Stalo se rok 2016

… zpět

Rok 2016

31.12.2016 Silvestrovský ohňostroj
Poslední den v roce se před obecním úřadem opět uskutečnil pro občany malý ohňostroj provázený přípitkem a novoročním přáním.

24.12.2016 Štědrovečerní zpívání
Na Štědrý večer se ve 22 hodin sešli lidé v koštickém kostelíku a společně zazpívali několik vánočních písní a koled v doprovodu kláves (A.Skalská), příčné flétny (K. Karfíková) a zobcové flétny (V. Karfíková).

10.12.2016 Poslední leč
Dne 10. prosince 2016 se členové MS Žejdlíčka sešli na své Poslední leči 2016, aby společně oslavili závěr roku a vyhodnotili sezónu. Tombola tentokrát nebyla tak bohatá, ale to vůbec nevadilo, všichni se výborně bavili J!

03.12.2016 Výlet na adventní trhy do Německa
Dne 3. prosince 2016 se zájemci mohli podívat na adventní trhy do Německa – tentokrát do Chemnitz.

04.12.2016 Mikulášská
Vneděli 4. 12. 2016 se uskutečnila v Košticích Mikulášská nadílka pro děti. Nejprve mohli vidět návštěvníci čertovskou pohádku a potom už přišel Mikuláš se svými pomocníky, aby podělil přítomné děti sladkostmi.

01.12.2016 Čertovská pohádka
Koštické děti ve věku od 3 do 13 let nacvičily Čertovskou pohádku, jejíž premiéra se uskutečnila ve čtvrtek 1. prosince 2016. Děti se při nácviku pohádky scházely i několikrát týdně. A výsledkem byla svižná, milá pohádka, ve které si zahráli všichni zájemci – tedy 16 dětí. Větší děti měly role náročnější, menší děti méně složité, ale všechny hrály s chutí a radostí! Nejmenší herečka Elenka Olivierusová sice oněměla, ale o to větší úspěch u diváků sklidila J! Představení bylo odehráno také v neděli 4. 12. 2016 při Mikulášské a 11.12.2016 dokonce v Lounech na náměstí. Tady musely děti sice mluvit do mikrofonů, ale zvládly to skvěle – tleskalo jim zaplněné náměstí!
Děkujeme všem dětským hercům a herečkám, ale hlavně také jejich rodičům, kteří je pravidelně vodili na zkoušky, učili se s dětmi text a připravili jim kostýmy!

2016 Advent
Na první adventní víkend byl připraven program ve všech našich obcích. V sobotu se postupně rozsvítila vánoční výzdoba ve Vojničkách, Vojnicích a Želevicích, kde advent vyvrcholil nádherným ohňostrojem (daroval pan Zbyněk Kunst).
V neděli jsme mohli vidět na sále KD v Košticích krásné představení Ledové království v podání libochovické divadelní školy (z Koštic účinkovala Adélka Vlčková), potom zazpívaly koštické děti několik koled a následovalo otevření Vánoční výstavy – tentokrát na téma „České Vánoce v Košticích“. Kromě malých betlémů byl k vidění také mechanický betlém pana Jaroše a otočný strom, který vévodil celému sálu. Hlavním vrcholem výstavy byly ale panely s fotografiemi domů a zákoutí z našich obcí. Paní Irena Hellerová použila historické fotografie (od r. 1890), které doplnila fotografiemi stejných míst ze současné doby. Zároveň byly vystaveny fotografie o slavení Vánoc ve starých Košticích.
Mezi další zajímavosti vánoční výstavy patřila výstava panenek, dětských prací ZŠ a MŠ Koštice, ukázka práce perníkáře, zdobení perníčků, výroba adventních svícnů a samozřejmě již tradiční občerstvení.
Poděkování za tuto akci patří hlavní organizátorce paní I. Hellerové, A. Valinové, J. Horové, H. Pášové, V. Pfaiferové, I. Kubáčové, P. Karfíkové a A. Skalské.

