Stalo se rok 2019

… zpět

Rok 2019

Koštická pouť

Víkend po svátku sv. Antonína je v Košticích tradičně zasvěcen pouti. Bohatý program začal už v pátek, kdy se děti mohly přijít podívat na kouzelníka. V sobotu program zahájil fotbalový turnaj, ve kterém vyhrálo mužstvo z Kozel. Odpoledne se nejprve představily koštické mažoretky, poté zatančily malé děti pod vedením Alenky Bozděchové. Po nich už vystoupilo slavné duo Kamélie, jehož koncert měl velký úspěch. Navečer zahráli v KD koštičtí ochotníci svou komedii a poté už se rozjela večerní venkovní zábava. V neděli byly pro tatínky s dětmi připraveny soutěže, koštičtí hráči si zahráli vzájemný zápas, vystoupil kouzelník Péťa a hasiči připravili pro děti pěnu. Během pouti probíhala na ostrově výuka paddleboardu, v kostele měl výstavu J. Hirák, občerstvení zajišťovali fotbalisté a nesměly chybět ani kolotoče a houpačky. I když trošku sprchlo, počasí koštické pouti přálo a každý si mohl vybrat podle svého vkusu.

Oslava K.Orta

V neděli 9.6. bylo v koštickém mlýně oslaveno 130. výročí narození známého vynálezce, mlynářského syna Karla Orta. Oslavě byli přítomni členové rodiny Blížencových – potomků rodiny Ortovy. Před mlýnem David Hrivko přečetl úryvky ze slohové práce malého Karla Orta a Josef Kindl jako Karel Ort přivezl z Ameriky levné pneumatiky. Promluvili zástupci rodiny, starosta obce, pěvecký sbor Melodie pod vedením Anny Skalské zanotoval několik písní. Na dvoře mlýna proběhla přehlídka spolku Šatník paní mlynářky „Od vařečky k tenisové raketě“. Hvězdou odpoledne byl známý moderátor Aleš CIbulka, jehož rodina pochází z Vojnic a Koštic. Ve mlýně byly vystaveny staré fotografie ze mlýna, lidé se mohli vyfotografovat v dobovém oblečení u Káči Suché. Děkujeme všem pomocníkům, zejména však majiteli mlýna Josefu Kindlovi.

Vodácký víkend
Vodacky víkendLetos se během víkendu 7. – 9. června vodáci z Koštic a okolí vydali na první splavnou část Ohře – z Chebu do Sokolova. Všichni se sešli v pátek v kempu v Kynšperku, kde proběhla první seznamovací akce (pokaždé se přidá někdo nový). V sobotu ráno přejeli vlakem do Chebu, odkud se všech 24 vodáků a pes po lodích přeplavili zpět do Kynšperka. Zde už na ně čekala večeře v osvědčené restauraci Skleník a Letní kynšperské slavnosti. V neděli vodácipokračovali až do Sokolova. Celkem během víkendu ujeli 38 km na naší domovské řece a slíbili si, že se sem zase někdy vrátí.

Beseda “Co nevíme o včelkách”
Poslední knihovnická beseda v letošním školním roce pro ZŠ a MŠ Koštice se uskutečnila netradičně venku. Děti se dozvědí o nezastupitelné roli včel v přírodě, jak funguje včelí společenství, kdo co v úle dělá, kdo se o ně stará, co včelkám škodí a jak se k nim chovat. Nakonec jsme obrázky včelek, úlů a kytiček vyzdobili chodník u obecního úřadu.

Dětský den
V neděli 2. 6. se na koštickém ostrově konal dětský den ve znamení šmoulů. Všichni pomocníci se namalovali na modro a nasadili bílé čepičky, aby měly děti pocit, že se ocitly na šmoulím ostrově. Na děti čekalo 15 disciplín vybraných podle šmouly, který soutěž představoval. Po jejich splnění na děti čekal za odměnu balíček a balónek, pro modro-bíle oblečené děti i sladká odměna v podobě nanuku.

Mažoretky – přehlídka Budyňský krokodýl
V neděli 26.5.2019 se uskutečnil Budyňský krokodýl – přehlídka dětských uměleckých souborů. Už poněkolikáté byly pozvány i koštické mažoretky Berušky, které vystoupily se svou skladbou, za což obdržely medaile a účastnický list.

