Poděkování: JSDH a SDH Koštice děkuje Ústeckému kraji za poskytnutí dotace