Aktuality

Novoroční tříkrálová sbírka

Tuto neděli, 6.1.2019, se v našich obcích uskuteční novoroční tříkrálová sbírka. Trojice koštických dětí budou obcházet všechny naše obce. Výtěžek půjde na dětské akce a na opravu kostela.

Volná místa na Adventní trhy do Německa

Upozorňujeme všechny zájemce o adventní trhy do Německa (měst Schwarzenberg a Annaberg), že odjezd je v sobotu 8.12. v 11 hod od obecního úřadu.

Stále jsou ještě volná místa, zájemci se mohou přihlásit do pátku 7.12. na obecním úřadě.

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstva konané dne 28.11.2018

POZVÁNKA NA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOŠTICE

které se koná

dne 28.11. 2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Košticích.

Program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Kontrola plnění usnesení

5. Schválení rozpočtového opatření obce č. 9/2018

6. Schválení prodeje pozemku

7. Schválení plánu inventur majetku za rok 2018

8. Schválení záměru pronájmu a prodeje pozemků

9. Schválení smluv o smlouvě budoucí

10. Schválení příspěvku na ekologické topení

11. Schválení žádostí spolků o dotace na rok 2019

12. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2019

13. Různé

14. Diskuse

15. Usnesení a závěr

Jaroslav Vlasák – starosta obce