
V neděli v 15 hodin se sešlo ve Vojnicích několik dětí, aby chytily velikonočního zajíce. Vzhledem k nepříznivému počasí byla celá hra bohužel zjednodušena, děti ale čokoládového zajíce chytily.

Úprava pomníku u kaple ve Vojnicích
Aktivitou manželů Nožičkových a Berkových došlo k úpravě prostranství okolo kaple a k obnovení pomníku ve Vojnicích.
Tito občané patří k nejaktivnějším v obci, a tak jim za tento záslužný čin i za jejich další aktivity děkujeme.

22.03.2008 Dětský karneval
V sobotu 22.3. se na sále kulturního domu konal tradiční dětský karneval. Opět byl k vidění rej rozmanitých krásných masek, samozřejmostí byla bohatá tombola. Všichni si jistě zadováděli a odpoledne si užili.

21.03.2008 Bitvy o Divočinu: Nová hrozba
V pátek 21.3.2008 proběhla na ostrově a přilehlých plochách dřevárenská bitva. K boji dřevěnými maketami zbraní se sešlo kolem čtyřiceti bojovníků z celého širokého okolí. Po celodenních střetech a bitvách nakonec zvítězil skřetí rod lordů z Joudaburgu, když na hlavu porazil kočovný lid Altan-Arad.
Všichni, kdo se zúčastnili či se alespoň přišli podívat, si zajisté odnesli zajímavý a výjimečný zážitek.

19.03.2008 Soutěž k měsíci knihy a internetu
Ve středu 19.března se v knihovně v Košticích děti zúčastnili zajímavé soutěže – na podkladě přečteného příběhu vytvářeli ilustrace, které byly následně umístěny na výstavku. Všechna díla se povedla a jejich malí autoři byli odměněni drobnou sladkostí a videokazetami s pohádkami.

15.03.2008 Úklid honitby Mysliveckého sdružení Žejdlička
V sobotu 15.3. členové Mysliveckého sdružení Žejdlička uklízeli přilehlé polnosti, větrolamy a polní cesty. Je neuvěřitelné, jaké množství odpadu jsme my – občané schopni vyhodit do přírody.
Myslivcům patří naše velké poděkování.

15.03.2008 Výroba triček
V sobotu 15.3. se sešli zájemci o výrobu ručně malovaných triček. Po počátečních rozpacích se všichni plně ponořili do práce a nakonec si spokojeni odnesli vlastnoručně vyrobené krásně barevné tričko.

Návštěva útulku
Za finanční prostředky, vybrané při Tříkrálové sbírce, byly nakoupeny pamlsky a krmivo pro opuštěná zvířata z útulku v Jimlíně.
Dary zvířátkům předali Míra Bozděch ml., Pavel Kovařík ml. a Petr Kubáč.

16.02.2008 Masopust
Dne 16. února 2008 vypuklo v Košticích masopustní veselí. Obcí procházelo přes čtyřicet masek, které páchaly různé nepravosti. Jedly a pily, až se za nimi prášilo.
Nejtypičtějšími maskami jsou v Košticích medvědi, ztvárnění letos J.Pernetem a V.Víchem, s medvědářem J.Holejšovským.

01.02.2008 Výzva seniorů ve stolním tenise
1.2. se konal od 17hodin přátelský turnaj, jehož vyzyvateli byli senioři, kteří v minulosti hráli místní ligu.
Svým výkonem dokázali, že jejich umu roky neublížily.

12.01.2008 Paintball
12.ledna odpoledne vyjela osmnáctičlenná skupina do Terezína, aby se tam zúčastnila paintballové bitvy. Paintball spočívá v tom, že účastníci akce po sobě ze speciálních střelných zbraní střílí kuličky obsahující barvu, které se po nárazu do překážky (tedy protivníka)rozmáčknou a barvu tak uvolní.
Kromě zajímavých a jistě nezapomenutelných zážitků si účastníci odnesli také pořádné modřiny.

