Měsíc: <span>Srpen 2018</span>

Naučná stezka Koštice- Křesín

… zpět

Altán – začátek naučné stezky Koštice – Křesín

Členové občanského sdružení Iniciativa lepšího venkova vybudovali v roce 2012 novou malou naučnou stezku, která začíná u kostela v Košticích, vede přes dolní náves, okolo Ohře, přes Želevice, mokřady u Koštic a končí v Křesíně. Děkujeme!

Trasu stezky naleznete zde: https://mapy.cz/zakladni?x=13.9593342&y=50.3977033&z=13&gallery=1&source=base&id=2130311

Lávka svobody

… zpět

Jednoduchý mostek pro pěší a cyklisty přes tzv. malou řeku -jalovák ze mlýna. Lávka svobody byla postavena svépomocí v r. 1945 -1946 na místě bývalé provizorní dřevěné lávky, která v 30. létech spadla při cvičení DTJ. Dřevěná lávka vznikla r. 1884.

„Ukončení školního roku 1883/1884 se konalo 13.7.1884 slavnostní mší Te Deum. Pro děti byl uspořádán výlet na zdejší ostrov. Pan Neumann postavil přes jalovák hezkou lávku a mlynář Ort na ostrově pěknou tribunu. Pan Richtr ml., syn nájemce dvora, postavil slavnostní bránu. Žáci Václav Karfík z č. p. 67 a Marie Hyklová šli v čele průvodu v hanáckém kroji. Byly neseny obrovské povidlové koláče. Po celé odpoledne probíhaly deklamace, zpěvy a hrála hudba. Hry s dětmi hrál pan farář Sturm. Cestou zpět děti zapěly hymnu Zachovej nám, Hospodine. Vstupné činilo 10 krejcarů, děti neplatily. Bylo vybráno celkem 46 zl. a 2 kr., náklady činily 29 zl. a 2 kr. Výtěžek byl uložen do záložny na jméno koštické školy.“ (Zdroj školní kronika)

Socha sv. Jana Nepomuckého

… zpět

Socha sv. Jana Nepomuckého v Košticích – barokní socha z r. 1729. Sochu nechali postavit Antonín a Terezie Hittigovi z čp. 1., stojí na koštické dolní návsi. Na podstavci hranolový sokl s volutami na bocích. Vpředu lev se sekyrou, pod ním nápis. Z druhé strany reliéf s klečící postavou, nad ní kalich a hostie. Na stupni nad vzedmutou římsou stojí Jan, mírně prohnutý, šat rozevlátý. K rekonstrukci sochy došlo v roce 2009 za finanční spoluúčasti MK ČR a MMR ČR.

Socha Život – Letnice

… zpět

Sochu Život – Letnice vytvořil v roce 2013 řezbář Jan Švadlenka. Jedná se o moderní abstraktní sochu vytvořenou přímo z uschlého stromu.

Vytvoření sochy Letnice bylo financováno firmou T-mobile prostřednictvím Ústecké komunitní nadace.

Zvonička u přívozu

… zpět

V lednu 2014 byla u příležitosti 250 let zdejší tragické nehody – hromadného utonutí lidí, kteří se převáželi přes řeku při cestě z bohoslužby – vybudována nová zvonička.

 

Neštěstí u koštického přívozu 15.1.1764

Nehotový kostel sv. Antonína dostal r. 1751 povolení od litoměřické konzistoře k sloužení mše na den sv. Antonína a ve dni všední, avšak v neděli a ve svátek, jen když nastane povodeň. Koštičtí využívali i svatostánku premonstrátů na Pátku, kam měli přes řeku snadnou a krátkou cestu. 15. ledna 1764 na den Jména Ježíš, když koštičtí z Pátku od služeb božích odešli, převážejíce se přes řeku, loďka přívozu se pod nimi převrhla a 14 osob koštických a 6 želevských se utopilo. V onen tragický den se na horním toku Ohře hnuly ledy a když se místní vraceli z bohoslužby, smetly je valící se kry do vody, ze které nebylo úniku.

Utonulí byli vesměs samí mladí lidé, a co je nejtragičtější, mezi nimi snoubenci chystající se na svatbu, po druhých ohláškách, a těhotná žena.

