Kronika za rok 2015

Dění v České republice a ve světě

Celou Evropu zasáhla velká vlna uprchlíků z Asie a Afriky. České republice se prozatím spíše vyhýbají kvůli našemu odmítavému postoji k nim, tento názor veřejně prezentuje i prezident republiky Miloš Zeman.
Česká republika stejně jako další evropské země obnovily kontroly na hraničních přechodech.
Během roku došlo ve světě k několika teroristickým útokům – 2x v Paříži, v Africe a Asii v turistických centrech – všechny měly na svědomí skupiny napojené na Islámský stát.
Nepál zasáhlo zemětřesení o síle téměř 8 stupňů Richterovy škály.
Soud odsoudil bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha na 8,5 roku vězení za přijetí úplatku (v tolik parodované krabici od vína).
Velký pátek byl vyhlášen státním svátkem.
Ze dna Ohře byly u Křesína vyzvednuty dvě obří prehistorické zkamenělé ulity vyhynulých hlavonožců o průměru 71 a 80 cm. Byly uloženy v muzeu v Ústí nad Labem.

Sport:

Mistři světa: smíšená štafeta v biatlonu (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)
Zuzana Hejnová (běh na 400 m překážek), Ondřej Synek (veslování)
České tenistky vyhrály Fec Cup.
Aleš Loprais skončil v Rallye Dakar se svým kamionem na 4. místě.
V Čechách se uskutečnilo mistrovství světa v hokeji – Češi se umístili na 4. místě.
Mistrem ČR v hokeji se stal Litvínov, ve fotbale Plzeň.

Zemřeli:

Lubomír Lipský, Ladislav Chudík (herci), Ludvík Vaculík (spisovatel), Josef Masopust (fotbalista), Nicholas Winton (zachránce českých dětí na začátku 2. sv. války)

 

Počasí

Lednové teploty se držely stále kolem nuly, po sněhu ani památky. Na začátku února sice pár centimetrů sněhu napadlo, ale ten zase brzy roztál a jiný už nenapadl. V březnu se začalo oteplovat, na konci března teploty rostly až k 15 stupňům. Začátek dubna byl opět chladný, 25. duben byl však vyhlášen prvním letním dnem – teplota překročila 20 stupňů. Teploty byly stále „jako na houpačce“ – náhlé oteplení a zase ochlazení, konec května dosáhl opět téměř k nule. Začátkem června se už konečně nastálo oteplilo – teploty se pohybovaly kolem 25 stupňů, srážek však bylo stále málo. Pršet nezačalo ani v červenci, teploty se však držely kolem 35 stupňů. V tomto období docházelo často k požárům při sklizni obilí. Stejný trend pokračoval až do poloviny srpna, pak začalo konečně pršet. V září se teploty opět měnily – ze dne na den klidně o 10 stupňů. V říjnu už se ochladilo, ale v listopadu se teploty opět vyhouply na 15 stupňů, pak klesly na 5. Během adventu už se teplota příliš neměnila, srážek však bylo stále málo. Sníh začal padat až během silvestrovské noci. Tento rok byl extrémně suchý a teplý.

 

Zastupitelstvo obce

Závěrečný účet za rok 2015:

Zůstatek k 31. 12. 2014:

Příjmy:

Výdaje:

Rezerva pro rok 2016:

Došlo ke změně katastrálního území Źelevice – lokalita U Nádraží byla převedena do katastrálního území Koštice, neboť leží v obci Koštice.

Ve výběrovém řízení na obsazení místa nájemce restaurace v Košticích vybrána Helena Osúchová ze Třtěna.

Opravy a úpravy:

Upraven prostor v těsném okolí obecního úřadu firmou PP Stavby Jimlín.

Prostor pro parkování u hřbitova zpevněn zámkovou dlažbou.

Rekonstrukce sociálního zařízení sportovních kabin na hřišti v Košticích.

Oprava veřejného osvětlení ve Vojnicích firmou Empemont Valašské Meziříčí

Na dětském hřišti pod školou byl instalován dřevěný domek.

Prodej automobilu Avia Jiřímu Bradáčovi z Koštic.

Akce kulturní komise:

3. ledna – Tříkrálová sbírka

30. ledna – Legománie – půjčeno 100 sad Lega

14. února – Dračky – draní peří ve Vojničkách

15. února – Výtvarná dílna – Kouzelné korálky (Hanka Hoblíková)

7. března – Výtvarná dílna – Voňavé dárky (Hanka Hoblíková)

14. března – Jarní věneček – taneční zábava

21. března – Švagřičky aneb Příbuzné si nevybíráme – premiéra místních ochodníků

4. dubna – Výtvarná velikonoční dílna + velikonoční výstava v muzeu

5. dubna – Dětský karneval

17. dubna – Noc s Andersenem (s přespáním v knihovně)

30. dubna – Pálení čarodějnic – průvod čarodějnic, večerní taneční zábava (skupina Parťáci)

2. května – Želevická stopa

20. května – Zájezd do Leubsdorfu

8. května – Uctění památky padlých – v Košticích a ve Vojnicích

9. května – Vítání ptačího zpěvu – Volenice

10. května – Vítání občánků + svátek matek

29. května – Noc kostelů

31. května – Dětský den na ostrově – pohádkový les

13. – 14. června – Koštická pouť aneb Setkání rodáků

19. – 21. června – Sjíždění Ohře na kanoích a raftech

11. července – Pouť ve Vojničkách – rybářské závody, ohnivá show, taneční zábava

8. srpna – Olympiáda Mikroregionu Perucko v Chožově

16. srpna – Kuličkyáda – tentokrát pouze pro Koštické

28. srpna – Stezka odvahy

29. srpna – Rybářské závody ve Vojnicích

15. září – zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic

19. září – Výlet do Leubsdorfu

27. září – Posvícení v Źelevicích – zabíjačkové hody, hledání pokladu, cvičení psi, zábava

2. října – Noční pochod na Házmburk

16. října – Setkání důchodců

31. října – Dýňování – dlabání dýní

1. listopadu – Dušičková slavnost – koncert, rozsvícení dýni, vodní lampiony

3. a 10. listopadu – Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov

14. listopadu – Den se zeleninou

28. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu v Želevicích, Vojnicích a Vojničkách, živý betlém v podání koštických dětí

29. listopadu – Rozsvícení vánočního stromu v Košticích, adventní trhy, andělská výstava

4. prosince – Pošli balónek Ježíškovi – vypouštění balónků s přáním

5. prosince – Zájezd na adventní trhy do Německa

6. prosince – Mikulášská nadílka, dětské divadlo

12. prosince – Poslední leč – MS Žejdlička

24. prosince. – Společné zpívání v kostele v Košticích a v kapli ve Vojnicích

31. prosince – Silvestrovský fotbálek

31. prosince – Malý silvestrovský ohňostroj

13. – 14.. června – Pouťové oslavy

sobota

– fotbalový turnaj

– vystoupení koštických mažoretek Berušek a dětí místní ZŠ a MŠ

– výstava Na plotech – porovnání starých a nových fotografií různých míst našich obcí

– oslava 280. výročí koštické školy – živý obraz s I. Šimůnkem, výstava starých fotografií a materiálů ve škole

– čtenářský koutek lounské knihovny

– vystoupení Pavla Nového a Šárky Rezkové – přerušeno silným deštěm

– představení koštických divadelníků (za účasti Pavla Nového)

– večerní zábava a ohnivá show

– celý den jezdila mezi obcemi mašinka

neděle

– soutěže ke Dni otců

– odpolední fotbalový zápas mezi mladými a starou gardou – vyhráli staří

– výtvarná dílna a klaun pro děti

– ukázka hasičského zásahu (hořící domeček) a stříkání pěny

 

Škola

Zaměstnanci školy:

Ředitelka školy – Mgr. Ladislava Součková

Vychovatelka a učitelka – Miroslava Giurgová

Učitelka – Ing. Jiřina Nováková

Učitelka MŠ – Anna Grundová a Markéta Kofrová

Kuchařka – Iveta Kubáčová

Školnice – Jana Kyzeková

Rozšířena výuka v ZŠ a MŠ Koštice o pátý ročník.