06.01.2008 Tři králové
V neděli 6.ledna v obci Koštice koledovali Tři králové (Míra Bozděch, Pavel Kovařík a Petr Kubáč). Za získané peníze nakoupí pochoutky pro psí a kočičí útulek v Jimlíně.
Králové vybrali 1400 Kč.

Stalo se rok 2009

… zpět

Rok 2009

27.12.2009 Turnaj ve stolním tenisu
27. prosince se opět sešli zájemci o pohyb – tentokrát na Vánočním turnaji ve stolním tenisu. Účastníků bylo převelice – 8 dětí a 15 dospělých. Nejlepší z dětí byl Pavel Kovařík, druhé místo vybojoval Tomáš Šajner a na třetím místě skončil Míra Bozděch. V kategorii dospělých byl nejlepší místní vietnamský prodavač Nguen (aneb Pavel), který vyhrál všechna utkání! Druhé místo obsadila paní Smržová a třetí byl Pavel Kovařík st.. Vůbec ale nešlo o to, kdo vyhrál! Důležité je, že jsme se zvedli od plných mís a od bohatého televizního programu! Všem účastníkům děkujeme! ( Bohužel fotografie se tentokrát nepodařily, jsou příliš rozmazané a nekvalitní. Nabízíme tedy alepoň pohled na vítěze.)

26.12.2009 Vánoční zpívání ve Vojnicích
Již tradičně jsme se opět sešli 26. prosince v kapli ve Vojnicích při společném zpívání koled. Protože bylo nádherné počasí, návštěvníci spojili akci s procházkou po okolí. Kroky směřovaly zejména k místnímu rybníku a vybudovanému altánu. Znovu jsme obdivovali, kolik práce zde místní občané spolu s členy neformálního sdružení Mladé Vojnice udělali!

Čtvrtá adventní neděle
Poslední – tedy čtvrtá adventní neděle se uskutečnila v Želevicích. Zde přivítala návštěvníky nádherně vyzdobená kaplička – zvonička. Součástí výzdoby byl malý betlém vytvořený dětmi ze ZŠ a MŠ Koštice. Lampión přání tentokrát zůstal viset na stromě, ale všichni návštěvníci se shodli, že to znamená, že všechno stěstí zůstane v Želevicích.

Třetí adventní neděle
Třetí adventní neděle tentokrát proběhla v Košticích. Programu předcházel pokus o první staročeský koštický jarmark. Ten přilákal velký počet návštěvníků, kteří v mrazivém počasí okukovali, chválili a kupovali výrobky místních a okolních občanů. Nakonec byl takový zájem, že netačily připravené stoly pro prodejce, ale ani občerstvení pro návštěvníky :)! Rozsvícení vánočního stromku a další program byl vzhledem k velké zimě zahájen v 16 hodin. Někteří prodejci se zřekli svého zisku a věnovali ho místní základní a mateřské škole, za což jim paní ředitelka velice děkuje. Celá akce byla mimořádně povedená. Dále už vizte fotogalerii…

Druhá adventní neděle
Druhá adventní neděle se uskutečnila ve Vojnicích před místní kapličkou. Prostory kaple byly nazdobeny, a tak návštěvníci mohli litovat neutěšeného stavu koštického kostela. Tentokrát program proběhl podle stanoveného scénáře: zpívali jsme koledy, zapálili druhou svíci na adventním věnci, poslali jsme k nebi další lampión přání a chvilku jsme si v mrazivém počasí popovídali se svými známými.

První adventní neděle
První adventní neděli se zapálila svíčka na největším adventním věnci na Lounsku v obci Vojničky. Sešli se zde občané, aby si připomněli dobu Adventu – dobu očekávání narození Ježíše Krista. Bohužel se vzhledem k počasí nepodařilo pustit lampión přání. Po slavnostním rozsvícení stromku, který nádherně nazdobily místní děti, se občané sešli k malému občerstvení v budově bývalé školy. Adventní věnec připravily paní Hellerová, paní Nožičková a paní Horová s dcerou Janou.Všem, kdo pomohli zajistit společné slavnostní chvíle patří velké poděkování.

