Aktuality

Výluka na trati Lovosice-Louny a zpět od 27.května do 10.června 2019

Vážení cestující,
provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 27. května 2019, 0:00 hod do 10. června 2019, 23:59 hod. proběhne nepřetržitá výluka v úseku Lovosice- Louny a zpět na trati 114 Lovosice – Postoloprty (a zpět)
Všechny vlaky jsou v úseku Louny – Lovosice a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou podle výše výlukového jízdního řádu.
Z důvodu uzavírky silnice v obci Stradonice budou zastávky Pátek, Slavětín nad Ohří a Veltěže obsluhovány náhradní autobusovou dopravou v úseku Pátek – Louny – Pátek podle výše uvedeného výlukového jízdního řádu!

 

 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování.
České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 6.5. 2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Projednání dokumentace ke kanalizaci a ČOV

6. Projednání žádosti o poskytnutí peněžitého daru na provoz

lékařské pohotovostní služby

7. Vyhlášení vítěze výběr. řízení na provozovatele restaurace

8. Schválení rozpočtových změn

9. Schválení účetní závěrky obce a ZŠ a MŠ za rok 2018

10. Schválení závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2018

11. Projednání žádosti o předběžné navýšení kapacity mateřské

školky na rok 2019/2020

12. Projednání a schválení vítěze z nabídkového řízení na výměnu

stožárů veřejného osvětlení

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

POZOR na toulavé lišky a zvěř ve vsi !!!

Myslivecký spolek upozorňuje občany na toulavé lišky a zvířata v obci !!!

Mohou být nakažené vzteklinou, proto na zvěř nešahejte. Prosíme i rodiče, aby poučili děti o zákazu se stykem s volně pobíhajícími zvířaty.