Mezi tragicky zahynulými byli :

Václav Trester, 24letý ženich, po druhé v Libochovicích ohlášený z čp. 40, syn Václava a Kateřiny Tresterových

Kateřina Tresterová, jeho 18letá sestra, z čp. 40, dcera Václava a Kateřiny Tresterových

Kateřina Karfíková ze Želevic čp. 17, nevěsta výše psaného Václava Trestera

Dorota Landermanová, 30 let stará

Rozálie Valtrová, služka 21letá, z čp. 21, dcera Josefa a Evy Valtrových

Kateřina Valtrová, 15letá sestra její, z čp. 21, dcera Josefa a Evy Valtrových

Kateřina Šrauková, služka 20letá, z čp. 30, dcera Václava Šrauka, šenkýře v čp. 1 a později sedláka

Marie Šubrtová, 40 letá, z čp. 28, manželka Ondřeje Šubrta

Marie Vakrmanová, 32letá, z čp. 16 , dcera přívozníka Jana Vakrmana

Kateřina Sunkovská, 36 let stará, z čp. 22, sestra Antonína Sunkovského

Anna Kolářová, služka 18letá, z Želevic čp. 4, dcera Jakuba a Anny Kolářových

Dorota Nováková, 24letá, s outěžkem, ze Želevic

Marie Magdalena Bauerová, služka 18letá, z čp. 29, dcera Tomáše a Anny Bauerových

Marie Magdalena Melicharová, žena pastuchy želevského, Želevice čp. 11

Další jména nebyla zaznamenána, mrtvoly zřejmě nebyly nalezeny a pohřbeny.

Symboly obcí

Vlajka a Znak


Znak
Ve stříbrném štítě, pod červenou hlavou se čtyřmi stříbrnými liliemi vedle sebe, zelený chmelový list se dvěma odkloněnými dvojicemi šištic a stonkem provlečeným položenou modrou kypřicí.
Stříbrný štít s červenou hlavou štítu je základním rodovým erbem Lobkowiczů, dominantních historických vlastníků všech částí obce. Lilie v hlavě štítu ukazují na zasvěcení koštického kostela sv. Antonínovi Paduánskému a jejich počet odpovídá počtu částí obce. Chmelový list se čtyřmi šišticemi je inspirován plodinou pěstovanou ve všech částech obce. Počet šištic také odpovídá jejich počtu. Kypřice má vztah ke koštickému mlýnu a zároveň ukazuje na polohu obce na břehu řeky Ohře.


Vlajka
List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a bílý, v poměru 3 : 7. Uprostřed červeného pruhu čtyři bílé lilie vedle sebe. V bílém pruhu zelený chmelový list se dvěma odkloněnými dvojicemi šištic a stonkem provlečeným položenou modrou kypřicí.
Vlajka opakuje podobu znaku.
Symboly našich obcí navrhl Stanislav Kasík – heraldická kancelář Dauphin, konkrétní podoba symbolů byla vybrána ve veřejném hlasování.
Parlamentem České republiky byly schváleny v prosinci 2010.

Vesnice roku 2010 Modrá stuha

24. srpna 2010 převzal starosta obce pan Vlasák na slavnostním setkání starostů Ústeckého kraje cenu s názvem Modrá stuha jako ocenění za umístění v soutěži Vesnice roku 2010, součástí je také finanční odměna pro obec ve výši 125 000 korun. Diplom za nejlepší kroniku převzala kronikářka obce paní Petra Karfíková, součástí této ceny je finanční odměna ve výši 25 000 korun. Celkem jsme tedy získali kromě prestižního ocenění také 150 000 korun.

TJ SOKOL Koštice FOTBAL

Fotbalový oddíl Sokola Koštice byl založen v roce 1926 a od té doby nepřetržitě fungoval až do roku 2007, kdy pro nedostatek hráčů musel ukončit svou činnost. V roce 2014 bylo rozhodnuto o jeho  obnovení. Tréninků se ujal Pavel Kovařík, aktivně hrálo 16 fotbalistů, oddíl byl zařazen do 4A skupiny, kterou v sezóně 2016/17 vyhráli a postoupil do 3. třídy. Díky tomu došlo k revitalizaci koštického fotbalového hřiště.