31.10.2009 Brigáda ve Vojnicích
V sobotu 31. října 09 v dopoledních hodinách se sešlo 27 občanů a chalupářů z Vojniček na brigádě. Cílem společné práce byl úklid místního parku, průřez zeleně a výsadba nového živého plotu. Udělal se velký kus práce. Děkujeme!

Výtvarná díla paní Hoblíkové
V sobotu odpoledne se sešli zájemci o výtvarnou tvorbu. Pod vedením paní Hoblíkové si mohli nakreslit tričko nebo tašku. Zejména dětem se práce moc líbila.

Výtvarný kroužek pro děti
Každou středu se koná ve škole kroužek pod vedením ředitelky školy paní Mikulové – 1x za 14 dní se střídá vždy skupina malých a velkých dětí, které tak vhodným způsobem vyplní svůj volný čas.

Strom v Želevicích
V centru Želevic se nachází nádherně vzrostlý stoletý jasan, který ale potřebuje odborný průřez.Z toho důvodu jsme zažádali o grant na odborné ošetření mimořádných stromů.

Práce na záchraně kostela
V uplynulých dnech se rozběhly práce v těsném okolí kostela, které mají za úkol zmapovat, jak moc je kostel poškozený. Vstup do kostela je v současnosti na pokyn dvou nezávislých statiků zakázán, uvnitř budovy jsou praskliny tak veliké, že do nich můžete vstrčit ruku. Čekáme na výsledky geologického průzkumu a zároveň intenzívně jednáme s Litoměřickou diecézí na řešení.

16.10.2009 Setkání důchodců
V pátek 16. října se již tradičně sešli důchodci na společném posezení. Kromě obvyklého tance jim tentokrát zpříjemnili společně strávené odpoledne herci – amatéři z lounské knihovny. Po ukončení oficiálního programu se na koštickém sále ještě dlouho do noci zpívalo…

Úprava parku v Košticích
Během uplynulých dvou víkendů se uskutečnily brigády na úpravu parku v Košticích. Byly vybourány zdi starého plotu u pomníku padlých, došlo k průřezu zeleně, odstranění starých obrubníků a položení dlažby jako nmové cestičky skrz park. Všechny úpravy byly dělány dobrovolnickou prací zejména mladých kluků. Úprava okolí pomníku padlých a nově vytvořená dlažba jsou spolufinancovány z projektu Česká pošta lidem.

02.10.2009 Noční pochod pod Hazmburk
V pátek 2. října 2009 se uskutečnil další ročník pochodu na Házmburk, či spíše pod Házmburk, protože hrad je v noci z bezpečnostních důvodů uzavřen. Tato novodobá tradice získala pevné místo v kalendáři akcí uskutečňujícíhc se v našich obcích. Letos se pochodu účastnilo přes 70 zájemců (ve tmě se to špatně počítá :)!). V cíli čekala na účastníky odměna v podobě malého ohňostroje.

27.09.2009 Svatováclavské posvícení
V neděli 27. září se v Želevicích uskutečnilo Svatováclavské posvícení. Celé odpoledne se mohli zájemci účastnit soutěží, poslechnout si písničky, zatancovat si, jen tak si popovídat se známými nebo se podívat na „živý obraz“ či chcete-li scénku o vzniku obce (který se setkal s velkým ohlasem!) a několik dalších pseudohistorickcýh vystoupení.
Starosta obce pan Vlasák a místostarosta obce pan Jaroš také na této akci předali ocenění Renatě Hoblíkové a Jiřímu Ročkovi za poskytnutí první pomoci svému kamarádovi. Ve večerních hodinách vystřádali taneční hudbu manželé Mísařovi z Vojniček se svými kytarami a harmonikami. Celá akce se povedla, už se těšíme na příští Svatováclavské posvícení v Želevicích.
Diváci na konci výše zmíněné scénky, předvedené skupinou Tepelgurth sami rozhodli, který z možných výkladů vzniku názvu Želevice je pravdivý. Ač to může znít neuvěřitelně, zvítězila verze, podle níž se kdysi u Ohře usadila a vesnici založila skupina sedláků. Rytíř Košek Koštický z Koštic, zakladatel Kotic a majitel zdejších pozemků, chtěl novou ves nějak pojmenovat. Zeptal se tedy jednoho sedláka, co tam mají zvláštního či jiného. Sedlák pravil, že tam jednou viděli lvici. Rytíř mu nerozuměl, chtěl to tedy zopakovat. Nato sedlák zahulákal: „Že lvice tu byla, povídám!“ Košek se zaradoval a pojmenoval ves Želvice.

