Historie koštického domu č.p. 11

Historie koštických domů

(U Štrajblů)

Do roku 1651 drží statek Šimon Trošley. V období 1651-1654 tu hospodařil Adam Vágner ze Želevic, který ho koupil za 150 kop. V Berní rule, katastrálním soupisu z r .1654, je uveden jako Wagner Adam, sedlák ze Želevic. Jeho dům v Želevicích patřil pod koštickou vrchnost. V r. 1656 dům čp. 11 převzal majitel domu čp. 9 Martin Richter a jeho syn Kryštof Richter (původem z Rychnova). Martin Richter byl koštickým konšelem v letech 1651-1652. Martin pomýšlel statek převést na svého syna Kryštofa Richtra za 150 kop a úplně ho zaplatil do roku 1672, kdy zemřel. Kryštof ho vlastnil po svatbě, která se konala 26.11.1663 spolu s první manželkou Sabinou Součkovou. Měli syna Kryštofa, který byl v letech 1679-1680 obecním konšelem. S druhou ženou Kateřinou měli dceru Marii. Synovi Kryštofovi s manželkou Ludmilou se narodila 4.6.1696 dcera Anna Marie. Jeho druhou ženou byla Kateřina Fohri (svatba 11.11.1698), s tou měli děti Jana (5.5.1701, později majitel čp. 9) a Kateřinu (20.6.1703). Nic dalšího o nich nevíme. Kryštofova nevlastní matka Kateřina statek prodala 16.12.1694 koštickému rychtáři Michalu Straiblovi* z čp. 38, který se již dříve oženil s její dcerou Marií.

Michal Straibl** (koštický rychtář v roce 1694) měl s první manželkou Marií Viktorinovou (svatba 5.11.1679) děti Klementa, Kryštofa a Dorotu, s druhou manželkou Marií Annou Richtrovou (svatba 5.11.1682) Jiřího (2.2.1686), Kateřinu (15.9.1693, brzy zemřela) a Františka (4.10.1696). S třetí manželkou Annou Čejkovou z Roudníčku (svatba 20.7.1698) měl Ondřeje (29.11.1699, majitel čp. 13), Kateřinu (7.8.1701), Josefa (26.2.1702), Marii Alžbětu (22.8.1704), Annu (14.12.1710), Evu Petronilu (21.6.1714) a Marii Annu (9.5.1717). Někteří z nich zemřeli v dětství.

Josef s manželkou Kateřinou měl dceru Annu Marii (10.3.1749), ta je v r. 1752 uváděna v matrice jako děvečka. Josefova sestra Kateřina se r. 1730 provdala za majitele čp. 43 Daniela Trestera, sestra Anna r.1753 za jeho syna Jakuba. 14.12.1723 převzal statek Michalův syn z druhého manželství Jiří Straibl s manželkou Rosinou za 400 kop. Statek nesmírně zatížilo, že měl Jiří mnoho sourozenců, které musel vyplatit z jejich podílů. S manželkou měli děti: Jakuba (2.5.1721), Annu Marii (9.10.1726), Františka (22.1.1733) a Antonína. V  r. 1762 dědil statek Jiřího syn Antonín Straibl s manželkou Annou Marií Pohlig (někdy též psáno Pollig, 1722-3.12.1809) z čp. 42 a do r. 1767 zaplatil 392 kop. Převzal statek do nešťastné doby válečné, plné selských povstání, statek byl zatížen mnoha odvody vrchnosti (po tereziánské reformě se platila pozemková daň ve výši 1/3 z výnosů), mimo to ty roky byla úroda mizerná a v letech 1771 – 1772 panoval největší hladomor doby pobělohorské.(I z toho důvodu v roce 1773 začala vrchnost v Košticích vybízet poddané, aby osazovali pole bramborami.) Hlavně bylo hospodářství čp. 11 přetíženo dluhy z vyplácení Antonínových strýců a tet, a tak statek přišel na buben. Antonín patrně ovdověl, jméno druhé manželky neznáme. Měl děti: Kateřinu (1745-30.6.1805) – zůstala svobodná, měla nemanželskou dceru Kateřinu, nar. 8.11.1770), Annu Marii (29.1.1746), Annu Rosinu (28.6.1748), Rozálii (13.12.1749), Antonína (6.7.1752), Rosinu (1753-16.12.1813) – zůstala svobodná, Alžbětu (6.3.1755), Josefa (1758-22.3.1823), Terezii (nar. r. 1765, 31.5.1791 se vdala za Václava Klimta). Antonínův syn Josef byl vojákem 69. pěšího pluku prince von Hohenlohe. Oženil se 11.6.1779 v domě čp. 14 s Annou Marií Proškovou (1756-3.1.1806) z Hnojnic. Jeho manželka tam asi byla ve službě. S manželkou měl děti: Marie (zemřela r. 1805), Josef (13.1.1780, zemřel jako dítě), Josef (29.5.1781, zemřel jako dítě), Terezie (29.9.1782), dvojčata Anna Marie a Josef se narodila 17.9.1786. Josef brzy po narození zemřel, Anna Marie se vdala 7.7.1818 za dragouna Antonína Chloubu. Dne 21.1.1788 ve věku 11 měsíců zemřela Josefova dcera Barbora (14.2.1787). Vojenský vysloužilec Josef v lednu 1806 ovdověl a už 29.4.1806 se oženil s Annou, vdovou po Josefu Hellerovi z čp. 29, rovněž válečném vysloužilci. 25.7.1787 zemřel brzy po narození nemanželský syn Rosiny (někdy psáno též Rozálie) Straiblové Václav, její další nemanželský syn Kašpar zemřel 18.3.1806 ve věku 18 let. Rodina Straiblových pak ještě dlouho žila na statku čp. 11 v podruží.

Síla jména Straibl byla tak výrazná, že podle pamětníků se domu čp. 11 říkalo ještě v 70. letech 20. století U Štrajblů, tradice se tedy držela 300 let! (Dělo se tak hlavně proto, že Karfíků bylo v Košticích mnoho a tak je místní odlišovali různými přízvisky.)

Statek r. 1762 zakoupil v dražbě Václav Karfík, syn Václava (18.9.1704-18.2.1778) a Kateřiny (1712-30.4.1791) Karfíkových ze Želevic, s manželkou Annou Marií Zinke (1743-30.12.1808) za 800 kop. Měli děti: Václav (23.12.1773, zemřel v dětství), Barbora (zemřela hned po narození 14.3.1787), Josef, Tomáš, Augustin – snad voják, Florián (7.10.1797), v matrikách řečený Šmauflos, a Anna Marie, která ztratila řeč. Bratři Václava, Antonín Karfík, dle matrik řečený Augustin (1746-12.3.1825), a Leonard Karfík, někdy psaný Leopold (1741-14.11.1809), který se oženil 14.1.1783 s Dorotou Horovou z Budyně (1738-22.12.1788), se narodili v Želevicích čp. 17, zemřeli v Košticích čp. 11. Václavův syn Josef řečený Beneš se stal s manželkou Annou Marií Erlichovou majitelem domů čp. 7 a čp. 19 v Košticích.

Antonín Karfík se oženil 27.1.1778 s Annou Marií Vágnerovou (1757 – 7.1.1833) ze Želevic čp. 5 a statek čp. 11 přebírají 31.12.1782 za 400 kop, platí do r. 1791. Měli děti: Annu Marii (26.10.1779-16.11.1779), Annu Marii (17.1.1781-25.11.1783), Floriána (28.8.1784, zemřel jako dítě), Barboru (nar. r. 1787), Františku (vdala se 10.1.1809 za Josefa Schindlera z čp. 40), Prokopa (zemřel 22.11.1790 ve věku 2 měsíců), dvojčata Marii Annu (11.8.1792, zemřela ve věku 3 měsíců) a Annu Marii (11.8.1792, zemřela v lednu 1794), Annu Marii (16.4.1794, zemřela hned po narození), Václava (15.6.1796, zemřel jako dítě), Floriána (3.5.1797-4.8.1811), Václava (27.9.1799), Annu Marii (11.3.1802-31.7.1810) a Antonína (24.5.1788 – 6.2.1864). Václav se stal majitelem domu čp. 9 ve Vojnicích.

Antonín s manželkou Annou Hauptvogel (1788-1.4.1855) ze Žabovřesk přebírá statek dne 31.12.1809 za 3000 zl. Měli děti: Barboru (10.1.1811, vdala se 21.7.1829 za vdovce Matěje Týře z Horek, vdovci bylo 21 let!), Marii (11.11.1812), Václava (7.9.1815), Josefa (17.9.1817, brzy po narození zemřel), Annu (10.9.1819, vdala se 12.1.1847 za Josefa Strobacha). Marie se 5.6.1832 provdala za Jana Beránka, obchodníka s obilím, a bydleli v čp. 15. Jejich dcera Terezie žila v čp. 11, asi tam sloužila. Provdala se za cestáře Josefa Mildorfa. Výminkář Václav Karfík, první majitel domu čp.11 jménem Karfík, zemřel v r.1809.

V letech 1846-1850 hospodaří Antonín i se svým synem Václavem, který statek přebírá po svatbě s Marií Kocánkovou ze Solan dne 1.5.1850. Měli děti: Josefa, nar. 13.10.1851 (vlastnil pak čp. 39 a oženil se s dcerou hostinského z čp. 58 Emilií Dürrovou), Annu (24.9.1854), Marii (29.4.1857-13.5.1857), Marii (22.9.1858) – provdala se za Vincence Cvejna původem z Chocně, konduktéra na Severozápadní dráze, Antonína (23.9.1864-8.10.1864), Antonii (9.10.1866), Paulinu (4.6.1871-12.6.1871), Václava (26.8.1861-11.1.1935), Františka (3.12.1872-6.12.1872). Václav převzal hospodářství za 400 kop v roce 1887 s manželkou Anastázií Šlikovou z Pátku (13.1.1870-19.6.1959). Měli děti: Boženu (16.9.1891-25.12.1896), Antonína (2.8.1893-4.8.1893), Annu Marii (7.12.1895-22.3.1897), Oldřicha (nar. 9.2.1898, 19.4.1926 byl oddán s Idou Ječmenovou na Kladně, r. 1925 vystoupil z katolické církve a vstoupil do čsl. husitské), Marii Anežku (24.2.1900, 27.9.1921 byla oddána s Václavem Payerem v Praze), Anastázii (2.11.1901), Adolfa, Václava.