12.11.2016 Den s ovocem
Již tradiční akcí podzimu je Den s… – tentokrát s ovocem. Akce se uskutečnila v sobotu 12. listopadu v knihovně v Košticích. Účastníci ochutnali různé donesené dobrůtky a příjemně si popovídali.

2016 Dýňování a Dušičková slavnost
Každoročně se v tuto podzimní dobu setkáváme při Dušičkové slavnosti. I letos se nejprve dýňovalo, abychom následující den při vzpomínkové slavnosti rozsvítili všechny vyřezané dýně. Zájemci se sešli s paní Hellerovou na koštickém hřbitově, kde si vyslechli zajímavý, ale tragický příběh jedné místní rodiny a následně rozsvítili svíčky na opuštěných hrobech. V kostele zahrála na příčnou flétnu Kačka Karfíková a potom paní Hellerová seznámila přítomné se zajímavostmi získanými z kroniky a představila darovaný krucifix (věnoval pan Nešuta). Venku děti vytvořily světelné obrazy a potom už se šlo k řece Ohři – pouštět vodní lampiony! Velké poděkování patří paní Ireně Hellerové za neutuchající zájem o historii Koštic a získávání různých informací!

28.10.2016 Pálení vatry
SDH Koštice zorganizovali v pátek 28. 10. 2016 Pálení vatry. Akce začala v 18 hodin lampionovým průvodem od hasičárny, vatra byla zapálena na Vinci.

2016 Setkání seniorů
Každoročně se v tuto podzimní dobu setkávají dříve narození občané, aby si spolu zavzpomínali a pobavili se. Letos jim program obohatily děti z koštické ZŠ a MŠ a také známá spisovatelka a herečka paní Ivanka Devátá. Její vyprávění se neslo v zábavném duchu, a když skončilo, naši důchodci v zábavě pokračovali J! Poslední vytrvalci odcházeli před půlnocí!

2016 Noční pochod pod Hazmburk
Další tradiční akcí podzimu je Noční pochod pod Házmburk. Je to akce zaměřená na všechny věkové kategorie, ale nejvíce se snažíme podpořit společné prožitky rodičů a dětí. I letos se akce účastnilo cca 80 odvážlivců, jejichž výkon byl odměněn nádherným ohňostrojem. Děkujeme členům SDH Koštice za občerstvení na trase a za odvoz. Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem.

24.09.2016 Posvícení v Želevicích
Letošní posvícení v Želevicích se konalo již 24. září 2016. V dopoledních hodinách se opět prodávaly vynikající zabíjačkové pochoutky, po kterých se jen zaprášilo L! Odpoledne nejdříve soutěžily děti, potom si mohli přítomní vychutnat zajímavé vystoupení zpěvačky Hany Křížkové. Po jejím recitálu hrála k poslechu i tanci kapela Náhoda. Celé odpoledne svítilo slunce, bylo nádherné teplo, takže návštěvníci želevického posvícení prožili příjemné odpoledne.

27.08.2016 Rybářské závody ve Vojnicích
V sobotu 27. srpna 2016 se uskutečnil ve Vojnicích další ročník rybářských závodů a následné posezení s hudbou. Když se setmělo, zájemci vypustili na rybník několik vodních lampionů. Pan Duben se skvěle postaral o občerstvení – grilované prasátko, makrely i klobásy byly výborné! Nejlepším rybářem se stal Petr Jirků, (242 cm ryb), druhé místo obsadil Jaroslav Němec a na třetím se umístili Vlastimil Brabec a Jaroslav Kubeš. Největší rybu – tedy 28 cm velikou – chytil pan Josef Fučík. V kategorii dětí se účastnili Matěj Havíř a Nelinka Suchá.

