Kronika za rok 2019

Dění mimo obec

Slovenskou prezidentkou se stala Zuzana Čaputová.

V pařížské katedrále Notre Dame vypukl požár, došlo k částečnému zničení památky.

V ČR vznikla organizace Milion chvilek pro demokracii. Během roku protestovala proti jmenování Marie Benešové do funkce ministryně spravedlnosti a pro odstoupení Andreje Babiše z funkce premiéra ČR.

Během roku probíhalo trestní stíhání premiéra Andreje Babiše.

Praha vypověděla své partnerství s Čínou. Ta zastavila financování fotbalového klubu Slávie Praha.

Václav Klaus ml. byl vyloučen z ODS a založil vlastní politickou stranu Trikolóra.

Sport:

Mistři světa – Eva Samková (snowboardkros), Martina Sáblíková (rychlobruslení, 5000m),

Lukáš Krpálek (judo nad 100 kg)

Zemřeli:

Václav Vorlíček (režisér), Jiří Pecha (herec), Luděk Munzar (herec), Aťka Janoušková (herečka), Stanislav Zindulka (herec), Václav Postránecký (herec), Karel Gott (zpěvák)

Počasí

Teploty v lednu se pohybovaly od mínus pěti do pěti stupňů, srážkově byl měsíc nadprůměrný, sníh však u nás nenapadl. V únoru se teploty dostaly až k 10 stupňům. V březnu teploty velmi kolísaly, dostávaly se až k 15 stupňům. Teploty v dubnu stále stoupaly až k 20 stupňům, srážkově byl měsíc průměrný. V květnu teploty hodně kolísaly, někdy se dostaly až k 10 stupňům. V červnu už se objevily třicítky, v červenci a srpnu bylo velké teplo a sucho. V září teploty klesly ke 20 stupňům, na konci října teploty prudce klesly. Listopadové teploty se točily kolem 10 stupňů, srážky byly častější. V prosinci už teploty dosáhly nuly, sníh však nenapadl. Celý rok byl teplotně nadprůměrný, srážek však bylo málo.

Zastupitelstvo obce

Během celého roku probíhaly informační schůzky ohledně blížící se výstavby kanalizace.

Podání výpovědi nájemkyni restaurace v Košticích paní Marcele Kolmanové k 28. 2. 2019.

Schválen pronájem restaurace v Košticích paní Miroslavě Dubenové, bytem Koštice

Rekonstrukce plochy parkoviště před hřbitovem v Košticích a rekonstrukce kontejnerových stání na hřbitově v Košticích, u obchodu v Košticích, v chatové osadě Dobročka, ve Vojnicích a Vojničkách.

Od 1. 4. nastoupil jako pracovník obce pan Vlastimil Chaloupka st.

Ve veřejné zakázce na stavební práce projektu „Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV“ byla vybrána firma Mamelom z Háje u Duchcova.

Schválen pronájem zemědělských pozemků Obce Koštice ZD Orasice za cenu 4.000,-Kč/ha ročně na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní smlouvou.

V soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje 2019 jsme hodnotící komisi zaujali natolik, že jsme získali Bílou stuhu za práci s mládeží a Zlatou cihlu za opravu koštického mlýna – ta patří p. Kindlovi, majiteli mlýna.

Došlo k výměně sloupů veřejného osvětlení u hlavní silnice firmou Kabelspoj, Praha.

Do konce roku museli být očipováni všichni psi.

Obecní úřad vydával pro občany našich obcí zdarma kompostéry.

Na konci roku byly vykradeny prostory sběrného dvora U Zajíčků.

Akce v našich obcích:

6. ledna – Tříkrálová sbírka

23. února – Výtvarná dílna – čepičky pro nedonošená miminka

24. února – Dětský karneval

15. března – Noc s Andersenem – téma – mořský svět

30. března – Výtvarná dílna – malovaná trička

6. dubna – Přes přísný zákaz dotýká se sněhu – premiéra div. představení koštických ochotníků

14. dubna – Velikonoční výtvarná dílna

29. dubna – Seminář o genealogii

30. dubna – Pálení čarodějnic – průvod čarodějnic, společný tanec, večerní zábava

7. května – Uctění památky padlých

12. května – Vítání občánků + svátek matek

24. května – Noc kostelů – vernisáž malíře Jana Hiráka, recitace Erbenových balad

25. května – Želevická stopa – organizují přátelé želevické hospůdky

2. června – Dětský den na ostrově – Šmoulí ostrov

7. – 9. června – Sjíždění Ohře na kanoích a raftech (Cheb – Sokolov)

9. června – Oslava 130. výročí narození Karla Orta – pořádal Šatník paní mlynářky

15. – 16. června – Koštická pouť

17. června – Návštěva hodnotící komise Vesnice roku Ústeckého kraje 2019

13. července – Pouť ve Vojničkách

20. července – Volejbalový turnaj dvojic v Želevicích

3. srpna – Olympiáda Mikroregionu Perucko na Smolnici

11. srpna – Kuličkyáda

17. srpna – Rybářské závody ve Vojnicích

24. srpna – Turnaj v badmintonu v Želevicích

31. srpna – Turnaj v nohejbalu

15. září – Sýrová nakládačka s Kateřinou Suchou

17. září – Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic

28. září – Svatováclavské posvícení v Źelevicích – zabíjačkové hody

29. září – Legohraní

4. října – Setkání seniorů

5. října – Noční pochod na Házmburk

1. listopadu – Dušičková slavnost

16. listopadu – Den s … chuťovkou

17. listopadu – Deskové hry

17. listopadu – Vzpomínka na K. Kryla (připomínka 30. výročí Sametové revoluce)

28. listopadu – premiéra pohádky Zlatovláska v podání koštických dětí

1. prosince – Rozsvícení vánočního stromu v Košticích, adventní trhy a dílny

7. prosince – Rozsvícení vánočního stromu v Želevicích, Vojnicích a Vojničkách

8. prosince – Mikulášská nadílka

21. prosince – Vánoční koncert v Košticích – sbor Melodie

24. prosince. – Společné zpívání v kostele v Košticích

29. prosince – Želevický kruhák – běžecká soutěž v Želevicích

31. prosince – Silvestrovský fotbálek

31. prosince – Malý silvestrovský ohňostroj

Škola

Zaměstnanci školy:

Ředitelka – Mgr. Ladislava Součková

Učitelka – Mgr. Vendula Pivcová

Učitelka – Ing. Jiřina Nováková

Asistentka pedagoga a pedagog ve školní družině – Daniela Jarošová, Dis.

Chůva v MŠ – Ing. Lucie Meruňková

Učitelky MŠ – Markéta Kofrová Dis. (zároveň hospodářka a vedoucí šk. kuchyně)

– Alena Bozděchová

Kuchařka – Iveta Kubáčová

Školnice – Jana Kyzeková

Účetní – Jarmila Zelinková

Počty dětí:

Školní rok 2018 – 2019 Školní rok 2019 – 2020

 1. třída: 6 žáků 1. třída: 1 žák
 2. třída: 3 žáci 2. třída: 5 žáků
 3. třída: 3 žáci 3. třída: 3 žáci
 4. třída: 1 žák 4. třída: 3 žáci
 5. třída: 3 žáci 5. třída: 1 žák

Celkem 16 žáků Celkem 13 žáků

MŠ: 17 dětí MŠ: 24 dětí

Zastupitelstvo obce Koštice schválilo navýšení kapacity MŠ na 24 dětí.

Kroužky:

malý čtenář, mladý přírodovědec, zdravotní a dopravní kroužek

MŠ – angličtina pro nejmenší

Akce školy:

 • dětský karneval, vynášení Morany, čarodějnický rej
 • besedy o knížkách v místní knihovně a v MK Louny
 • ekologický program – Naši ptáci, dravci; Den vody; Lidé a příroda
 • pasování předškoláků na školáky
 • pasování prvňáčků na čtenáře
 • pohádkové představení O neposedném koblížkovi, Rákosníček a hvězdy
 • Mikulášská nadílka
 • fotografování
 • vystoupení – ke Dni matek, pouť, setkání důchodců, vánoční besídka
 • plavecký výcvik (leden – březen)
 • výlet na zámek Libochovice – prohlídka s princeznou

– ozdravný pobyt neproběhl

Projekty: Mléko do škol, program Ochutnávkový koš

Ovoce do škol, program Ovocný koš

Domestos pro školy

Sběr papíru, PET lahví, víček a krmiva pro lesní zvěř (kaštany)

Obyvatelstvo:

Poč.stav Narození Úmrtí Přistěh. Odstěh. Stav k 31.12.

631 6 6 19 11 639

Narození:

Jméno a příjmení Datum narození Jména rodičů Bydliště

Eliška Lehká 7. 3. Lenka Čejková, Zdeněk Lehký Koštice 168

Matyáš Kubala 2. 4. Tereza Kubalová Koštice 134

Sebastian Kubala 2. 4. Tereza Kubalová Koštice 134

Kristýna Holubová 24. 9. Jana a Martin Holubovi Vojničky 27

Alena Kršňová 8. 10. Alena a Tomáš Kršňovi Vojničky 22

Hugo Noss 16. 11. Veronika Vykročilová, Petr Noss Koštice 34

Umrtí:

Jméno a příjmení Ročník Den umrtí Bydliště

Hoblík Vladimír 1937 5. 2. Koštice 187

Krupková Hana 1958 16. 3. Koštice 144

Mrňáková Jaroslava 1933 25. 4. Koštice 111

Karfíková Věra 1948 15. 5. Koštice 84

Hrouda Miroslav 1946 18. 5. Koštice 158

Holub Horymír 1958 6. 7. Vojničky 6

Knihovna Koštice

První informace o knihovnictví v Košticích je v kronice datována od r. 1930. Byly zde dokonce dvě knihovny – Spolková knihovna DTJ Sokol (Dělnická tělocvičná jednota Sokol), zde ale nebylo možno si knihy zapůjčit domů, a obecní knihovna umístěná v budově obecné školy. Jejím knihovníkem byl pan Josef Starý – řídící učitel. Kromě knih zde byl k dispozici i denní tisk. V roce 1932 odešel p. Starý do výslužby a odstěhoval se do Libochovic. Knihovníkem se stal učitel Matěj Jareš, který byl do Koštic přeložen ze Zeměch u Kralup.

V letech 1939 – 1945 všechny spolky v obci zastavily svoji činnost, všechny kulturní akce byly zakázány. Další zmínka o činnosti knihovny je z roku 1958, knihovníkem Lidové knihovny byl pan Josef Švec, který zde pracoval až do roku 1964. Další záznamy v obecní kronice bohužel chybí (část byla vytržena, pak se kronika nepsala). Sídlo knihovny bylo pravděpodobně až do roku 1980 v Kulturním domě č.p. 180.

Další zmínku o koštické knihovně máme až od roku 1977, kdy na místo knihovnice nastupuje Marcela Štýbrová. V roce 1980 se Místní lidová knihovna Koštice stala střediskovou knihovnou pro okolní obce a stěhuje se do bývalé mateřské školy č.p. 71. V roce 1985 odchází paní Štýbrová do Městské knihovny Louny a střediskovou knihovnicí je paní Zlata Hencová, na její místo v roce 1988 přichází knihovnice paní Jitka Libertínová. V roce 1991 nastává opět změna knihovnice a přichází paní Jana Holubová. Rok 1993 přináší koštické knihovně změnu názvu na Místní lidovou knihovnu a stěhuje se na Obecní úřad Koštice, který sídlil v č.p. 180. Knihovnicí se stává opět paní Marcela Štýbrová. V roce 1999 se knihovna stěhuje společně s Obecním úřadem do budovy bývalé mateřské školy v Košticích č.p. 26. Paní Štýbrová byla knihovnicí až do roku 2018, kdy nastupuje paní Hana Hoblíková.

Činnost knihovny již nespočívá pouze v půjčování knih, ale stala se multifunkčním zařízením. Probíhají zde besedy pro žáky MŠ a ZŠ Koštice a různé kulturní akce.

Ve fondu knihovny je 2778 knih stálých a 4x ročně je obměněn výměnný fond Městské knihovny Louny.

Sokol

Základní informace – nezměněny

I. oddíl kopané oddíl zahájil v roce 2014 činnost ve 4. třídě. V předchozích ročnících hrál ve 3. třídě, v ročníku 2018-2019 sestoupil oddíl do 4. třídy. V současné sezoně 2019-2020 je oddíl na 6. místě (z 10). Má nyní 27 členů, 22 aktivních hráčů. Podařilo se získat mladé hráče přímo z Koštic, takže se oddíl nemusí spoléhat jen na přespolní hráče.

II. oddíl stolních tenistů oddíl se od roku 2014 zapojuje do soutěže okresního přeboru 2. třídy. Oddíl se po celou tuto sezónu držíel v tabulce své třídy na prvním místě, jeden z hráčů dosud neprohrál jediný zápas v soutěži. Oddíl má v současné době 12 členů a několik příznivců, kteří pomáhají s organizací. Registrováno je 7 hráčů. Oddíl úzce spolupracuje s oddílem stolního tenisu Třebívlice, se kterým trénuje (v obou obcích). Začal trénovat nový člen z Křesína, stále na tréninky jezdí dva hráči z Orasic, někdy i ze Slavětína a Mostecka. Hráči se scházejí každé úterý na sále kulturního domu, občas v neděli, v pátek se hrají soutěže.

III. zájmová činnost dětí – v roce 2019 probíhalo na sále KD cvičení dvou skupin:

1. mažoretky – koná se každý čtvrtek, trénují 3 děvčata

2. minicvičení – od února do května probíhalo cvičení malých dětí do 2 do 6 let pod vedením Aleny Bozděchové každé pondělí od 17 h v KD Koštice. Zaměřovalo se na rozvoj ohebnosti a koordinace těla malých dětí.

Další akce:

31. prosince – Silvestrovský fotbálek

Podpora akcí OÚ Koštice a všech zájmových složek.

Sbor dobrovolných hasičů Koštice

Vedení sboru:

starosta SDH: Plaček Luboš velitel sboru: Pernet Josef

1. náměstek starosty: Henc Jiří velitel JSDHO: Plaček Luboš

2. náměstek starosty: Vildomec Jiří zástupce velitele: Jirásek Radek

jednatel: Pfeiferová Věra strojník – technik SS: Majar Miroslav

hospodář Plaček Luboš technické služby: Dvořák Roman

vzdělavatel: Pfeiferová Věra referent mat. techniky: Henc Zdeněk

vedoucí mládeže: Kristková Michaela revizor: Hencová Ilona

referent prevence: Kelich Pavel člen RK: Venclíček Ivan

Počet zásahů: 19

Počet členů sboru: 65 členů

Počet členů jednotky: 17 členů

Počet dětí ve sboru: 9

Akce:

19. ledna – Hasičský ples

2. března – Masopust

13. dubna – Sběr železa

12. května – soutěž O pohár starosty obce Koštice

25. – 29. srpna – výcvikový tábor mládeže

14. září – O pohár starosty OSH

27. října – Masarykova vatra na Vinci

Pomoc při pálení čarodějnic, dětském dni a želevické stopě, ukázka činnosti o pouti, zajištění odvozu při pochodu na Hazmburk

Děti se zúčastnily jarní a podzimní části okresního kola soutěže Plamen a celostátní soutěže Stimax cup.

Muži soutěžili v požárním útoku v krajské soutěži Tohatsu Cup – vybojovali 3. místo.

Sbor dobrovolných hasičů Vojnice a Vojničky

Základní informace – nezměněny

Počet členů: 18

Fungování nepřetržitě od svého založení (1893)

Činnost:

– údržba techniky v hasičské zbrojnici ve Vojnicích a Vojničkách

– účast na akcích obcí

– výroční schůze

Myslivecké sdružení Žejdlička

Základní informace:

Dne 13. 12. 2019 byl zvolen nový předseda sdružení Jiří Mareš

Proběhlo několik mysliveckých brigád, které se zaměřovaly na renovaci majetku spolku – hlavně instalaci nových krmných zařízení – krmelce se zásobníky a jeslemi, zásypy pro pernatou zvěř, zaječí krmelečky a napajedel pro zvěř. Opravilo se nebo vyměnilo několik kazatelen a posedových žebříků.

Pod záštitou MS Žejdlička – Koštice, z.s. je veden myslivecký kroužek MALÝ HUBERT. Členská

základna se neustále rozrůstá a děti dojíždí z několika okresů. Děti pod vedením Alice Hoblíkové (Tomáškové) se schází jednou za měsíc. Jde o aktivity různého druhu – znalosti o zvěři a

zvířatech naší přírody, stromech nebo bylinách. Vše se odehrává venku, a to i za

nepříznivého počasí. Každou vycházku jsou odnášeny odpadky z přírody. Myslivecký rok byl

završen výletem do Národního zemědělského muzea v Praze.

Akce:

23. března – Uklidíme svět

Pomoc při akcích – dětský den, pouť ve Vojničkách, Želevická stopa

VOŽEKOVO sdružení

Základní informace nezměněny

V roce 2019 se členky VOŽEKOVA sdružení podíleli na těchto akcích a aktivitách:

Dobrovolná tříkrálová sbírk , Dětský karneval, Noc s Andersenem, Výtvarné dílny, Pálení čarodějnic, Vítání ptačího zpěvu, 100 let Lípy svobody, Noc kostelů – výstava Jana Hiráka, Den dětí,

Koštická pouť, Pouť ve Vojničkách, Kuličkiáda, Velká sýrová nakládačka, Svatováclavské posvícení, Noční pochod pod Házmburk, Legománie, Dopoledne s deskovými hrami, Oslava výročí 17. listopadu – koncert písní Karla Kryla, Den s chuťovkou, Dušičková slavnost, Mikulášská nadílka, Advent, divadlo dětí Zlatovláska, Vánoční koncert, Štědrovečerní zpívání v Košticích

Členky iniciovaly vznik petice za zachování průjezdnosti silnice u KD.

Významnou měrou se podílely na zajištění programu pro soutěžní komisi Vesnice roku Ústeckého kraje 2020 – Obec Koštice získala Bílou stuhu za práci s dětmi a mládeží.

Šatník paní mlynářky

Vedení spolku:

Předsedkyně: Irena Hellerová Místopředsedkyně: Lucie Brabcová

Hospodářka: Veronika Zelinková Členka výboru: Ivana Grohová

Akce v Košticích:

– 9. června – Přehlídka ve mlýně v Košticích ke 130. výročí narození Ing. Karla Orta, vzpomínka na Karla Orta u pamětní desky, moderátor Aleš Cibulka, přehlídka sportovních oděvů

– výzdoba kostela sv. Antonína Paduánského v Košticích

Akce spolku mimo obec:

– přehlídky – Ročov, Knihovnický ples v Lounech, Mšené Lázně, Levousy, Klapý, Budyně nad Ohří, Milešov, Domov důchodců Libochovice, zámek Pátek

Volby do Evropského parlamentu

konané na území ČR ve dnech 24. 5. – 25. 5.2019

Obec: Koštice

Okrsky

Voliči
v seznamu

Volební
účast v %

Platné
hlasy

celkem

v %

2

100

514

27,24

140

Strana

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v %

5

Občanská demokratická strana

10

7,14

6

ANO, vytrollíme europarlament

5

3,57

7

Česká str.sociálně demokrat.

3

2,14

8

Romská demokratická strana

2

1,42

9

Komunistická str.Čech a Moravy

30

21,42

10

Koalice DSSS a NF

1

0,71

12

Koalice Rozumní, ND

2

1,42

13

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

1

0,71

15

Pro Česko

1

0,71

16

Vědci pro Českou republiku

1

0,71

24

HLAS

6

4,28

25

Koalice Svobodní, RČ

1

0,71

26

Koalice STAN, TOP 09

10

7,14

27

Česká pirátská strana

15

10,71

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

14

10,00

30

ANO 2011

28

20,00

31

Agrární demokratická strana

1

0,71

34

Demokratická strana zelených

3

2,14

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

5

3,57

40

Alternativa pro Česk. rep.2017

1

0,71