Kronika za rok 2007

Dění v České republice

Prezident Václav Klaus, nastupuje druhá vláda pod vedením Mirka Topolánka.
Jednání USA a ČR o stavbě protiraketového radaru v Brdech.
Návštěva amerického prezidenta George Bushe v Praze.
V části ČR zavedeno digitální vysílání televize.
Největší krádež v historii ČR – František Mrázek uloupil 500 milionů korun.
Podána žádost o pořádání olympijských her v Praze v roce 2016

Sportovní úspěchy: 1. místa na MS – Šárka Záhrobská (lyžování), Martina Sáblíková (rychlobruslení), Tomáš Verner (krasobruslení), Barbora Špotáková (oštěp), Roman Šebrle (desetiboj). Fotbalový tým do 20 let vybojoval 2. místo na MS.

Kanál La Manche přeplavali: Yvetta Hlaváčová, gymnazista z ČB Filip Pytel

Zemřeli: Karel Svoboda (hudební skladatel), Egon Bondy (filosof), Václav Žilka (pedagog)

Počasí

První měsíce roku 2007 přivítaly teploty nadprůměrné, jen jeden týden v lednu napadl a udržel se sníh. Zatímco dospělí byli nuceni sníh odklízet, děti si ho užívaly – u ostrova jezdily na dvou vršcích – od Nováků a od Grundů. Po týdnu sníh roztál a už nenapadl. Vsí se prohnala mírná vichřice, která poničila mimo jiné střechu místní školy.

březnu se vyšplhaly teploty k 10 stupňům a občas zapršelo, v dubnu bylo již 15 až 20 stupňů a téměř beze srážek. Od počátku květnazačalo pršet a celý květen byl srážkově nadprůměrný – přes Koštice se přehnalo několik bouřek a téměř celý měsíc jsme nemuseli zalévat zahradu. V červnu se konečně projevilo teplé počasí – téměř celý červen jsme se chodili koupat a pršelo minimálně. Teploty se pohybovaly kolem 25 stupňů Celsia. V červenci se teploty zvedly až na 40 stupňů,.v srpnu se teploty udržely, ale udeřily přívalové deště. V září došlo k ochlazení, byly velké teplotní výkyvy i o10 stupňů ze dne na den. V říjnu se dost ochladilo, teplota přes den se pohybovala kolem 10 stupňů.  V listopadu teploty klesly na 5 stupňů, beze srážek. V prosinci několikrát padal déšť se sněhem, asi 2x vydržel poprašek sněhu přes noc, jinak málo srážek, teploty kolem 0, stále zataženo, bez sluníčka.

Situace v obci

Na počátku roku 2007 se obec nacházela v nelehké situaci. Po komunálních volbách v listopadu 2006 tří ze sedmi zastupitelů odstoupili, a tím se staly volby neplatné. Byla svolána schůze, zvolen prozatimní starosta Jaroslav Vlasák a zastupitelstvo (J. Nováková, V.Jaroš, Z. Hakl). Ministerstvo rozhodlo o konání nových voleb do obecního zastupitelstva – a to dne 31. 3. 2007.

Obecní zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce po volbách 31.3.

Josef Dvořák, Zdeněk Hakl, Mgr. Vladimír Jaroš, Ing. Jiřina Nováková, Pavel Šandera, Jaroslav Vlasák, Jiří Zimmermann

–          do funkce starosty zvolen Jaroslav Vlasák

–          do funkce místostarosty zvolen Mgr.Vladimír Jaroš

–          do funkce účetní – Božena Ajksnerová

Ukončení pracovního poměru s p. Hübnerem a p. Bozděchem (pracovníci obce)  pro hrubé porušení pracovních povinností. Na jejich místo byli přijati: Antonín Pfeifer a Karel Kléger

Uzavřena mandátní smlouva o právní pomoci a zastupování obce s Mgr. Danou Holou.

 

Schváleny příspěvky na činnost spolků:

Sokol – 20 000,- Kč

Myslivecké sdružení Žejdlička – 26 000,- (na vybudování vodovodu do myslivny)

JDH (Jednota dobrovolných hasičů) – 164 000,-  (dostavění nové hasičské zbrojnice)

Organizace tělesně postižených v Libochovicích – 100,- na člena

 

Závěrečný účet obce za rok 2007

Příjmy – 6 377 276,22

Výdaje – 4 406 683,58

Pohostinství

Nájemce pohostinství v Košticích Evžen Beneš podal výpověď z nájmu. Svou činnost ukončil ke konci listopadu, od 1. 12. nastupuje do nájmu Veronika Richterová z Mostu

Obchod u Hellerů

–          otevřen 14.6.2003 – do 16.11.2005 – provozovali Irena a Josef Hellerovi

–          17.11.2005 – 9.1.2006 – pronájem Jitce Rufferové a Františku Smržovi

–          10.1.2006 – 11.7.2007 – pronájem Františku Smržovi

–          12.7.2007 – 16.9.2007 – provozovali Irena a Josef Hellerovi

–          od 17.9.2007 – prodej Vietnamci Nguyen thi Van Anh – provozní doba Po-Ne 7-18 h.

Schválena žádost o bezplatný provoz internetu v místní knihovně Koštice

Schválen nákup zařízení pro dětské hřiště ve Vojničkách, hřiště byla opraveno.

Opravena a znovuotevřena kaple ve Vojnicích.  (DP 6/2007)

Kanalizace

Zadáno zpracování projektové dokumentace na čističku odpadních vod a kanalizaci.

Bylo zahájeno monitorování kanalizace firmou Patok.

Obnova ostrova

Starosta obce Jaroslav Vlasák vyzval občany, aby se zapojili do brigády, která by měla vyčistit ostrov od náletových dřevin, staré přerostlé trávy a dalšího nepořádku. První akce se uskutečnila 3. února, poté už nebylo třeba občany vyzývat rozhlasem, neboť lidé se zapojili z vlastní iniciativy, chodili na ostrov pracovat ve svém volnu nejen o víkendu, ale i během pracovního týdne. Zároveň objednaní horolezci některé stromy ořezali a několik jich museli pokácet. Místní zemědělské družstvo zajistilo likvidaci přerostlých travin. Dále byla opravena lávka (sundány železné plechy a instalována dřevěná lávka, natřeno zábradlí).

První červnovou neděli byl u příležitosti dětského dne znovuotevřen ostrov, který opět vypadá jako park  Část ostrova byla osazena lavičkami a atrakcemi pro děti.  (DP 3-5/2007)

Akce kulturní komise

Vítání občánků – v kulturním domě se po 12 letech na Den matek uskutečnilo první vítání občánků, vítány byly všechny děti narozené od 1. 1. 2006. Oslava začala vystoupením nejmenších dětí z mateřského centra, následovalo pásmo místní MŠ a ZŠ. Nakonec bylo přivítáno 9 dětí.

Setkání důchodců – 19. října se uskutečnilo v kulturním domě setkání důchodců, zahrála Pichlovanka  (DP 11/2007)

Výstava Den historie – kulturní komise uspořádala v Kulturním domě 27. – 28.10. Den historie – sebrali jsme fotografie, kroniky a další dokumenty a vystavili je v kulturním domě – o výstavu byl velký zájem, lidé se i několikrát vraceli a vzpomínali na léta minulá. Výstavu zahájil starosta obce J. Vlasák

Den jablka – 17. listopadu se v zasedací místnosti OÚ v Košticích se sešli všichni, kteří se chtěli pochlubit svými výrobky z jablek – záviny, různými moučníky, mošty, kalvádos, … Během příjemného posezení byly prezentovány webové stránky obce a na konci byla všem rozdána jablíčková kuchařka s recepty.  (DP 13/2007)

Dílna výtvarných činností (pro děti) Hanky Hoblíkové – v hasičské zbrojnici děti vyráběly potisky na tašky, dlaždičky, povlaky,…  (DP 14/2007)

Adventní aranžování paní Hellerové – 9. prosince v KD učila p. Hellerová zájemce aranžovat vánoční dekorace (DP 16/2007)

Vánoční výstava (15.-21.12.)- putovní výstava částečně zapůjčená z Černčic byla doplněna dekoracemi obyvatel Koštic a místní MŠ a ZŠ. Výstavu uspořádala Petra Karfíková.

