Aktuality

Pozvánka do knihovny

Zveme všechny občany v sobotu 17.11. od 15:00 do knihovny v Košticích na Den s rodinným receptem.
Přijďte posedět, ochutnat a pochlubit se tradičním receptem vaší rodiny.

Havárie vodovodu

Z DŮVODU PORUCHY NA VODOVODNÍM ŘÁDU, BUDE DNES OD 8:30 – 11:30 PŘERUŠENA DODÁVKA VODY. OBCÍ BUDE PROJÍŽDĚT CISTERNA S PITNOU VODOU.

Havárie vodovodu

Oznamujeme občanům, že z důvodu havárie vodovodu v Košticích bude odstávka vody do 15,00 hod.

POZVÁNKA na ustavující zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

POZVÁNKA

na ustavující zasedání

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

konaného

dne 31.10.2018 od 18.00 hod. na sále kulturního domu v Košticích.

 

Program jednání :

 • Zahájení zasedání zastupitelstva
 • Složení slibu nových zastupitelů obce
 • Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 • Schválení programu jednání
 • Určení počtu místostarostů
 • Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat,

jako dlouhodobě uvolnění

 • Určení volby starosty a místostarosty
 • Volba starosty
 • Volba místostarosty
 • Zřízení finančního a kontrolního výboru
 • Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 • Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
 • Volba členů finančního a kontrolního výboru
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných členů zastupitelstva
 • Schválení smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

na akci „Koštice, Želevice, kanalizace a ČOV“

 • Schválení opravy zásahové hasičské techniky Tatra T 148 CAS 32
 • Různé
 • Diskuse a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce