Aktuality

Vlaková výluka a uzavření přejezdů

Upozorňujeme občany na vlakovou výluku od 9.10.2019 v 8:00 hod do 16.10.2019 v 15:30 hod na trati Libochovice – Lovosice zpět.
Náhradní autobusová doprava od bývalého bazaru Koštice.

Z důvodu stavebních úprav na trati dojde k uzavření přejezdů.
– Želevice 10.10.2019 od 8:00 do 20:00 po dobu uzávěrky dojde k vybudování provizorní přejezdové konstrukce
– Koštice 11.10.2019 od 8:00 do 20:00 – objížďka dle silničního značení

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva obce

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 3. 10. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtové změny

6. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – ČEZ

7. Schválení dodavatele stavby vybraného v zadávacím řízení na

akci „Koštice, Želevice – kanalizace a ČOV“

8. Schválení pronájmu pozemků

9. Různé

10. Diskuse

11. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce