Vesnice roku 2012 Zlatá stuha

Po ocenění modrou a bílou stuhou v minulých letech se naše obce dočkaly ocenění v krajském kole nejvyššího – získaly Zlatou stuhu. Jde nejen o prestižní ocenění, které hodnotí úroveň obce ve všech oblastech, ale je také otevřenými dveřmi k dalšímu rozvoji a zlepšování, neboť kromě samotné odměny za vítězství jistě bude tvořit významné plus při rozdělování dotací a posuzování projektů…

Po ocenění modrou a bílou stuhou v minulých letech se naše obce dočkaly ocenění v krajském kole nejvyššího – získaly Zlatou stuhu. Jde nejen o prestižní ocenění, které hodnotí úroveň obce ve všech oblastech, ale je také otevřenými dveřmi k dalšímu rozvoji a zlepšování, neboť kromě samotné odměny za vítězství jistě bude tvořit významné plus při rozdělování dotací a posuzování projektů…

Aby toho ale nebylo málo, kromě nejvyššího ocenění jsme získali také Diplom za rozvíjení lidových tradic.
Vítězstvím v krajském kole ošem soutěž ještě nekončí, naše obce budou v příštích dvou měsících reprezentovat Ústecký kraj na celostátní úrovni.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim občanům, kteří se zasloužili o to, že jsme letos v soutěži zvítězili. Tyto díky patří všem, kteří se podíleli na vylepšování tváře svého prostředí – stavěli dětská hřiště, upravovali nevyužitá místa a dodávali jim nový smysl, starali se o okolí svých domů i okolí vesnic a vůbec přispívali ke všemu, co udělalo z našich obcí lepší místo pro život; poděkování patří dále všem, kdo se podíleli na kulturních akcích, tedy všem zde působícím spolkům, škole, knihovně, ale i ochotným jednotlivcům, kteří s nadšením přiložili ruku k pořádání všeho, čím jsme se bavili. Zásluhu nesou také ti, kdo přispívají k funkčnosti našich obcí, tedy místní podnikatelé i obecní zaměstnanci. Děkujeme i všem ostatním, kterým by se mohlo zdát, že jsme na ně v tomto výčtu zapomněli, protože se jejich činy třeba přesně nehodí do žádné ze zmíněných kategorií, a v neposlední řadě pak posíláme velké díky těm, kdo se podíleli na prezentaci před soutěžní komisí a pomohli tak promítnout naše obce do myslí nezaujatých návštěvníků.