Kaple sv. Václava v Želevicích

… zpět

Kaple sv. Václava v Želevicích

Kaple sv. Václava byla postavena roku 1802. Obdélná kaple s konvexně vypouklými bočními fasádami a hladkým průčelím, s obdélným vchodem a trojúhelníkovým štítem, s věžičkou. Kaplička je křížově zaklenutá. K rekonstrukci došlo v roce 2009.