Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva 28.8.2018

POZVÁNKA  NA

VEŘEJNÉ  ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 28.8. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

 

Program:

 1.  Zahájení
 2.  Schválení programu
 3.  Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4.  Kontrola plnění usnesení
 5.  Schválení  rozpočtového opatření č.6/2018 obce
 6.  Schválení  prodeje pozemků 
 7.  Schválení registrace obce k DPH
 8.  Schválení pronájmů pozemků
 9. Informace o „Kanalizaci a ČOV Koštice“
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Usnesení a závěr 

 

 

                                                       Jaroslav Vlasák – starosta obce