Vánoční koncert v kostele v Košticích (21.12.) – tradiční koncert v podání libochovického pěveckého sboru.

Živý Betlém (22.12.) – před OÚ byl předveden živý Betlém – naši spoluobčané představovali betlémské postavy, které byly poté nahrazeny malovanými postavami od malíře Satrana. Představení provázela dechová hudba rodiny Hoblíkovy a spol. Pan Kredba dokonce přivedl živou kozu a přinesl králíka. Po představení bylo k dispozici občerstvení s promítáním fotografií z akcí v roce 2007. K dispozici bylo Betlémské světlo.

Vánoční koncert v kapli ve Vojnicích (26.12.) – poprvé ve Vojnicích zpíval libochovický pěvecký sbor, navíc s občany hlavně Vojnic a Vojniček.

Doprava

Dopravní podnik Ústeckého kraje se nedohodl s krajským úřadem na dotacích na dopravu a značně zredukoval i spoje projíždějící naší obcí. Obecní úřad proto vybral jiného dopravce – Dopravní podnik města Mostu a Litvínova, který zachoval stávající linky i časy spojů.

Škola

Počet žáků: ZŠ – 11 dětí (1. – 3. ročník), MŠ – 14 dětí

Personální obsazení: ředitelka – Jaroslava Čermáková, vychovatelka a učitelka ZŠ – Miroslava Krejčová, učitelka MŠ a ZŠ – Jindřiška Vágnerová, kuchařka – Iveta Kubáčová, školnice – Jitka Dvořáková do 22.1., poté nastupuje Markéta Kofrová, účetní – Jarmila Zelinková, učitelka AJ – Hana Šilhánková

Kroužky – anglický jazyk, výpočetní technika, dovedné ruce

Akce – divadelní představení v Lounech a v Mostě, cesta za pokladem na ostrov, beseda s policií, běh vánočního kapříka, představení kouzelníka Kristiána s hadem, exkurze v knihovně v Lounech, návštěvy solné jeskyně v Lounech, účast na Velikonoční výstavě v Libochovicích – 3. místo (prohlídka zámku), vystoupení – Mikulášská besídka, ke Dni matek, školní výlet – Lesopark Chomutov, ozdravný 3-denní pobyt – Jesenice u Rakovníka,

výuka plavání v Libochovicích, sběr papíru – 1. místo v kategorii množství papíru na 1 žáka

Během silných větrů byla poškozena střechy budovy ZŠ a MŠ – předáno k plnění pojistné události Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.

Ve škole byl zaveden internet.

V období podzimních prázdnin byla vyměněna stávající okna v ZŠ a MŠ za plastová – vybrána byla firma Fajnokna Děčín

Během prosince byl opraven chodník pod školou.

Škola dostala dotaci 50 000 Kč v celostátním projektu na enviromentální výchovu.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel k 1.1.  Narození         Umrtí              Přistěhovalí     Odstěhovalí    Stav k 31.12.