Došlo k přístavbě mateřské školy v Košticích – financováno z Programu obnovy venkova a OÚ Koštice (spoluúčast obce 720 000,- Kč) – uskutečnila firma Studio Jelínek, Ústí nad Labem.

Do školy byla pořízena interaktivní tabule.

Počty dětí:

Školní rok 2014 – 2015 Školní rok 2015 – 2016

 1. třída: 6 žáků 1. třída: 4 žáci
 2. třída: 4 žáků 2. třída: 6 žáků
 3. třída: 3 žáci 3. třída: 4 žáci
 4. třída: 4 žáci 4. třída: 4 žáci

Celkem 17 žáků 5. třída: 2 žáci

Celkem 20 žáků

MŠ: 17 dětí MŠ: 12 dětí

Kroužky:

anglický jazyk (1. a 2. ročník), hra na flétnu, dramatický, taneční, počítačový, turistický, přírodovědný

Akce školy:

 • návštěva divadelních představení a Městské knihovny v Lounech
 • dětský karneval
 • besedy o knížkách v místní knihovně
 • pasování prvňáčků na čtenáře
 • Mikulášská nadílka
 • hudební, loutková a kouzelnická představení, pohádka ekologická a s BESIPem,
 • fotografování na konci školního roku a před Vánoci
 • vystoupení – ke Dni matek, pouť v Košticích, Noc kostelů, setkání důchodců, vánoční besídka
 • Vánoce v Třebízi
 • preventivní program Veselé zoubky
 • besedy s Mysliveckým sdružením Žejdlička
 • exkurze v požární zbrojnici v Košticích

– ozdravný pobyt v Krompachu v Lužických horách (18. – 22. 5. 2015)

– školní výlet – hrad Jimlín – loutková pohádka

– planetárium Most

Akce: Školní mléko

Ovoce do škol

Plavecký výcvik se uskutečnil v říjnu a listopadu 2013.

Sběr papíru – 3. místo v oblasti Žatec – Louny

 

Obyvatelstvo

Poč.stav Narození Úmrtí Přistěh. Odstěh. Stav k 31.12.

621 4 9 19 18 617

Narození:

Jméno a příjmení Datum narození Jména rodičů Bydliště

Stanislav Mikovec 8. 4. Simona a Jiří Mikovcovi Koštice 185

Veronika Micalová 23. 5. Linda Formánková, Petr Mical Koštice 208

Petr Chlumecký 31. 7. Želevice 1

Šimon Tajčman 7. 11. Koštice 202

Umrtí:

Jméno a příjmení Ročník Den umrtí Bydliště

Karel Podaný 1929 21. 2. Koštice 97

Jan Charvát 1953 29. 4. Koštice 193

František Šulc 1943 10. 6. Vojnice 76

Václav Svoboda 1923 12. 7. Želevice 4

Oldřich Slavík 1947 13. 7. Koštice 70

Jaroslav Beránek 1944 26. 7. Koštice 194

Václav Heller 1937 30. 7. Vojničky 11

Marie Povová 1945 16. 8. Vojnice 36

Jana Průšová 1941 18. 10. Koštice 92

 

Sokol

Základní informace – nezměněny

Činnost v roce 2015:

 1. oddíl kopané – oddíl pokračuje ve své činnosti pod vedením Pavla Kovaříka, podzimní část skončili na 5. místě tabulky

II. zájmová skupina kulečníkářů pod vedením Petra Burdycha se zapojili pod Českou asociaci stolního tenisu do soutěže okresního přeboru 2. třídy. V sezóně 2014/2015 se oddíl jako naprostý nováček soutěže umístil na posledním místě. Oddíl má v současné době 11 hráčů a několik příznivců, kteří pomáhají s organizací. Registrováno je 10 hráčů, ale aktivně (soutěže) hraje jen 5. Hráči se scházejí každé úterý na sále kulturního domu, v pátek se hrají soutěže. Spolupracují s ostatními oddíly, především s fotbalisty a hasiči.

III. zájmová činnost dětí – zajišťuje Petra Karfíková. Děti se scházejí v několika kroužcích:

 1. cvičení mažoretek – koná se každý čtvrtek. Tréninky vede libochovická senior mažoretka Lucie Anderlová. Do června 2015 měl oddíl 12 členek, od září nastoupilo už jen 6 děvčat. S novou sestavu se chystají v roce 2016 vystupovat.

 2. Cvičení dětské zumby – skončilo v červnu 2015, od září jsme již tento kroužek pro nezájem dětí neotevřeli

 3. florball – tréninky probíhají 2x týdně na víceúčelovém hřišti za OÚ – v pondělí a ve středu pod vedením . Pravidelně se schází 8 – 10 dětí.

IV. cvičení pro ženy – každou neděli se na sále KD schází ženy z Koštic a okolí a pod vedením Nicol Figové cvičí piloxing

Další akce:

Fotbalový pouťový turnaj mužů (staré gardy)

Turnaje ve stolním tenisu:

4. dubna – velikonoční turnaj

31. 12. – Silvestrovský fotbálek

 

Sbor dobrovolných hasičů

Zvoleno nové vedení sboru:

starosta: Kamil Pfaifer

velitel jednotky: Josef Pernet

hospodář: Miroslava Kalušková

vedoucí mládeže: Michaela Kristková

Počet zásahů: 5

Akce:

24. ledna – hasičský ples

21. února – masopust

28. března – výlet do muzea Merkuru a ZOO v Ústí nad Labem

pomoc při konání dětského dne a želevické stopy, ukázka činnosti o pouti, zajištění občerstvení a odvozu při pochodu na Hazmburk

7. – 9. července – víkendový tábor pro děti v Počedělicích

22. srpna – loučení s prázdninami

19. září – hasičské slavnosti v Žatci

Posvícenská zábava

27. října – Pálení vatry na Vinci

Soutěže:

9. 5. – Koštice – O pohár starosty obce – 8. místo

16. – 17. 5. – Domoušice – Plamen – 6. místo

30. 5. – Lenešice – O pohár starosty obce – 3. místo

6. 6. – Počedělice – O pohár starostky – 1. místo

12. 9. – Koštice – O pohár starosty OSH – 3. místo

10. 10. – branný běh – 8. místo

Opravy:

Uskutečnily se větší opravy na zásahových vozidlech.

Byla nakoupena nová lana, kompresor a další vybavení.

 

Myslivecké sdružení Žejdlička

Základní informace – nezměněny

Vzhledem k neshodám v MS Žejdlička mi nebyly i přes mnohé žádosti podány informace od hospodáře tohoto sdružení – Pavla Růdla. Proto je zápis v kronice neúplný.

Zapojení do Podřipského sdružení pro ozdravení zajíce polního.

Podpora akce „pachové ohradníky“ – nástřik speciální PUR pěny k odrazení zvěře od silnic.

Odchov bažantíků (asi 250 ks), koroptviček a králíka divokého.

Letos opět zajištěno a podáno medikované krmivo pro ozdravení srnčí zvěře od parazitů.

Vybudován nový posed a nová vnadící zařízení usnadňující lov divokých prasat.

Na jaře velký úklid revíru.

Hony:

Střeleno

Podíl na akcích:

28. března – akce Ukliďme si svět

11. července – Pouťové oslavy ve Vojničkách

12. prosince – Poslední leč v KD Koštice

 

VOŽEKOVO sdružení

Základní informace nezměněny

Akce VOŽEKOVA sdružení či podíl na akcích:

– Tříkrálová sbírka , dětský karneval, ples Vožekova sdružení, Noc s Andersenem, velikonoční výstava, velikonoční výtvarná dílna, výtvarné dílny, Legohraní, pálení čarodějnic, Vítání ptačího zpěvu, Noc kostelů, Den dětí, Obecní slavnost (Setkání rodáků 2015), pouť ve Vojničkách, Kuličkyáda, stezka odvahy, Svatováclavské posvícení, noční pochod pod Házmburk, Dýňování, Dušičková slavnost, Dámský klub aneb Den se zeleninou, advent – výstav, dílny, divadlo dětí, Štědrovečerní zpívání v Košticích a ve Vojnicích

Projekty:

Obecní slavnost Koštice z Fondu Ústeckého kraje ve výši 30 000,- Kč (koštická pouť)