Želevická stopa
V sobotu 25.5.2019 se uskutečnil další ročník Želevické stopy, tentokrát soutěžilo – sportovalo přes 50 dětí ?! Děkujeme organizátorům – přátelům želevické hospůdky a všem jejich kamarádům a známým – za výbornou organizaci akce, které se účastní stále více dětí i dospělých.

Noc kostelů tentokrát s výstavou
V pátek 24. května se uskutečnila celostátní akce Noc kostelů, na kterou členky Vožekova sdružení ve spolupráci s obcí Koštice připravily zajímavý program – vernisáž malíře Jana Hiráka, jejíž součástí bylo vystoupení několika dětí, které recitovaly upravené texty Erbenových balad. Malíř Jan Hirák má velice blízký vztah ke Košticím – od roku 1962 zde žili jeho rodiče, a tak se malíř od mládí seznamoval s místním krajem, který si zamiloval a který nyní výtvarně ztvárnil v několika desítkách obrazů. Součástí výstavy byl průřez Hirákovými pracemi, od nejstarších po ty nejnovější (na obraze koštického kostela ještě nebyla zaschlá barva ?). K příjemné atmosféře přispěly také origami květin, které vyrobily žáci ZŠ v Košticích. Výstava obrazů bude ještě k vidění v době koštické pouti. Panu Janu Hirákovi i všem účinkujícím děkujeme!

Vítání občánků a oslava svátku matek
V neděli 12. 5. proběhlo v Košticích vítání občánků spojené tradičně s oslavou svátku matek. V kulturním domě se sešly rodiny 8 malých občánků, aby jejich ratolesti byly oficiálně přivítány mezi občany obce Koštice. Zároveň se sál naplnil rodiči a příbuznými dětí koštické MŠ a ZŠ, neboť si děti pod vedením svých p. učitelek připravily krásná vystoupení a předaly maminkám kytičky a přáníčka.

Závody mladých hasičů O pohár starosty obce
V sobotu 11. května se na koštickém fotbalovém hřišti uskutečnil závod mladých hasičů O pohár starosty obce. Za deštivého počasí a v konkurenci 8 družstev koštické děti skončily na čtvrtém místě.
Velké poděkování patří všem organizátorům i reprezentantům.

Uctění památky slavných
Dne 7. května 2019 starosta obce položil květiny k uctění památky zemřelých v době 1. a 2. světové války u pomníku padlých v Košticích a ve Vojnicích.

100 let lípy svobody
Letos 1. května uběhlo sto let od vysazení lípy svobody na návsi u kostela. Protože při sázení lípy asistovali místní hasiči a sokolové, i tentokrát stáli zástupci těchto složek čestnou stráž. Starosta obce pronesl svůj projev a všichni přítomní si vyslechli skladbu v podání příčné flétny Kateřiny Karfíkové.

Pálení čarodějnic
V úterý 30. 4. se před koštickým kostelem sešly čarodějnice, aby prošly obcí a na fotbalovém hřišti zapálily jednu velkou čarodějnici. Zde už na ně čekali diváci a kapela Parťáci, kteří hráli k tanci a poslechu. Všichni měli možnost opéci si špekáčky a využít občerstvení organizované Sokolem Koštice.

Seminář genealogie
Dne 29.4.2019 se v místní knihovně v Košticích uskutečnil seminář genealogie, Zájemci se seznámili se základními pojmy a možnostmi vyhledávání genealogických informací.

Vítání ptačího zpěvu
V sobotu 27. 4. 2019 se v ranních hodinách sešli zájemci o již tradiční akci Vítání ptačího zpěvu. Kvůli nepřízni počasí se nakonec ornitologická procházka i kroužkování ptáků uskutečnilo na ostrově u Ohře, ale tady nás čekalo překvapení – ptáček, kterého jsme viděli poprvé! Kulík říční ?! Velmi nás také zaujal svou nádhernou žlutou barvou konipas horský. Děkujeme ornitologům – manželům Vaníkovým (z České společnosti ornitolog. a z Ornitolog. skupiny při Bílinské přírodověd. společnosti).

Výtvarný kurz – malovaná trička
30.3.2019 se v Místní knihovně sešly děti, aby si na nadcházející jaro vyrobily originální tričko. Celkem bylo 6 dětí a 3 maminky. Velké děti se nechtěly s triky vyfotit, ale výrobky se pochlubily. Všem se moc to moc povedlo, nejmladší účastnici jsou 3 roky.

Premiéra koštických ochotníků
Koštický divadelní soubor nazkoušel komedii Antonína Procházky – Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Jde o příběh muže, který se po pěti letech vrací z vězení a musí si zvyknout na svobodu i na svou ženu. Tu jeho návrat také překvapí, nejhůře to však nese její milenec, kterého se naštěstí (nebo bohužel?) ujme majitelka domu. Jak to dopadne, když se do toho všeho připlete ještě policista, kurátorka a zloděj? Premiéru hry mohli návštěvníci vidět v sobotu 6. 4. 2019 na sále KD Koštice.

Schůzka občanů kvůli výstavbě kanalizace v obci
Dne 26. 3. 2019 se uskutečnila schůzka s projektanty na výstavbu kanalizace, byly dány informace o způsobu druhů odkanalizování v různých částech obce. V naší obci bude použita z větší části kanalizace gravitační (s pomocí 4 přečerpávacích stanic), za potokem k nádraží bude tlaková. Stále ještě čekáme na stavební povolení, ale přípravné práce pokračují, v nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Předpokládané zahájení stavby bude na podzim tohoto roku, předpokládané ukončení stavby je za 4 roky.

Masopust
V sobotu 2. března proběhl v našich obcích masopust. V 11 hodin propůjčil starosta obce starostovi masopustu vesnici a průvod masek mohl začít.
Masopustní rej prošel Košticemi a Želevicemi s nezbytnými zastávkami na jídlo a pití za hudebního doprovodu kapely a střelby dělostřelců.. Nakonec se průvodu podařilo dorazit zpět ke kulturnímu domu, kde byli medvědi zastřeleni. Hudba se přesunula do hostince, kde pokračovala veselá zábava.
Od 20 hodin pak začala masopustní zábava s nezbytným půlnočním pohřbíváním masopustu.

Karneval
V neděli 24. 2. proběhl v koštickém kulturním domě dětský karneval. Kromě tradičních soutěží, tance a tomboly přišly koštické děti navštívit i Mickey mousové, kteří si s dětmi zatančili.

Beseda na téma Masopust
Další beseda v Místní knihovně pro děti ze ZŠ Koštice v pátek 22. 2. 2019byla na téma Masopust. S dětmi jsme si povídali o původu masopustu, masopustním průvodu, masopustním jídla a maskách dnes a v dávných dobách. Protože v naší obci má Masopust velikou a dlouhou tradici děti věděly skoro vše sami. Na konci besedy jsme opět trochu tvořili. Děti namalovaly masku, za kterou by na Masopust chtěly jít a někteří si vytvořily i škrabošku.

Výtvarná dílna – tvoření z pedigu
V sobotu 26. 1. se v knihovně na OÚ Koštice konala letos první výtvarná dílna s Hankou Hoblíkovou – tentokrát na téma pletení z pedigu. Přítomní se dozvěděli základní informace o pedigu a vyzkoušeli si výrobu misek.


Beseda Knihy s bublinami
Děti ze ZŠ přišly v pátek 25.1. do místní knihovny na besedu Knihy s bublinami. Povídali jsme si o historii především českého komiksu a o tom, které děti znají. Tam už kromě Čtyřlístku vedli zahraniční hrdinové Simpsonovi a Spiderman.Potom se děti rozdělily do skupin a vyzkoušely si vytvořit vlastní komiks. Všem se to moc povedlo. Komiksy si můžete prohlédnout na nástěnce knihovny na OU.

Zájezd na vystoupení kouzelníka Kožíška v Praze
Zájezd na vystoupení kouzelníka Kožíška v Praze se ve spolupráci s Obcí Jimlín uskutečnil dne 20.1.2019. Vedle představení mohli zájemci navštívit také zrcadlové bludiště.

Hasičský ples
Tradiční hasičský ples se uskutečnil v sobotu 19. ledna 2019 v sále KD Koštice. Večer provázela kapela Fajn, součástí programu byla bohatá tombola./

Novoroční tříkrálová sbírka
V neděli 6. ledna proběhla v našich obcích Novoroční tříkrálová sbírka.
Celkem 9 dětí rozdělených do 3 skupin obešlo s tříkrálovou koledou všechny naše obce. Děkujeme všem, kteří děti vyslechli a případně jim i přispěli.
Výtěžek akce bude použit na dětské akce a opravu kostela.

Čepičky pro nedonošená miminka
První čepičky pro nedonošené miminka jsou na světě. Děkuji všem, kdo přišli
na výtvarnou dílnu v sobotu 23. 2. 2019 do místní knihovny. Dámy, máte nejen
šikovné ruce, ale i dobré srdce. Hana Hoblíková