Oprava kapličky v Želevicích
Kaple v Želevicích byla těsně před Želevickým posvícením opravena: byla vyspravena venkovní omítka, došlo k novému nátěru venkovních stěn a k oplechování střechy. Významnou měrou se na opravách podílel pan Kalita, za což mu děkujeme. O výzdobu a úklid se již tradičně postaraly paní Landová a Kalachová – i jim patří poděkování.
K velkým úpravám prostředí došlo také v prostoru před želevickou hospodou.
Podívejte se, jak to nyní v Želevicích vypadá…

Oprava chodníků
V Košticích probíhá již dva měsíce oprava chodníků podél hlavní silnice. Akci finančně podpořil Ústecký kraj. Hlavní část je dokončena, zbývá ještě vybudovat nový úsek od přechodu směrem k místnímu obchodu.

Rekonstrukce sochy sv.Jana – před a po
V těchto dnech byla dokončena úprava okolí významné koštické kulturní památky – sochy sv. Jana Nepomuckého. Samotná sochy byla zrestaurována v loňském roce za podpory Ministerstva kultury ČR, úprava okolí se prováděla nyní – za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podívejte se a porovnejte nedávnou minulost s přítomností.

Návštěva Německa
Delegace mikroregionu navštívila Německo
Mikroregion Perucko ve spolupráci s obcí Koštice zorganizoval pro mladé hasiče SDH Koštice výlet do spřátelených obcí v německém pohraničí. Výlet byl zároveň odměnou pro družstvo dětí, které v loňském roce úspěšně reprezentovalo obec a region v hasičských soutěžích.

08. – 09.08.2009 Výlet hasičů
Hasiči se vydali na dvoudenní výlet
Sbor dobrovolných hasičů Koštice uspořádal pro své členy ve dnech 8.-9. srpna 2009 dvoudenní výlet do Hasičského muzea v Přibyslavi a do ZOO ve Dvoře Králové. Poděkování za organizaci patří zejména panu J. Hencovi.

Zřízení dětského koutku v Želevicích
Místo na hraní pro děti bylo zřízeno i v Želevicích!
V Želevicích byl vytvořen malý koutek pro děti. Skluzavku sestavili ve svém volném čase občané Koštic a Želevic, za což jim moc děkujeme .:)! Postupně bude koutek osazen ještě pískovištěm a dalším herním prvkem.

Oprava morového sloupu
Opravy se dočkal morový sloup na hřbitově v Košticích
Morový sloup V uplynulých dnech byl vedle křížku u Želevic opraven také morový sloup, který je dominantou na hřbitově v Košticích. Podívejte se, jak zajímavě nyní vypadá. Nyní se opravuje socha sv. Václava ve Vojničkách.

09.08.2009 Kuličkyáda
V neděli 9. 8. proběhl na ostrově v Košticích druhý ročník celorepublikového turnaje ve cvrnkání kuliček. Dopoledne se utkaly děti, z nich zvítězila Štěpánka Fryčová, druhé místo obsadil Michal Dufek a třetí byla místo Lenka Šímová.
Od 13 hodin se sešli dospělí – 7 místních a 13 z Prahy a okolí.
Po pěti hodinách byly známy tyto výsledky: 1. místo Pavel Zoufaly (mistr ČR ve cvrnkání kuliček), z domácích byl nejlepší na 10. místě se umístivší Vladislav Formánek a na 12. místě Zdeněk Hakl.
Turnaj se velmi vydařil, jen doufáme, že příští rok nás podpoří větší množství domácích.

02.08.2009 Neckyáda
V neděli 2. srpna se konala po někoilika letech opět Neckyáda. Přišlo se podívat hodně lidí, ale lodí mohlo být více!!! Nicméně užili jsme si pohody a zábavy.

Záchrana rybníka
Rybník ve Vojnicích prožíval nečekaně složitou situaci – rychle unikala voda okolo stavidla. Přestože byl přítok do rybníka před několika lety rekonstruován, práce nebyly udělány vhodným způsobem. Nyní se muselo věe napravit, aby nedávno vysazené ryby neuhynuly. Akce se ujali chaťáci a chalupáři (= kulečníkáři), moc jim děkujeme, zachránili rybník před havárií!!!

Úprava okolí sochy sv.Jana Nepomuckého
Okolí sochy sv. Jana je již upraveno.
Okolí sochy je konečně finálně upraveno a socha je tak kompletně zrekonstruována.
Foto:

Oprava křížku u Želevic
Nedávno poškozená památka se dočkala opravy
Křížek u ŽelevicKřížek u Želevic je nyní opraven – je narovnán kříž a opraveno písmo ve spodní části památky. Doufejme, že nedojde k opětovnému poškození.

11.07.2009 Pouť ve Vojničkách
Vojničky se dočkaly obnovení tradice!
V sobotu 11. července 09 se po dlouhých letech ve Vojničkách konala tradiční pouť. Letošní rok byl takovým skromným začátkem, pevně věříme, že se stane z tohoto pokusu o obnovení dávné tradice pravidelná akce, na kterou se budeme všichni z Vojniček a okolí těšit. Letošní pouť se opravdu vyvedla, přestože počasí příliš nepřálo, přišlo přes sto návštěvníků. Příjemná atmosféra, pohostinnost místních hospodyněk, neobvyklé lampiónové osvětlení – to vše přispělo k zajímavě prožitému večeru.

Havárie kanalizace
V ulici Na Vinici se propadla část kanalizace!
V ulici Na Vinici se v pátek propadla kanalizace, podívejte se, jakým způsobem. Nyní se jedná o urychlené opravě, což není v době dovolených vůbec jednoduché. Za uplynulý rok je to další velká havárie kanalizace (předtím v Říční ulici). Je tedy vidět, že celková rekonstrukce kanalizace, případně její nová výstavba je pro obec nezbytnou nutností.

19. – 21.06.2009 Plavba na raftech po Berounce
O víkendu 19.- 21.června se uskutečnila další akce pro občany našich obcí – sjíždění řeky Berounky na raftech. Celou akci provázela spousta smíchu a pohody. Bolí nás ruce, záda….celé tělo. Povedlo se vše….vlastně i počasí, protože jsme sice zmokli a hodně, ale jen krátce :)! A tak se těšíme na příští rok, kdy plánujeme navštívit naši řeku – Ohři.

Restaurování sochy
Socha sv.Jana Nepomuckého v Košticích byla opravena
Na podzim uplynulého roku se začala restaurovat socha sv. Jana Nepomuckého v koštickém parku, náklady na tuto opravu byly z části hrazeny z grantu Ministerstvo kultury ČR. Nyní jsme získali další finanční prostředky na úpravu okolí této kulturní památky a také na opravu sochy sv. Václava ve Vojničkách.

Pokácení nebezpečných stromů
Přes zimu bylo pokáceno několik nebezpečných stromů v Želevicích. Nyní se místo nich zasadí nové stromky…

Zarybnění vojnického rybníku
Rybník ve Vojnicích byl zarybněn!
Ve Vojnicích byl v uplynulých dnech zarybněn místní rybník. Byl sem vložen cca metrák kaprů a jedna štika. Na rybníku je zákaz nekontrolovatelného chytání ryb. Bližší info na OÚ Koštice.