08.05.2016 Vítání občánků
V neděli 8. května 2016 odpoledne proběhlo vítání nových občánků – tedy Šimona Tajčmana (maminkou je paní Blanka Tajčmanová), Petra Chlumeckého (maminkou je slečna Šárka Landová) a Veroniky Micalové (maminkou je slečna Linda Formánková). Kromě finančního daru a plyšového medvěda dostaly děti také pamětní list obce Koštice. Slavnostní program zajistily děti ze ZŠ a MŠ Koštice, za což děkujeme nejen jim, ale také učitelkám místní školy.

19.03.2016 Velikonoční dílna
Velikonoční výtvarná dílna se tentokrát realizovala týden před Velikonocemi – v sobotu 19. 3. 2016. Účastníci vyráběli pod vedením paní Hany Hoblíkové různé velikonoční dekorace, zdobili vajíčka a perníky.

09.07.2016 Pouť ve Vojničkách
V sobotu 9. 7. 2016 se uskutečnil další ročník Tradiční pouti ve Vojničkách. Začátek programu byl věnován dětem – byly připraveny různé soutěže a chybět nemohl samozřejmě ani skákací hrad J! Po rybářských závodech (jedinou rybu chytil a tedy vyhrál Vlastimil Brabec) následovala taneční zábava, vystoupení ohniváka Tomáše Kršně a na závěr ohňostroj. O občerstvení se již tradičně postarali členové Mysliveckého sdružení Žejdlička – děkujeme!

2016 Noc s Andersenem
Celostátní akce Noc s Andersenem se v letošním roce účastnilo 15 dětí, pro které paní Karfíková a paní Burdychová připravily zajímavý program. Tématem byla tentokrát Zlatovláska – děti kreslily komiks, vyráběly meče a korunky, za nočního svitu měsíce šly stezku odvahy a nakonec společně sledovaly film o Harry Potterovi. Děti se rozešly v sobotu dopoledne s příjemným pocitem zajímavě stráveného času!

06.03.2016 Dětský karneval
V neděli 6. března 2016 se uskutečnil v Košticích již tradiční Dětský karneval. Pro děti převlečené do různých masek byl připraven dvouhodinový program, ve kterém tančily, soutěžily a společně dováděly. Program připravily členky VOŽEKOVO sdružení paní Karfíková a Skalská, finančně akci podpořila Obec Koštice.

20.05.2016 Dětský den
V neděli 20. 5. 2016 se uskutečnila na ostrově u Ohře Pyžamová party pro děti. Kromě tradičních soutěží si mohly děti vyrobit kouzelný kamínek a zhlédnout ukázku výcviku psů. Po programu si zájemci opekli na ohni buřty. Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci! Akce byla spolufinancována Ústeckým krajem – děkujeme!

30.04.2016 Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna se uskutečnilo na fotbalovém hřišti v Košticích tradiční Pálení čarodějnic 2016. Po průvodu čarodějnic byl zapálen kouzelný oheň, který doprovodil divoký rej čarodějnic. Potom následovaly hry pro děti a připravena byla také výtvarná dílna paní Hoblíkové. Do pozdních večerních hodin hrála country kapela Parťáci z Loun. O občerstvení se postarali členové TJ Sokol Koštice. Všem organizátorům děkujeme!

Poděkování koštických fotbalistů
Koštičtí fotbalisté děkují svým příznivcům za podporu a sdělují, že ukončili podzimní část soutěže a přezimují na 5. místě tabulky, což je opravdu příjemné překvapení!
My jim na oplátku děkujeme za zajímavý sportovní podzim.

72 hodin – ruku na to!
V uplynulých dnech došlo k vandalskému činu – u křížku v Želevicích byl zlomen malý stromek, který tam již 3 roky rostl! Podařilo se nám v rámci projektu dětí a mládeže „72 hodin – Ruku na to“ zajistit 2 vzrostlé stromy – jeden byl tedy hned zasazen na místo bývalého stromku. Druhý strom děti zasadily k novému sportovišti. Všem zúčastněným dětem děkujeme za pomoc!