A nyní něco o čeledi a nájemnících na statku: 9.7.1836 se narodila Markéta, nemanželská dcera děvečky Alžběty Mikšové, dcery sanytrníka Václava Mikše z čp. 54. 27.8.1854 zemřel ve věku 56 let na choleru Václav Černý, výminkář ze Solan. Byl to bratr Rozálie Karfíkové roz. Černé z čp. 7. 15.6.1861 umírá Václav (nar. 22.5.1861), nemanželský syn Anny Týřové, služebné původem z Horek. Anna byla dcera Barbory Karfíkové, provdané za Matěje Týře. 24.11.1865 se narodila Marie, dcera nádeníka v čp. 11 Jana Matesa a Rozálie Medkové. 5.8.1863 umírá v domě čp. 11 Marie Richtrová, svobodná žebračka ve věku 73 let. 28.7.1870 se narodil Antonín, nemanželský syn děvečky Marie Kallachové z Vojnic. 12.12.1895 se tu narodil Ferdinand, syn pokrývače Josefa Jiráska z Chrastína a Anny Grundové z čp. 50. Padl v 1. světové válce.

Dělníky na statku byli nejméně padesát let členové rodiny Reisigovy, např. Josef Reisig od r. 1846, jeho syn Antonín Reisig od r. 1879 – ten se stal později v Košticích obecním strážníkem a ponocným. 28.7.1870 porodila děvečka Marie Kalachová, dcera Jana Kalacha z Vojnic, nemanželského syna Antonína. 17.11.1872 se tu narodil syn Antonín (brzy zemřel), 17.11.1875 další Antonín manželům Janu Vajglovi a Rozálii Hyklové. V letech 1885-1887 byli na statku truhlář František Tvrdý, původem z Hředel, a dělník Bedřich Novák, syn pastýře ze Želevic. Kočí na statku čp. 11 Antonín Kubáč z  Pátku se oženil s bývalou děvečkou ze mlýna Josefou Zejdovou a měli děti Marii (28.2.1892), Anastázii (28.25.1892) a Antonína (2.8.1893-4.8.1893). Dělník Josef Grund, původem z Vojnic, syn koštického hrobníka, tu žil s manželkou Rozálií a několika dětmi v 90. létech 19. století.

Sčítání lidu v r.1921 zaznamenalo tyto obyvatele:

Karfík Václav, 26.8.1861, hospodář

Karfíková Anastázie, manželka, 13.3.1870, vede domácnost

Karfíková Marie, dcera, 24.2.1900, pomáhá v hospodářství

Karfíková Anastázie, dcera, 2.11.1901, pomáhá v hospodářství

Karfíková Emilie, švagrová (roz. Dürrová, dříve č.39), 22.7.1851, pomocnice

Černá Marie, 14.1.1879, služka

Kovařík Václav, 1.2.1905, čeledín

Pelz Karel, Němec, 29.12.1908, školák na výměnném pobytu

V nájmu bydlela další rodina:

Bažant Pavel, 29.6.1879, dělník mlýn Karla Orta

Bažantová Marie, manželka, 1.9.1884, dělnice mlýn Karla Orta

Bažant František, syn, 26.10.1903, učeň obuvnický

Bažant Václav, 25.7.1912, syn

Bažantová Marie, 10.8.191, dcera

Po smrti Václava Karfíka 11.1.1935 převzal statek jeho syn Václav (nar. 5.7.1907), který se 30.3.1935 oženil s Annou Robkovou ze Slavětína. Po Únoru 1948 museli Karfíkovi nuceně odevzat majetek do JZD, rodina byla vystěhována. Anna předčasně zemřela. Po revoluci byl majetek rodině vrácen, ve statku vybudovali palírnu Karfíkův dvůr a rehabilitační středisko s půjčovnou lodí a kol. Současným majitelem usedlosti a palírny je Ing. Vratislav Novák, vnuk posledního vlastníka.

———————————————————————————————

* otec Michala Straibla Kryštof s manželkou Annou Šicovou byl majitelem č.1

** Michal Straibl měl bratra Jiřího, který žil ve stejném domě, ten měl s  manželkou Kateřinou dceru Annu (6.10.1700), která brzy zemřela, a druhou Annu (7.8.1701). O jejich dalších osudech nic nevíme. Existoval ještě jeden Jiří Straibl, syn Klementa Straibla a Evy Rychtrové, ten měl s manželkou Ludmilou dceru Annu Marii (11.12.1701) a ještě pravděpodobně syna, jehož žena se jmenovala Justýna.

Autorem všech textů v sekci Historie koštických domů a výhradním držitelem autorských práv k nim je paní Irena Hellerová.