SDH Koštice


V roce 1897 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Košticích. Z původních 61 členů prošlo koštickým sborem téměř 300 obyvatel Koštic a Želevic. První starosta hasičů Josef Karel Ort a jeho přátelé založili hasičský sbor, jehož činnost přetrvává do dnešních dob. SDH Koštice dodnes zachraňuje lidské životy i majetky obyvatel Koštic a blízkého okolí. To vše dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Jak vypadalo posledních 10 let uplynulých od stého výročí? V současnosti má SDH Koštice 50 členů. Muži v roce 2004 a 2006 po vítězství v okresních kolech postoupili do krajské soutěže. Kromě mužů bylo velmi úspěšné i ženské družstvo, které v roce 2002 vybojovalo postup do celostátní soutěže požárním sportu. Navíc fungovalo velmi úspěšně i družstvo dětí. Během let všechna družstva vyhrála spoustu pohárů, které jste mohli vidět uvnitř hasičské zbrojnice. Za reprezentaci naší obce patří dík nejen soutěžícím, ale i jejich vedoucím. Zvláštní poděkování patří Michaele Kristkové, která v posledních letech vede děti a vychovává tak novou generaci hasičů.

Více se dozvíte na webu https://sdhkostice.hasicovo.cz/