Stalo se rok 2019

… zpět

Rok 2019

Čepičky pro nedonošená miminka
První čepičky pro nedonošené miminka jsou na světě. Děkuji všem, kdo přišli
na výtvarnou dílnu v sobotu 23. 2. 2019 do místní knihovny. Dámy, máte nejen
šikovné ruce, ale i dobré srdce. Hana Hoblíková

Další beseda v Místní knihovně pro děti ze ZŠ Koštice v pátek 22. 2. 2019
byla na téma Masopust. S dětmi jsme si povídali o původu masopustu, masopustním průvodu, masopustním jídla a maskách dnes a v dávných dobách. Protože v naší obci má Masopust velikou a dlouhou tradici děti věděly skoro vše sami. Na konci besedy jsme opět trochu tvořili. Děti namalovaly masku, za kterou by na Masopust chtěly jít a někteří si vytvořily i škrabošku.

Výtvarná dílna – tvoření z pedigu
V sobotu 26. 1. se v knihovně na OÚ Koštice konala letos první výtvarná dílna s Hankou Hoblíkovou – tentokrát na téma pletení z pedigu. Přítomní se dozvěděli základní informace o pedigu a vyzkoušeli si výrobu misek.

Beseda Knihy s bublinami
Děti ze ZŠ přišly v pátek 25.1. do místní knihovny na besedu Knihy s bublinami. Povídali jsme si o historii především českého komiksu a o tom, které děti znají. Tam už kromě Čtyřlístku vedli zahraniční hrdinové Simpsonovi a Spiderman.
Potom se děti rozdělily do skupin a vyzkoušely si vytvořit vlastní komiks. Všem se to moc povedlo. Komiksy si můžete prohlédnout na nástěnce knihovny na OU.

Novoroční tříkrálová sbírka
V neděli 6. ledna proběhla v našich obcích Novoroční tříkrálová sbírka.
Celkem 9 dětí rozdělených do 3 skupin obešlo s tříkrálovou koledou všechny naše obce. Děkujeme všem, kteří děti vyslechli a případně jim i přispěli.
Výtěžek akce bude použit na dětské akce a opravu kostela.