Aktuality

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 21.ledna 2020

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 21.1.2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Vyhlášení nabídkového řízení na výměnu stožárů VO

6. Schválení pronájmu pozemků

7. Projednání a schválení akcí na rok 2020

8. Schválení podání žádostí o dotace

9. Různé

10. Diskuse

11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Pracovní doba Obce Koštice prosinec 2019

23. 12. 2019 8:00 – 17:00
24. 12. 2019 – 29. 12. 2019 zavřeno
30. 12. 2019 8:00 – 17.00
31. 12. 2019 zavřeno
1. 1. 2020 zavřeno

Přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2020.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 17.12.2019 od 19hod

ZASTUPITELSTVO OBCE KOŠTICE, které se koná
dne 17.12.2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení rozpočtové změny
6. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – SPÚ
7. Schválení cen za odvoz TDO
8. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
9. Schválení výše úvěru spolufinancování kanalizace a ČOV
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Koštice dne 21.11.2019

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE,
které se koná
dne 21.11.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtové změny

6. Schválení plánu inventur na rok 2019

7. Schválení dodavatele z nabídkového řízení na TDS a BOZP

8. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020

9. Schválení mimořádné odměny starostovi obce

10. Různé

11. Diskuse

12. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce