Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 28.11.2018

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 28.11. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtového opatření obce č. 9/2018

6. Schválení prodeje pozemku

7. Schválení plánu inventur majetku za rok 2018

8. Schválení záměru pronájmu a prodeje pozemků

9. Schválení smluv o smlouvě budoucí

10. Schválení příspěvku na ekologické topení

11. Schválení žádostí spolků o dotace na rok 2019

12. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2019

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce