Autor: Obec Koštice

POZOR na toulavé lišky a zvěř ve vsi !!!

Myslivecký spolek upozorňuje občany na toulavé lišky a zvířata v obci !!!

Mohou být nakažené vzteklinou, proto na zvěř nešahejte. Prosíme i rodiče, aby poučili děti o zákazu se stykem s volně pobíhajícími zvířaty.

Co vznikne, když se spojí 7 žen pro společný cíl?

100 čepiček a 20 bačkůrek pro nedonošená miminka z NEO – JIP Fakultní nemocnice na Bulovce.

Děkuji VOŽEKOVO sdružení za zakoupení vlny a dámám, za jejich čas a společnou práci. Věřím, že nebude poslední.

Anna Skalská, Hellerová Iren, Eva Dvořáková, Květa Klierová, p. Dostrašilová, Gerta Vaňková a Hana Hoblíková

Výtvarný kurz – malovaná trička

30.3.2019 se v Místní knihovně sešly děti, aby si na nadcházející jaro vyrobily originální tričko. Celkem bylo 6 dětí a 3 maminky. Velké děti se nechtěly s triky vyfotit, ale výrobky se pochlubily. Všem se moc to moc povedlo, nejmladší účastnici jsou 3 roky.

Masopust

V sobotu 2. března proběhl v našich obcích masopust. V 11 hodin propůjčil starosta obce starostovi masopustu vesnici a průvod masek mohl začít.
Masopustní rej prošel Košticemi a Želevicemi s nezbytnými zastávkami na jídlo a pití za hudebního doprovodu kapely a střelby dělostřelců.. Nakonec se průvodu podařilo dorazit zpět ke kulturnímu domu, kde byli medvědi zastřeleni. Hudba se přesunula do hostince, kde pokračovala veselá zábava.
Od 20 hodin pak začala masopustní zábava s nezbytným půlnočním pohřbíváním masopustu.

Dětský karneval

V neděli 24. 2. proběhl v koštickém kulturním domě dětský karneval. Kromě tradičních soutěží, tance a tomboly přišly koštické děti navštívit i mickey mousové, kteří si s dětmi zatančili.

Stalo se rok 2019

… zpět

Rok 2019

Čepičky pro nedonošená miminka
První čepičky pro nedonošené miminka jsou na světě. Děkuji všem, kdo přišli
na výtvarnou dílnu v sobotu 23. 2. 2019 do místní knihovny. Dámy, máte nejen
šikovné ruce, ale i dobré srdce. Hana Hoblíková

Další beseda v Místní knihovně pro děti ze ZŠ Koštice v pátek 22. 2. 2019
byla na téma Masopust. S dětmi jsme si povídali o původu masopustu, masopustním průvodu, masopustním jídla a maskách dnes a v dávných dobách. Protože v naší obci má Masopust velikou a dlouhou tradici děti věděly skoro vše sami. Na konci besedy jsme opět trochu tvořili. Děti namalovaly masku, za kterou by na Masopust chtěly jít a někteří si vytvořily i škrabošku.

Výtvarná dílna – tvoření z pedigu
V sobotu 26. 1. se v knihovně na OÚ Koštice konala letos první výtvarná dílna s Hankou Hoblíkovou – tentokrát na téma pletení z pedigu. Přítomní se dozvěděli základní informace o pedigu a vyzkoušeli si výrobu misek.

Beseda Knihy s bublinami
Děti ze ZŠ přišly v pátek 25.1. do místní knihovny na besedu Knihy s bublinami. Povídali jsme si o historii především českého komiksu a o tom, které děti znají. Tam už kromě Čtyřlístku vedli zahraniční hrdinové Simpsonovi a Spiderman.
Potom se děti rozdělily do skupin a vyzkoušely si vytvořit vlastní komiks. Všem se to moc povedlo. Komiksy si můžete prohlédnout na nástěnce knihovny na OU.

Novoroční tříkrálová sbírka
V neděli 6. ledna proběhla v našich obcích Novoroční tříkrálová sbírka.
Celkem 9 dětí rozdělených do 3 skupin obešlo s tříkrálovou koledou všechny naše obce. Děkujeme všem, kteří děti vyslechli a případně jim i přispěli.
Výtěžek akce bude použit na dětské akce a opravu kostela.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 25.02.2019

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 25.2. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení spoluúčasti na dotaci

6. Schválení prodeje pozemku

7. Vyhlášení výběrového řízení na stožáry VO

8. Schválení záměru pronájmu a prodeje pozemků

9. Schválení plánu kontrolní činnosti výborů

10. Schválení příspěvku na ekologické topení

11. Schválení převodu z rezervního fondu ZŠ a MŠ

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce

Výtvarná dílna – tvoření z pedigu

V sobotu 26. 1. se v knihovně na OÚ Koštice konala letos první výtvarná dílna s Hankou Hoblíkovou – tentokrát na téma pletení z pedigu. Přítomní se dozvěděli základní informace o pedigu a vyzkoušeli si výrobu misek.