612                       6                     9                          23                    16                   616

Počet obyvatel k 1.1.2007: 612, z toho 319 mužů a 293 žen

Narození

Jméno a příjmení                    Den narození              Jména rodičů                          Bydliště

Kolářová Nikola                             30.3.                   Ivana a Mir. Kolářovi            Koštice 131

Holubová Aneta                             12.6.                   Julie a Lukáš Holubovi          Vojničky 4

Pfeifer Kamil                                 12.10.                 Věra a Kamil Pfeiferovi         Koštice 90

Udatná Karolína                            15.10.                 Monika a Václav Udatných   Koštice 190

Majarová Eva                                   1.11.                 Eva a Miroslav Majarovi        Koštice 185 Koutníková Natálie                                10.11.                 Šárka a Jiří Koutníkovi           Koštice 90

Umrtí

Jméno a příjmení                    Ročník                                    Den umrtí                   Bydliště

Zajíc Josef                              1943                                30.1.                      Koštice 56

Valina Miroslav                      1926                                20.3.                      Koštice 151

Pfaifer Milan                          1948                                28.4.                      Koštice 171

Cíl Václav                              1943                                20.5.                       Koštice19

Mašín Václav                         1962                                30.5.                       Koštice127

Křížová Růžena                     1914                                  2.6.                       Koštice 37

Vieweber Jiří                          1954                                22.7.                      Koštice 202

Hirák Juraj                              1931                                  8.9.                      Koštice 204

Fryč Josef                               1953                                  6.11.                    Koštice 170

Žádné sňatky se nekonaly.

Sokol

Fotbal – muži: muži hráli soutěž III. tř. Okresního přeboru Louny. Svoji soutěžní činnost ukončili ke dni 30. června 2007. Důvodem byl nedostatečný počet hráčů. Mužstvo má zkušební dobu 1 rok – pokud se do té doby dají dohromady, musí se hostující hráči vrátit domů. Na hostování odešli – do Křesína – Bradáč Pavel, Hauptvogl Tomáš, Hoblík Jakub, do Slavětína – Chaloupka Vlastimil, Skalský Jan a Michal

Mužstvo: brankář – Skalský Michal

Hráči – Hoblík Jakub, Vurm Kamil, Žák Antonín, Hauptvogl Tomáš, Skalský Jan a Michal, Duben Lukáš, Tomášek Michal, Grund Josef, Bradáč Pavel, Vykročil Marek, Zahrádka Jiří, Klotek Jan, Pfeifer Kamil, Koutník Jiří, Mazoch Miloš, Chaloupka Vlastimil, Doskočil Tomáš, Pernet Josef

Soutěže OP – děti: děti hrály soutěž v minikopané Okresního přeboru Louny. Na konci sezóny 06/07 skončily na 4. místě ( předposledním).Nejlepší střelec – Pova Vladimír (12 gólů). Hlavními trenéry dětí jsou pan Pavel Kovařík a pan Miroslav Bozděch.

Mužstvo: brankář – Kristek Michal

Hráči – Šajner Tomáš, Kovařík Pavel, Khýn Milan, Khýn Tomáš, Pova Vladimír, Formánek Dominik, Hodek Daniel, Bozděch Miroslav, Vildomec Jiří, Hauptvogel Martin, Stahl David, Baumruk Tomáš, Kubáč Petr, Makuňa Roman,

  1. června – pouťový turnaj

–          dospělí – 1. Koštice, 2. Pátek, 3. Křesín, 4. Černochov

–          žáci – 1. Libčeves, 2. Koštice, 3. Ročov, 4. Volenice

–          staré gardy – Koštice – Černčice 0:4

Kulečníkáři se scházejí přibližně 2x týdně v kabinách TJ Sokol Koštice. Podílejí se údržbě místnosti, kterou používají. Aktivní soutěž nehrají. V uplynulém roce 2007 se podíleli na organizaci rybářských závodů pro děti. Drží jakýsi patronát nad rybníkem ve Vojnicích

( rybí násada, čištění přítoku do rybníka…).

Kulturně společenská činnost

– členové organizace se podílejí na většině aktivit pořádaných OÚ.

