Aktuality

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

POZVÁNKA NA
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE
které se koná
dne 19.6. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Kontrola plnění usnesení
5. Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na
stavební práce „Koštice, Želevice-kanalizace a ČOV“
6. Schválení návrhu smlouvy o dílo na akci „ Koštice, Želevice
– kanalizace a ČOV
7. Projednání a schválení příspěvku pro STP Libochovice
8. Schválení rozpočtových změn
9. Různé
10. Diskuse
11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Prosba o pomoc


Místnímu chovateli v Košticích ulétla okroužkovaná sova pálená.
Pokud byste ji viděli, volejte prosím na 736 534 537 nebo 723 398 614.

Odečty elektroměrů ČEZ


Upozorňujeme občany, že proběhne odečet elektroměrů zaměstnancem ČEZ

– pondělí 10.6.2019 obce Vojnice, Vojničky
– úterý 11. 6. 2019 obce Koštice, Želevice

Výluka na trati Lovosice-Louny a zpět od 27.května do 10.června 2019

Vážení cestující,
provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že od 27. května 2019, 0:00 hod do 10. června 2019, 23:59 hod. proběhne nepřetržitá výluka v úseku Lovosice- Louny a zpět na trati 114 Lovosice – Postoloprty (a zpět)
Všechny vlaky jsou v úseku Louny – Lovosice a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou podle výše výlukového jízdního řádu.
Z důvodu uzavírky silnice v obci Stradonice budou zastávky Pátek, Slavětín nad Ohří a Veltěže obsluhovány náhradní autobusovou dopravou v úseku Pátek – Louny – Pátek podle výše uvedeného výlukového jízdního řádu!

 

 

Omlouváme se za vzniklé potíže při cestování.
České dráhy, a.s. tel: +420 221 111 122, www.cd.cz, e-mail: info@cd.cz