Symboly obcí

Vlajka a Znak


Znak
Ve stříbrném štítě, pod červenou hlavou se čtyřmi stříbrnými liliemi vedle sebe, zelený chmelový list se dvěma odkloněnými dvojicemi šištic a stonkem provlečeným položenou modrou kypřicí.
Stříbrný štít s červenou hlavou štítu je základním rodovým erbem Lobkowiczů, dominantních historických vlastníků všech částí obce. Lilie v hlavě štítu ukazují na zasvěcení koštického kostela sv. Antonínovi Paduánskému a jejich počet odpovídá počtu částí obce. Chmelový list se čtyřmi šišticemi je inspirován plodinou pěstovanou ve všech částech obce. Počet šištic také odpovídá jejich počtu. Kypřice má vztah ke koštickému mlýnu a zároveň ukazuje na polohu obce na břehu řeky Ohře.


Vlajka
List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a bílý, v poměru 3 : 7. Uprostřed červeného pruhu čtyři bílé lilie vedle sebe. V bílém pruhu zelený chmelový list se dvěma odkloněnými dvojicemi šištic a stonkem provlečeným položenou modrou kypřicí.
Vlajka opakuje podobu znaku.
Symboly našich obcí navrhl Stanislav Kasík – heraldická kancelář Dauphin, konkrétní podoba symbolů byla vybrána ve veřejném hlasování.
Parlamentem České republiky byly schváleny v prosinci 2010.