Přehled akcí za rok 2007:

Leden – společenská hra aktivity

únor – sportovní ples

březen – hledání velikonočního zajíčka, velikonoční zábavakarneval pro děti (DP 1/2007)

duben – pálení čarodějnic ve Vojničkách a v Košticích na fotbalovém hřišti (DP 2/2007)

květen – májová zábava

červen – oslavy koštické pouti

červenec – výlet do neznáma (Lužná u Rakovníka), stezka odvahy ve Vojnicích, turnaj ve    volejbale dvojic, stezka odvahyv Košticích

srpen –, turnaj ve volejbale dvojic a trojic (DP 7/2007), letní tábor pro děti na Peruci

září – rybářské závody pro děti (DP 9/2007)                                                         (DP 8/2007)

říjen – noční pochod na Házmburk (účast 36 lidí, na místě ohnivá show) (DP 11/2007)

prosinec – Mikulášská nadílka pro děti (DP 15/2007), turnaj ve stolním tenisesilvestrovský fotbálek

 

Mateřské centrum

V květnu bylo založeno neoficiální mateřské centrum. Matky s dětmi se na jaře scházely nejprve na dětském hřišti či na ostrově. Přes léto byla činnost centra přerušena, od října se začaly matky s dětmi setkávat v místní mateřské školce pod vedením Petry Karfíkové.

Sbor dobrovolných hasičů

Výbor sboru se sešel 11x, na svých jednáních řešil

–          přípravu plesu (20.1.),

–          masopustu (medvědi Jakub Zimmermann, Vladislav Vích)

–          ukázku zásahu a asistenci při pálení táboráku na dětském dnu

–          sběr železného šrotu, školení členů JSDHO, činnost mladých hasičů, dostavbu hasičské zbrojnice z přestavěné a zrekonstruované vodárny

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice ke 110. výročí založení sboru (8. září) Slavnost zahájil velitel Jiří Henc. Starosta hasičů Antonín Pfeifar přednesl krátkou zprávu z historie našeho sboru, předal pamětní listy a malé dárky hostům. Při oslavách  hrála dechová kapela Rodáci z Peruce a večer vystoupil Ivan Venclíček. Na náměstíčku okolo zbrojnice byla vystavena současná i historická technika. HZS provedl ukázku vyprošťování z havarovaného automobilu a slaňování z plošiny. Dva kolektivy koštických mladých hasičů občanům předvedly ukázku požárního útoku. (DP 10/2007)

V letošním roce  věnovali hasiči 2 000,- Kč dětem naší základní a mateřské školy.

Soutěže – dospělí – nedařilo se, rozpadlo se družstvo dospělých (většina se odstěhovala)

Nekonala se soutěž O pohár starosty kvůli nepřízni počasí.

Akce pro obec – pomoc při údržbě zeleně, zalévání stromků, kácení suchých stromů, ořezání nebezpečných větví, údržbě a opravách veřejného osvětlení, dvakrát při úklidu větví a stromů na komunikaci po vichřici a likvidaci vos z půdních prostorů.

Zásah při třech požárech a dvou námětových cvičení

Jednotce bylo zakoupeno devět kusů ochranných obleků PS II z dotace Obecního úřadu. Tři zásahové kabáty Fenix II, ze 70% placeno z dotace krizového štábu Ústeckého Kraje a z 30% z dotace obce Koštice

Mládeži byly zakoupen z prostředků sboru dvě uniformy, sací koš a 2x 15 m hadice C.

Myslivecké sdružení Žejdlička

Zavedena voda do mysliveckého areálu.

Nákup motorové sekačky.

Účast na MDD – střelba, výcvik psa, poznávání zeleně

Příspěvek do Fondu ohrožených děti – 1000,- Kč

Hony: 27. 10., 12.11., 24.11., 15.12., 29.12.

Uloveno – 70 kohoutů, 1 slepice, 15 zajíců, 6 kachen, 3 lišky, 2 divočáci

Do přírody vypuštěno 300 mladých bažantů

Na konci roku zvolen nový výbor

–          předseda  MVDr. Josef Štýbr

–          místopředseda Miroslav Synek st.

–          myslivecký hospodář Pavel Růdl st.

–          fiannční hospodář Stanislav Krása

–          jednatel Miloslav Valenta

–          revizor Bohuslav Horáček