Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva říjen 2021

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 6.10. 2021 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtových změn obce, ZŠ a MŠ

6. Schválení pronájmu pozemků

7. Schválení prodeje pozemku

8. Projednání nové vyhlášky o odpadech

9. Schválení záměru pronájmu pozemků

10. Schválení záměru prodeje pozemků

11. Různé

12. Diskuse

13. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce