Aktuality

Volby do Poslanecké sněmovny ČR

Nově se bude volit v knihovně na Obecním úřadě v Košticích.
Otevření volebních místností:
8. 10. 2021 od 14:00 do 22:00
9. 10. 2021 od 8:00 do 14:00
Voliči, kteří nejsou schopni ze závažných zdravotních důvodů do volební místnosti přijít, mohou požádat o přenosnou volební urnu.
O volební urnu můžete požádat na Obecním úřadě Koštice tf. 415 693 541 nebo osobně do 8. 10. 2021 do 13:00 hod. nebo u volební komise v den konání voleb.
Dle platných opatření je nutno při vstupu použít roušku.
Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva říjen 2021

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 6.10. 2021 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtových změn obce, ZŠ a MŠ

6. Schválení pronájmu pozemků

7. Schválení prodeje pozemku

8. Projednání nové vyhlášky o odpadech

9. Schválení záměru pronájmu pozemků

10. Schválení záměru prodeje pozemků

11. Různé

12. Diskuse

13. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Dětské divadlo

Zveme děti od 3 do 15 let, aby si s námi přišly zahrát dětské divadlo.
Úvodní schůzka bude ve středu 29. 9. od 16:30 před kulturním domem v Košticích. Zkoušet se bude v říjnu a listopadu, na začátku prosince by děti zahrály představení pro veřejnost.
Těšíme se na malé herce a herečky