Obec Koštice

Vesnice roku 2012 Zlatá stuha

 

 

 

 

 

Adresa:
Obec Koštice
Koštice 26, 439 21 Koštice

Úřední hodiny:
Po: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
St:  8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

IČO: 265055, DIČ: CZ00265055
Bankovní spojení: č.ú: 3025481/0100, 94-2313481/0710

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontakty:
E-mail: podatelna@obeckostice.cz
ID datové schránky: 9vcaxad

Telefony:
415 693 541 sekretariát – účetní
415 693 021 kancelář
415 693 020 fax
415 693 540 starosta
602 680 130 starosta

Zastupitelstvo obce:
Mgr. Jaroš Vladimír, starosta
Bc. Hoblíková Alice, místostarostka
Ing. Jaroš David
Mgr. Karfíková Petra
Kovaříková Olga
Ing. Nováková Jiřina
Vlasák Jaroslav

   

Obce spadající pod správu OÚ Koštice

Koštice

Obec Koštice
Původně se jednalo o ryze českou ves. Na přelomu 18. a 19. století zde byla takřka polovina obyvatel německé národnosti.
Koštice jsou velmi starou vsí. Archeologické nálezy (popelnice, kamenné předměty, laténské hroby) svědčí o tom, že zde osada stávala již v dobách před příchodem Čechů. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1373, kdy Kunc z Koštic obdržel od Zacha, pražského kramáře, 10 kop grošů jako náhradu škody. … více historie zde

VojniceObec Vojnice
Vojnice byly pravděpodobně už ve 12. století majetkem premonstrátského kláštera v Doksanech, první doložená zmínka o tom však pochází až z roku 1226. Klášteru patřily Vojnice do roku 1415, kdy je tamní převor vyměnil s Oldřichem z Házmburka za Veltrusy. Od té doby patřila obec ke hradu Házmburku a po jeho opuštění v polovině 16. století až do roku 1849 k panství Libochovice. V roce 185 zde byl odkryt u čp.16 a 33 horký léčivý pramen, užívaný k léčbě zažívacích potíží. Kaple sv. Anděla strážce byla postavena před rokem 1906. Dnes jsou Vojnice místní částí obce Koštice. …více historie zde

VojničkyObec Vojničky
První písemná zmínka o Vojničkách je z roku 1318, kdy prameny mluví o Vaňkovi z Vojniček. V 17. – 19. století se používal název Malé Vojnice. Vojničky se sice uvádějí jako vladycký statek, ale o místě zdejší tvrze ani o jejích majitelích není nic známo. V polovině 16. století byly součástí panství Milešov a o sto let později je vlastnili majitelé Budyně. V roce 1756, kdy už patřily k Libochovicím, se zde uvádí rybník a ovčín. Ve Vojničkách jsou tři chráněné památky: socha sv. Václava z roku 1746, boží muka z téže doby a zvonička z 19. století. Dnes jsou Vojnice místní částí obce Koštice.  …více historie zde

ŽeleviceObec Želevice
Poprvé jsou písemně zmíněny roku 1226. Část obce daroval král Karel IV. roku 1364 pražskému klášteru svatého Jiří. Až do konce 15. století neměla vesnice jednoho majitele, byla rozdělena mezi vlastníky gruntů. Roku 1593 koupil vesnici od pánů Kaplířů ze Sulevic vlastník velkého panství Jiří z Lobkowicz a připojil ji k Libochovicím. Patřil ke katolické šlechtě a tak nutil poddané na svém panství k přestupu na katolickou víru. Místní obyvatelé totiž tzv. přijímali podobojí. V roce 1802 byla v obci Želevice zbudována kaple a roku 1834 byl u cesty do obce Koštice vztyčen kamenný kříž.  …více historie zde[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]