Historie koštického domu č.p. 43

Historie koštických domů

Dříve statek, nyní neexistuje – byl jedním z domů, které byly v 70.létech 20.století zbourány a na jejich místě postavena samoobsluha Jednoty, dnešní bazar.

Prvním známým majitelem byl v r.1589 rychtář Jan Hlavatka či Hlavata, od r.1613 jeho syn Mikuláš Hlavata, rovněž rychtář r.1618. V roce 1650 dům kupuje krejčí Mates Vagner z Rychnova, v Berní rule v r.1654 je označen jako majitel. Jeho syn Martin v r.1675 prodal část polí, ¼ lánu, Jakubu Stankovi s manželkou Justýnou. Ti měli děti Rosinu Dorotu (7.2.1672), Annu (27.8.1677), Jiřího (25.9.1673) a Ludmilu (30.8.1685). V roce 1694 kupuje hospodářství od otce Martin Vágner za 60 kop, jeho syn Mates ho získal v r.1694 za 40 kop. Ten statek za 80 kop prodává r. 1702 Jakubu Ekrtovi s manželkou Ludmilou. Ti měli později syna Matěje (24.2.1703).

Roku 1720 statek získal Daniel Trester, syn Tobiáše Trestera, který se oženil r. 1730 s Kateřinou, dcerou Michala Straibla z č.11, a koupil statek za 80 kop. Jeho matka Eva Tresterová (1671-9.12.1741) zemřela jako výminkářka v domě č.43. Danielův syn Václav se oženil 21.10.1734 s manželkou Kateřinou a měli děti : Anna Kateřina (28.8.1735), Jan Václav (22.10.1736), Anna Marie (31.7.1737) a Kryštof (4.12.1742) R.1753 dědil důmč.43 jeho bratr Jakub Trester s manželkou Annou, mladší dcerou Michala Straibla. Nejmladší bratr Jan Trester s manželkou Annou měl syna Antonína (11.9.1748).

V r.1761 hospodářství koupil Jakub Rulf, syn Václava Rulfa a Anny Marie Zienertové, s manželkou Annou Marií Tresterovou, dcerou Daniela Trestera, za 150 kop. S Annou Marií měli syna Antonína (15.10.1732), Jakuba (4.2.1736), Antonína (15.10.1737), Rosinu (11.5.1740), Jana Václava (7.2.1742), Václava.

Václav se oženil s Marií Zienertovou, měli syna Jakuba (1779), kerý se oženil 15.11.1792 s Kateřinou Peterkovou z Volenic. Dcera Václava a Marie Rozálie (1782) se vdala 6.5.1800 za Antonína Šilu? Šíbu, oběma bylo pouhých 18 let, syn Josef (1777) si vzal 28.10.1801 Marii Annu Křivanovou. Dcera Marie Anna (1768) se provdala 26.6.1792 za Jana Mareše, invalidu z Roudnice, ženichovi bylo 55 let.

Od r.1765 je majitelem Jan Václav Rulf, který se r.1770 oženil s  Marií Tresterovou (zemřela r.1818), dcerou Jakuba Trestera. Měli děti Václava (13.2.1772-1822), Jana (14.9.1783) a Josefa (3.10.1774-30.4.1826), pozdějšího majitele č.54. V roce 1785 se Jan Václav Rulf s manželkou Kateřinou ujal za 138 zl. a 14 kr. dědictví po Jakubu Tresterovi. Jeho druhou manželkou byla Barbora (1752-12.3.1812), měli dceru Marii (1780-24.10.1850). Tyto poněkud propletené rodinné vazby si vysvětlíme jediným způsobem – šlo o zachování majetku v jedné rodině.

V matrice byl nalezen zápis, že v domě č.54 zemřela 24.10.1850 ve věku 70 let Marie Rulfová, žebračka. Byla sestrou Václava a Josefa Rulfa. Proč se musela živit tímto způsobem? Roli mohlo hrát i to, že zde byly děti od dvou matek, což jistě nedělalo dobrotu. Kolem roku 1850 a později se začínají objevovat v matrice žebráci, věc na venkově jistě velice zvláštní .

7.9.1791 v domě zemřel podruh Václav Plattig.

V r.1797 se statku ujímá syn Jana Václava Václav s manželkou Kateřinou Maškovou z Třebívlic, měli děti: Václav (28.11.1798), Josef (21.10.1800), Barbora (29.5.1803), dvojčata Barbora (26.7.1804, zemřela ihned) a Anna (26.7.1804-1828), František (19.10.1805), Kateřina (19.9.1807-1818), Florián (3.5.1810), Barbora (25.12.1812), Barbora (9.9.1816-1817). Druhou ženou Václava byla Magdalena Vernerová ze Smolnice. Měli spolu děti: Antonín (18.4.1819, ihned zemřel), František (5.10.1820-1829), Marie (31.1.1822), Antonín (17.1.1825-1827), Terezie (10.4.1827-1827).