10.05.2009 Oslavy Dne matek
V neděli 10. května se na sále Kulturního domu v Košticích uskutečnila oslava Svátku matek. Program zahájila svým zpěvem Alena Bozděchová, potom následovalo vítání nových občánků – letos byli čtyři (Adélka, Petruška, Malvínka a Dominik). Starosta obce pan Vlasák všem popřál hodně zdraví a pohody a poděkoval všem matkám za obětavost a starostlivost.
Dalším bodem programu bylo baletní vystoupení místních kluků, které nacvičili s paní Skalskou. No a potom už mohli návštěvníci sledovat vystoupení dětí z místní ZŠ a MŠ pod vedením svých obětavých učitelek: paní ředitelky Novotné, paní Vágnerové, paní Karfíkové a slečny Šimůnkové. Všem patří velké poděkování za to, že se nedělní odpoledne tak povedlo.

01.05.2009 Vojnické slavnosti
Vyvrcholení obnovy Dragounských lázní
V pátek 1. května vyvrcholil ve Vojnicích projekt neformální skupiny Mladé Vojnice, která získala finanční podporu pro svůj nápad Obnova dragounských lázní od EU v rámci programu Národní agentury Mládež. V uplynulém roce ve Vojnicích budovali dobrovolníci prostor u rybníka – přístupovou cestu a altán s malou fontánou k posezení občanů a návštěvníků obce. Celý projekt byl zakončen Vojnickými slavnostmi – bohatým kulturním programem: scénický tanec, výstava uměleckých fotogragií skupiny FOMART, představením klauna, velice zajímavým vystoupením ohnivé show a nádherným ohňostrojem. Vše vhodným způsobem doplnila country kapela Parťáci. Akce přilákala nabývalé množství lidí, odhady mluví až o 250 spokojených návštěvnících.

30.04.2009 Pálení čarodějnic
Ve čtvrtek 30.4. se v Košticích a Vojničkách již tradičně pálily čarodějnice. Letos program oživil chůdař…Škoda jen, že se tak ochladilo a že pršelo. Ale nevadí, čarodějnice jsme stejně spálili!

Sběřný dvůr 2009
S nástupem teplejšího počasí se začíná zase využívat více sběrný dvůr – přechodné uložiště tříděného odpadu. Areál byl vybudován za finanční podpory Ústeckého kraje. Na jaře se musí ještě na budově opravit zbytek střechy, aby byla chráněna proti dešti a větru. A takhle to nyní ve dvoře vypadá…

14.02.2009 Masopust
14.února se v našich obcích konal tradiční masopustní průvod. Ačkoli se nás nesešlo tolik, jako minulý rok, všichni si užili zajímavé odpoledne plné dobrot, nabízených šikovnými hospodyňkami.
Letošní maspoust byl také poněkud ozvláštněný faktem, že dělo neobsluhovali vojáci, ale čtveřice teletubbies. Krom toho se objevily některé nové masky.

07.02.2009 Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 7. února se na sále kultruního domu konal další turnaj ve stolním tenisu.
Tentokrát kategorii mládež do 15 let vyhrál Pavel Kovařík, druhý byl Milan Kristek a třetí Roman Dvořák.
V soutěži dospělých zvítězil p. Kovařík st., jako druhý se umístil p. Holub, třetí místo obsadil p. Vlasák.

