Aktuality

Získali jsme Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku ÚK 2019

S radostí oznamujeme občanům, že naše obce získaly ocenění Bílá stuha v prestižní soutěži VESNICE ROKU Ústeckého kraje 2019. Z 22 obcí jsme byli mezi 5 oceněnými.
Děkujeme všem aktivním občanům, kteří k ocenění pomohli.

“Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času.
Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.”

 

Zároveň do Koštic putuje také cena ZLATÁ CIHLA, ÚK 20019 za opravu Koštického mlýna.
Blahopřejeme majiteli panu Kindlovi.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 19.6. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na
stavební práce „Koštice, Želevice-kanalizace a ČOV“
6. Schválení návrhu smlouvy o dílo na akci „ Koštice, Želevice
– kanalizace a ČOV
7. Projednání a schválení příspěvku pro STP Libochovice
8. Schválení rozpočtových změn
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Prosba o pomoc


Místnímu chovateli v Košticích ulétla okroužkovaná sova pálená.
Pokud byste ji viděli, volejte prosím na 736 534 537 nebo 723 398 614.