Aktuality

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 24.2.2021

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 24.2. 2021 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5 Schválení Rozpočtové změny číslo 1
6 Schválení záměru pronájmu pozemku
7. Informace o stavbě kanalizace a ČOV
8. Schválení výjimek z platby poplatku za odvoz TDO
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Svoz nádob na TDO v režimu 1 x 14 v roce 2021

Upozorňujeme občany, že svoz nádob na TDO v režimu 1 x 14 dní probíhá vždy v sudý týden.

Svoz bude řádně proveden tento pátek 29.1.2020.

Svozová firma mimořádně vyveze i odpad umístěný mimo nádoby v pevných plastových pytlích.

Uzavření ordinace prosinec

Praktický lékař v Košticích oznamuje uzavření ordinace
od 21. – 23.prosince 2020,
od 30. – 31.prosince 2020.

Prosíme o dostatečné zásobení se léky na toto období.
Akutní ošetření bude poskytnuto v Třebenicích u dr. Lukešové tel. 416 594 421.