27.12.2009 Turnaj ve stolním tenisu
27.12. odpoledne se konal trunaj ve stolním tenisu pro děti i dospělé.
Účast byla neobvykle vysoká, ping-pongového klání se zůčastnilo devět dětí a šestnáct dospělých.
V kategorii dětí zvítězil Milan Kristek, na dalších místech se umístili M. Klaban a T. Šajner.
V kategorii mužů tentokrát nelze nezmínit dvě zajímavosti – turnaj byl mezinárodní díky účasti místního vietnamského obchodníka, který si nechává říkat Pavel a -což je možná ještě zajímavější- na třetím místě v kategorii mužů zvítězila žena.
Ještě přehled vítězů: První místo – Vietnamec Pavel, druhé místo: Pavel Kovařík, o třetí místo bojovali paní Smržová a pan Smrž, na pomyslném stupni vítězů nakonec stanula paní Smržová.
Děkujeme všem za účast.

Tříkrálová sbírka
Kašpar, Melichar a Baltazar opět v ulicích.
Tak jako minulý rok, i letos obcházeli naší obcí Tři králové.
Cílem každé tříkrálové sbríky je pomoci a udělat radost někomu, kdo je nějak znevýhodněný, handicapovaný a potřebuje podporu ostatních. Letos se samy děti rozhodly, že peníze poskytnou dětskému fondu UNICEF.
Tři králové od Vás tentokrát vybrali celkem 4 326 Kč a 10 euro.

Historie želevického domu č.p. 4

Historie domů

Veliký statek, patřící k panství koštickému, vlastnil v letech 1613-1621 Šimon ze Želevic, konšel koštický. V roce 1630 je zaznamenán majitel Jan Šíba, měl syny Matěje, Šebestiána a Jana, toho roku statek prodával svému švagrovi Šimonu Škutchanovi, manželovi své sestry Alžběty. Dům vlastnili do r. 1642. V r. 1652 statek přebírá Šebestián Šíba za 500 kop, už .r 1654 je však majetkem Tomáše Hedánka.

19.7.1677 se narodila Anna, dcera Jiřího Koláře a Anny Hedánkové. 18.2.1685 se narodil Matyáš a 29.7.1686 Jan, synové Adama a Kateřiny Kolářových, 29.12.1697 se jim narodila dcera Eva. 20.3.1686 se narodila Marie, dcera Františka a Kateřiny Kolářových. Je možné, že tito Kolářové byli ve skutečnosti Hedánkové či Šíbové, kteří se zabývali řemeslem kolářským, jsou tak proto zaznamenáni stylem jméno = povolání, jak to v těch časech chodilo.

Od r. 1690 je zaznamenán majitel Jan Šíba, 22.1.1690 se oženil s Dorotou Cuřínovou z Telec, 4.3.1695 se jim narodil syn Karel, pozdější majitel v letech 1735-1747.

Od r. 1722 byl majitelem Václav Šíba. V roce 1748 přejímá statek sedlák Jakub Kolář s manželkou Annou, 3.3.1753 se narodil jejich syn Jakub. Zde dochází k nejasnostem. Je možné, že některý z Šíbů předčasně zemřel, statku se ujal dočasně Jakub Kolář, dědic byl asi nezletilý. Od r. 1753 je majitelem Karel Šíba (pravděpodobně dědic), 19.9.1753 měl svatbu s manželkou Marií Magdalenou. Marie pravděpodobně v roce 1765 ovdověla a stala se majitelkou usedlosti. Jejich dcera Rozálie se provdala 9.6.1779 za Josefa Krajníka. Pak zde hospodařili Václav Houda s manželkou Annou Marií Šíbovou (1737-22.6.1835), dcerou Václava Šíby. Václav s Annou Marií měli děti Marii Annu (7.5.1773), Annu (24.2.1774), Annu (10.5.1775), Jana (17.6.1777), Antonína (28.2.1780), Františka (9.4.1782), Annu Marii (provdala se 4.1.1806 za Václava Hrnčíře, dvaadvacetilého vdovce z Vojnic č.p. 2).