Od r.1822 je majitelem Antonín Wegwart, v r.1823 tu hospodaří Josef Picka s manželkou Annou Marií, než se statku ujali Josef Drobný (původem z Duban) s manželkou Kateřinou. Jejich syn Václav se později přiženil do č.37, kde si vzal Annu Karfíkovou. V r.1827 statek kupují Jan a Veronika Krebsovi. V 50.létech 19. století statek obývá panský poklasný Josef Šust z Červeného Újezda s manželkou Annou Pernerovou z Měrunic. Narodily se tu jejich děti Josefa (20.7.1856) a Aloisie (1.8.1858). 9.6.1858 zemřela ve věku 82 let babička poklasného Kateřina Šustová, vdova po nádeníku Františku Šustovi.

V roce 1862 statek koupil Václav Klupák s druhou manželkou Annou Hauptvogel. Václav Klupák pocházel z domu č.5, byl to syn Jana a Kateřiny Klupákových. S první manželkou Františkou Váňovou z  Mukova měl syny Františka (18.11.1838) a Václava (9.10.1841), dcera Karolina zemřela i s matkou po porodu r. 1850. S druhou ženou Annou měl dceru Marii (11.11.1860, vzala si Josefa Alta)) a syna Josefa (26.2.1857-4.3.1862). Syn František přebírá statek v r.1863 s manželkou Johanou Cibulkovou z Lukohořan. Měli děti Václava (19.2.1875), dvojčata Marii (11.12.1867) a Annu (11.12.1867-5.5.1868), Josefu (11.9.1872), Terezii a Růženu (4.10.1880, v té době je už František zapsán v matrice jako nádeník v č.40). Terezie žila v č.5 provdala za Antonína Minda.

V r.1876 hospodářství zakoupil Josef Starý ze Želevic, člen školní rady, stavěl v č. p. 43 novou budovu, kde tehdy měl pronajmout jednu místnost škole. Stavba se však nerozbíhala, do toho přišly žně a stavba stále nebyla. Přitom okresní inspektor měl již přijet novou třídu zkontrolovat a stavba pak najednou byla za tři neděle hotova.

Josef Starý dům pronajímá, dle sčítání obyvatelstva zde v r.1921 bydlí:

1. byt

Heller Jan, 6.1.1855, strojník velkostatek Kamila Honky

Hellerová Marie, manželka, 13.5.1855, vede domácnost

Kšána Josef, vnuk, 4.2.1911

2. byt

Černý František, 3.10.1870, dělník u Václava Landy, Želevice

Černá Anastázie, manželka, 7.2.1871, dělnice u Václava Landy, Želevice

dospělé dcery Anna, Emilie, Alžběta

3. byt

Mindl František, 23.12.1889, kočí u Kamila Honky

Mindlová Antonie, manželka, 6.12.1896, vede domácnost

Mindl Josef, syn, 11.3.1919

Mindl Antonín, otec, 13.7.1854, hospodářský správce u Kamila Honky

V r.1924 dům dědí Emanuel (Emilián)Starý.

2.4.1885 se narodila Anna, dcera čeledína Josefa Vlčka a Marie Krämerové. 22.2.1885 se narodil Josef, syn Jana Zuny a Anny Johanovské, dcery Václava Johanovského a Anežky Dvořákové z Vojniček. V domě žil dlouhou dobu dělník, původně kočí, Josef Alt, řečený Nieder, s manželkou Marií Klupákovou, dcerou původních majitelů. Měli děti: Emilie (15.11.1884), Josef (26.5.1886), Václav (23.2.1888), mrtvé dítě (14.12.1889), Anna (26.3.1891-3.10.1904). Tato rodina později kupuje dom č.p. 2.

Od r.1890 v domě bydlel Antonín Suchý, mistr sedlář, s rodinou, a Václav Čtrnáctý, mistr kolářský, s manželkou Terezií Beranovou. 10.5.1888 se jim narodila dcera Antonie.

V r.1898 zde žil nádeník František Novák, syn obecního pastýře ze Želevic, s manželkou Annou.

Od Starých dům kupuje Rudolf Zajíček, řezník a hospodský. V domě měl řeznictví, hospodu ve vedlejším č.44. Jejich rodina byla po r.1948 vyhnána a syn skončil tragicky po výslechu StB. V sedmdesátých letech 20. století byl dům zbourán a vystavěli tu samoobsluhu Jednoty.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.