Majetek Houdovi předali synovi Františku Houdovi s manželkou Annou Kučerovou (1781-1820). Těm se narodilo několik dětí, některé však předčasně zemřely: František Ignác (zemřel 15.1.1810 zemřel ve věku 10 měsíců), Anna (zemřela 29.10.1811 ve věku 10 měsíců), František (zemřel 22.3.1813 ve věku půl roku). Jejich matka Anna zemřela 8.11.1820 ve věku 39 let, pravděpodobně na následek těžkého porodu syna Františka. Vdovec se po druhé oženil, s manželkou Marií (1785-2.4.1852) měli dceru Anežku, která bohužel také zemřela 12.2.1825 ve věku 10 měsíců. Dcera Františka a Anny Houdových Terezie se provdala 11.9.1827 za Josefa Weisse, šenkýře v Košticích č.p. 44, syna Jana Weisse a mlynářské dcery Marie Veroniky Johnové. Dcera Marie se provdala 16.11.1819 za Josefa Motyčku. Další dcera Josefa se provdala 24.11.1829 za Jana Klupáka z Koštic č. p. 5, syna Jana Klupáka a Kateřiny Vorlíčkové. Dcera Alžběta se vdala 4.6.1837 za Františka Kučeru z Radonic, její bratr Bedřich Houda se oženil 2.6.1837 s Annou Vinterovou z Libochovic. Jejich nevlastní matka Marie zemřela na tyfus 2.4.1852.

22.6.1835 zemřela Anna Marie Houdová rozená Šíbová, vdova po Václavu Houdovi, ve věku 98 let. 2.4.1852 zemřela ve věku 77 let na tyfus Marie Houdová, druhá manželka Františka Houdy.

Dalším majitelem byl od r. 1851 syn František Houda (1820-24.6.1861), měl dceru Annu, která zemřela na záduchu 20.6.1849, byl jí jeden rok. Bohužel, i další jeho děti zemřely: 7.6.1854 dvouletý František, 13.6.1854 se narodilo mrtvé dítě. Devítiletá Marie zemřela na ochrnutí plic 1.4.1855. Týden starý Josef zemřel 7.7.1855. Jejich otec František zemřel 24.6.1861na suchou zimnici.

Od r.1875 dům vlastnil Františkův syn Josef Houda, pravděpodobně předčasně zemřel dům vlastnily manželka Anna Houdová a dcera Terezie Houdová, které statek pronajali Václavu Hofmanovi, r. 1879 statek prodaly Anně Nápravníkové, která ho koupila pro zetě Josefa Holomouckého a dceru Marii. Od nich dům koupil v r. 1888 Jan Svoboda z Koštic č. p. 8 s druhou ženou Marií.

Jan Svoboda (13.10.1850) a jeho první žena Anna Kricnerová se stávají v r.1884 majiteli domu č.8 v Želevicích. Měli děti: Antonín (15.11.1873, zemřel po narození), Jan (16.5.1875-28.8.1891), trojčata Marie (19.5.1879-3.2.1881), Josef (19.5.1879-21.5.1879) a Antonín ( 19.5.1879-20.5.1879), Bohumil (28.10.1882), Božena Marie (28.7.1887). Jan Svoboda se žení podruhé s Marií Zemanovou (13.10.1867), dcerou Václava Zemana ze Slatiny a Rozálie Kricnerové ze Želevic 8. Jeho druhá manželka tedy byla sestřenicí ???té první. Jan s Marií v Želevicích přikoupili ještě domy č.p. 4 a č.p. 14. Stali se tak (s výjimkou panských velkostatků) největšími vlastníky nemovitostí v Želevicích a Košticích. Měli další děti: Václav Josef (13.8.1888) a Jaroslav (1.2.1895) – žení se 16.12.1922 se Zdeňkou Rákosovou u P.Marie Sněžné v Praze.

Dle operátu sčítání lidu byl r.1921 vlastníkem Jan Svoboda s manželkou Marií. Dům ale obývali nájemníci – Grundovi, Trampečkovi a Krejčíkovi. Rodina Jana Svobody žila tehdy ve svém želevickém domě č.p. 8.

Od r. 1924 byl vlastníkem syn Václav Svoboda s manželkou Marií. Dům je dodnes majetkem rodiny Svobodovy.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.